NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

                                                   Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Niemand word oud deur bloot ‘n sekere aantal jare te leef nie. Ons word eers oud as ons ons ideale en drome prysgee, en wanneer spyt die plek van ons drome inneem.

GELDMAG SOEK SA SE RYKDOMME

"'n Sterk Blanke onafhanklike regering in Suid-Afrika soos dié van dr HF Verwoerd, wat beskik het oor die grootste goudreserwes in die wêreld en naas die Sowjetunie die grootste reserwes van strategiese bodemrykdomme besit, het daardeur noodwendig 'n hoofhinderpaal vir die beplande wêrelddiktatuur ge­word en moes hy vermoor word sodat Johan Vorster, wat reeds deur die Geldmag onderrig was, kon saamwerk totdat ‘n swart regering sou oorneem wat dit uiteraard baie maklik vir die Geldmag sou maak om Suid-Afrika te dreineer van sy rykdomme."

Suid-Afrika en die Sowjetunie beskik oor die grootste voorrade aan minerale rykdom wat daar in die wêreld te vinde is. Die olierykdom van die Arabiere sou in die 2lste eeu vervang kon deur die minerale rykdom van die Suid-Afrikaanse subkontinent.

Suid-Afrika beskik oor die wêreld se grootste afsettings van platina, chroom, mangaan, vanadium, vloeispaat, andalusiet en groot hoeveelhede van antimoon, asbes, lood, diamante, ystererts, mika, steenkool, koper, nikkel, fosfa titaan, uranium, vermikuliet, sink en sirkonium.

Delfstowwe waarvan Suid-Afrika genoeg het vir eie behoeftes en ‘n gedeelte ook vir uitvoer, is bariet, berilliu, veldspaat, grafiet, gips, kaolien, kieselgoer, korund, sout, vuurklei, tieroog en ander halfedelstene asook silwer en tin.

Die Tweede Vryheidsoorlog het nie lank na ontdekking van die omvangryke goudvelde in Transvaal uitgebreek nie. Destyds in die Britse aanval is gebruik gemaak van leuens oor sogenaamde menseregte vir die Britse inwoners in ons land soos stemreg ea. Vandag is die voor­wendsel vir die aanval "apartheid", 'n woord wat die Geldmag en sy liberale media uitgedink het terwyl bitter min buitelanders weet wat dit werklik beteken en net aanvaar dat dit ‘n woord vir onvergeeflike misdaad is. Dieselfde stryd duur onverpoosd voort oor ons ondergrondse rykdom.

Die VSA het dit reeds jare gelede duidelik gemaak dat Suid-Afrika se lewering van grondstowwe lewensnoodsaaklik is vir die bestaan van die hele wêreld en dat effektiewe beheer in en oor Suid-Afrika en Zimbabwe net so 'n effektiewe kartel van minerale stowwe sou kon vorm soos die oliekartel van die OPUL-lande.

Vyf hoofminerale verleen aan suidelike Afrika 'n sleutelposisie in die voorsiening van onontbeerlike grondstowwe aan die vrye wêreld. Dit is chroom, die metale van die platinagroep, mangaanertse, asbes en goud. Van genoemde het chroomerts die grootste betekenis omdat daar geen plaasvervangers is in die produksie van roesvrye staal nie. Daarsonder kan geen motore vir moderne spuitvliegtuie of vir kruisermissiele gebou word nie. Verder word dit op groot skaal gebruik in die petrochemiese industrie, in kragsentrales, in kernreak­tors, in die bou-industrie en in ander industrievertakkings.

Die invloedryke navorsingsinstituut The Heritage Foundation het in een uitgawe van sy publikasie geskryf: "Daar bestaan geen twyfel nie dat die (Amerikaanse) ekonomie nou en in die toekoms veel meer afhanklik sal wees van buitelandse invoere van nie-vloeibare minerale as van olie."

Die Verenigde State se kamer van mynwese het in Augustus 1981 in 'n publikasie geskryf: "Geeneen van die vernaamste industrie-nasies buite die Oosblok besit enige eie chroomreserwes nie. Inderdaad is daar net twee lande, Suid-Afrika en Zimbabwe, waarin byna die hele chroomvoorraad te vinde is". In suidelike Afrika kry 'n mens dan ook 96% van chroomerts ter wêreld.

Soos die bekende Duitse koerant "Welt am Sonntag" in 'n spesial uitgawe in Mei/Junie 1986 geskrywe het, is Suid-Afrika se aandeel as die Weste se grondstofvoorrade in persentasiesyfers soos volg:

 • mangaanerts 93
 • platina 83
 • vanadium 61
 • chroomerts 58
 • goud 63
 • vloeispaat 46
 • diamante 29
 • sirkonium 19
 • antimoon 17
 • uraan 16

Die aandeel van Suid-Afrika plus dié van die Sowjetunie aan die wêreldreserwes bedra in persentasies die volgende:

 • mangaan 94
 • platina 85
 • goud 70
 • chroom 70
 • vanadium 65

Wat die edelmetale platina en goud betref asook die staalveredelaars mangaan, chroom en vanadium sou die wêreld afhanklik word van Moskou. Vandaar ook die vyandskap van die VSA teen Rusland.

Met al hierdie feite voor oë kan ons wonder hoe dit moontlik is dat regerings in Wes-Europa en Noord-Amerika onder hierdie omstandighede ons destyds met die instelling van totale ekonomiese sanksies teen die Republiek Suid-Afrika kon dreig. Hulle sou hulle eie fabrieke daardeur nie net afsny van die mineraal­lewerings van Suid-Afrika wat vir die tegnologiese ontwikkeling van hulle eie volkshuishoudings en vir hulle verdedigingsvermoë absoluut noodsaaklik is nie, maar ook van die grondstoflewerings van die meeste ander lande van suidelike Afrika, aangesien hulle uitvoerroetes vir die grootste deel deur Suid-Afrikaanse hawens gaan.

Dr. Antony Sutton skryf in sy boek The War on Gold: "Die grondliggende oorsaak vir die aanval op Suid-Afrika het min te doen met hulle rassemaatreëls of dié oor binnelandse sake. Dit is bloot propaganda vir die stryd vir goud. Vir elkeen moet dit duidelik wees dat 'n Kissinger, wat onverskillig is oor vervolging van polities anders­denkendes in die Sowjetunie, skaars geraak sal word deur ontbrekende stemreg vir Swart Suid-Afrikaners".

Professor Sutton voeg hierby: "Die stryd om goud het uitgegaan van Wallstraat se hoëfinansmanne. Ons kan hier net aanduidings gee van die ongelooflike gekonkel van hierdie finansiële establishment en die geinteresseerde leser se aandag vestig op die betrokkenheid van Wallstraat by die Bolsjewistiese rewolusie van 1917, asook hulle voortdurende militêre en ekonomiese hulp aan en beskerming van die Sowjetunie en hulle strewe na 'n "nuwe wêreldorde" (naamlik dollar-­imperialisme onder Wallstraat-heerskappy) waardeur die USSR niks anders sou wees as 'n tegniese en finansiële kolonie van die VSA nie". (Sien ook "Wall Street and the Bolshevik Revolution" van Antony C. Sutton).

'n Mens kan begryp dat 'n enkele geldsisteem wat vir die hele wêreld tot eenheidsisteem verander is, 'n belangrike voorvereiste is vir die "Nuwe Wêreldorde". Dit beteken dat eers 'n volledige kon­trole oor al die grondstowwe van die wêreld — en veral van goud — onder die beheer van 'n supra-nasionale wêreldorganisasie (die VVO) die voorafgaande voorwaarde daarstel vir 'n gesentraliseerde wêreldheer­skappy.

Waarom? Omdat rykdom (m.a.w. grondstowwe) in die hande van diegene wat dit besit, mag beteken vryheid en onafhanklikheid, veral as die skatte maklik vir goud inruilbaar is. Die soewereiniteit van 'n nasie en sy onafhanklikheid, is dus 'n kwessie van sy mag en besit.

Alle pogings om die wêreld in 'n sosialistiese wêrelddiktatuur of "Nuwe Wêreldorde" (soos die VVO verkies om dit uit te druk) te verander, is gekonsentreer op die ondermyning van alle nasies se soewereiniteit, om hulle te beroof van elke moontlikheid van weerstand teen inlywing in die "Nuwe Wêreldorde".

Die vroeëre koloniale gebiede en feitlik alle lande van die Derde Wêreld is vandag de facto in besit van die internasionale superkapita­liste, wat aan hulle miljarde van waardelose papierdollars leen, terwyl die volk dit met die rykdom van hulle bodemskatte moet terugbetaal. Die hele "ontkolonialisering" was dan ook niks anders nie as 'n beplande skuif op die skaakbord van internasionale kapitaalgroepe om beheer oor hierdie lande te verkry.

So het hulle twee vlieë met een klap doodgeslaan en gelyktydig die weg van hierdie lande na die afhanklikheid van die "Nuwe Wereld­orde" voorberei.

'n Sterk Blanke onafhanklike regering in Suid-Afrika soos dié van dr HF Verwoerd, wat beskik het oor die grootste goudreserwes in die wêreld en naas die Sowjetunie die grootste reserwes van strategiese bodemrykdomme besit, het daardeur noodwendig 'n hoofhinderpaal vir die beplande wêrelddiktatuur ge­word en moes hy vermoor word sodat Johan Vorster, wat reeds deur die Geldmag onderrig was, kon saamwerk totdat ‘n swart regering sou oorneem wat dit uiteraard baie maklik vir die Geldmag sou maak om Suid-Afrika te dreineer van sy rykdomme.

 'n Korrupte swart kommunistiese regering sou uit die sogenaamde bevrydingsbewegings aan die bewind kom met behulp van verraderlike Afrikaner-leiers en só spoedig (veral vir verryking van die leiers) groot lenings aanneem en daarvoor die bodemskatte van Suid-Afrika aan die geld­magte van Wallstraat verpand.

Dit is ook die rede agter die skynbaar irrasionele toestaan van miljarde-bedrae se krediete aan feitlik alle lande in die wêreld, krediete wat werklik aan hulle opgedring word en in baie gevalle nooit sal kan terugbetaal word nie — maar dit is juis die geheime plan daaragter.

Dit berus nou wel nie op goeie sakebeginsels nie, maar die geheim daaragter word duidelik as 'n mens weet dat die regerings hierdie reuselenings waarborg en dat hulle belastingbetalers dit dus aan die banke sal moet terugbetaal. Die internasionale bankiers is nou wel geweteloos, maar seer sekerlik nie eenvoudig en dom nie. As pand vir terugbetaling kry hulle aanspraak op die lenerlande se bodemrykdomme of toekomstige oesopbrengste of ander ekonomiese bates van die lande. Hulle word daardeur baas oor daardie lande, wie se regerings hulle dan beheer.

 Generaal-luitenant Sir William Butler, bevelvoerder oor die Britse magte in Suid-Afrika kort voor die uitbreek van die 2de Vryheidsoorlog, het die media se aandeel hierin genoem “....'n kolossale sindikaat vir die sistematiese verspreiding van valse berigte wat beheer hieroor uitoefen." Dit wat hy waargeneem het, was vir hom so walglik dat hy uit sy pos bedank het. Intussen het alles daarvan geêskalleer, van die media-leuens tot die korrupsie van die swart regime wat dit vir die Illuminati met sy seekatarms moontlik maak om sy suiers in elke faset van ons landsindustrie in te kry en daaruit te suig wat hy kan in die hoop dat die verwagte ineenstorting onder die onkapabele swart regering binnekort ‘n totale oorgawe aan die Geldmag sal meebring.

Die wêreldwye oorlog teen die Republiek van Suid-Afrika kan net teen hierdie agtergrond begryp word.

Hoofbron: Verraad teen Suid- Afrika deur Klaus D. Vaqué

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 758 gaste aanlyn