NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As ons dan verleë staan met dié gebed: 'vergeef ons soos ons vergeef', hou dan met blydskap vas aan die vredevolle versekering: "Ek, Ek is dít wat jou oortredinge uitdelg, om my ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie" – Jes 43:25. God vergeef en vergeet...

DIE CHARISMATIESE GEVAAR

 

DIE CHARISMATIESE GEVAAR
Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

BEKENDSTELLING VAN DIE BOEK "DIE CHARISMATIESE GEVAAR"

Hierdie  boek beslaan 90 bladsye en kos net R60 juis sodat dit wyd versprei en gelees kan word in 'n tyd waarin veral ons jongmense so maklik mislei word in kerke waar hulle geleer word om verdraagsaam te wees met dwaalleringe.
Ds Andrè van den Berg is 'n geswore skrywer oor hierdie onderwerp en gee lig op talle kwelvrae oor dié onderwerp. Hieronder volg sy voorwoord en die inhoudsopgawe van die boek sodat u meer daaroor te wete kan kom.
U kan dit direk by hom bestel by: 012- 3310365 of 074 967 5187
Andersins kan u dit per e-pos bestel by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

VOORWOORD

Oppervlakkigheid het die vloek van ons tyd geword en die drang na onmiddellike bevrediging byna onversadigbaar.  Mense wat aan die vermaaklikheidsgod verslaaf raak, verlaat toenemend hul Protestantse erfenis om by gevoelsgodsdienste soos die charismatiese bewegings aan te sluit.  Gevoel seëvier bo die waarheid.

Die kerk is geroepe om in die wêreld in te beweeg en lig in die sondeduister te bring.  Ongelukkig het die wêreld in talle kerke inbeweeg en ‘n vreemde evangelie laat posvat.  “Hulle is uit die wêreld;  daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle” (I Joh. 4:5).  Sodra die Evangelie in ʼn wêreldse idioom verkondig word, word ‘n wêreldse evangelie kort voor lank in ‘n Christelike idioom verkondig.

Satan is ‘n teenstander.  Oral waar die kerk van Christus verrys, rig hy sy eie kapel van misleiding op die fondament van die leuen op (Joh. 8:44).   Gevolglik is gelowiges van meet af aan in ‘n stryd om die verdediging van die waarheid gewikkel.  Calvyn het gesê dat ‘n hond minstens blaf as sy eienaar aangeval word.   Gelowiges durf nie swyg as die Woord van hul hemelse Eienaar aangeval word nie.

Om die leuen sy gang te laat gaan uit vrees vir konfrontasie, is lafhartig.

Gelowiges moet dwaalleraars teenstaan:  “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid” (II Tim. 3:16).   Paulus het nie gehuiwer om dwaalgeeste aan te spreek en van hulle selfs aan die Satan oor te gee nie (I Tim. 1:20)!

Gelowiges het ‘n verantwoordelikheid teenoor die waarheid.  In Handelinge 17 word iets prysenswaardig van die gelowiges in Beréa gesê:  “En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessalonika;  hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was” (:11).

Wie God liefhet, het die waarheid lief.   Wie dwaal, het God nie werklik lief nie.  ‘n Liefde wat nie op die waarheid gegrond is nie, is huigelagtige oorgevoeligheid en die teelaarde vir dwaalleer.   Die waarheid moet egter altyd liefdevol verkondig word:  “maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus” (Ef. 4:15).

Gelowiges is vredemakers:  “Jaag die vrede na met almal ...” (Heb. 12:14).   Desondanks durf hulle nooit terugdeins as die waarheid aangerand word nie.  Verdraagsaamheid teenoor dwaalleringe neem deesdae epidemiese afmetinge in talle Protestantse kerke aan.

Met hierdie boek wil ek gelowiges help om in die Babelse verwarring op kerklike gebied die waarheid van die leuen te onderskei.  Daarbenewens wil ek op die charismate wat hierdie boek lees, ‘n ernstige beroep doen om dringend te besin en hulle van die leuen af te keer.

André van den Berg

November 2011

INHOUD

VOORWOORD 5

HOOFSTUK 1:  DWAALLEER

 1. Strategie                                                                      7
 2. Niks is nuut nie                                                           7
 3. Ervaring                                                                      8
 4. Die tweede seën                                                          9

 

HOOFSTUK 2:  ONGELDIGE WAARHEIDSTOETSE

 

 1. Die Bybel eerste                                                          10
 2. Subjektief                                                                    10
 3. Absurd                                                                        11
 4. Mistisisme                                                                   11
 5. Klemverskuiwing                                                        12

 

HOOFSTUK 3:  SKRIF OF ERVARING?

Die voorbeeld van Petrus                                           13

 1. Frustrasie                                                                       13
 2. Die Bybel is genoegsaam                                             14
 3. Ervaringsteologie                                                          15

 

HOOFSTUK 4:  GEEN NUWE OPENBARING NIE

 1. Die modelbenadering                                                    17
 2. Die asem van God                                                        18
 3. Profete                                                                          19
 4. Die Bybel alleen                                                            19

 

HOOFSTUK 5:  PROFESIE

 1. Die enigste toets                                                           21
 2. Die gawe van profesie                                                  21
 3. Die Roomse tradisie                                                      22
 4. ‘n God van orde                                                            23

 

HOOFSTUK 6:  BYBELVERKLARING

 1. Hermeneutiek                                                                 24
 2. Anti-teologie                                                                  25
 3. Die vyf  basiese beginsels                                              26

 

HOOFSTUK 7:  MISVERSTANDE

 1. Die sonde teen die Heilige Gees                                    28
 2. Die onveranderlikheid van Christus                              29
 3. Die stryd teen die Satan                                                29
 4. Die kern van die probleem                                             30
 5. Luister na God alleen                                                     31

 

HOOFSTUK 8:  WONDERWERKE

 1. Die doel van wonderwerke                                         32
 2. Jesus waarsku                                                              32
 3. Handelinge nie normatief nie                                      33
 4. Die drie eras                                                                 33
 5. Bybelse ankerplek                                                       35
 6. Geen ooreenkoms nie                                                   36
 7. Geen opdrag nie                                                           36
 8. Geen moderne profete nie                                           37
 9. Geen verdere apostels nie                                           37
 10. Geen herhaling nie                                                       38

 

HOOFSTUK 9:  DIE WAARHEID IN DIE SPERVUUR

 1. Wanorde                                                                     40
 2. Bekeringsmiddels                                                       40
 3. Afstomping                                                                 41
 4. Verwarring                                                                  41
 5. Onkunde en verval                                                      42

 

HOOFSTUK 10:  DIE DOOP MET DIE HEILIGE GEES

 1. ‘n Wanbegrip                                                              44
 2. Handelinge 2                                                               44
 3. Handelinge 8                                                               45
 4. Handelinge 10                                                             46
 5. Handelinge 19                                                             47
 6. Geen vaste patroon nie                                               48
 7. ‘n Ander heilsorde                                                      48
 8. Die Bybelse standpunt                                                49
 9. Geestesvervulling                                                        50
 10. Die vrug van die Gees                                                50

 

HOOFSTUK 11:  DIE GEESTESGAWES  

 1. Oorgangsgeskiedenis                                                   53
 2. Demoniese invloed                                                      54
 3. Bou of breek?                                                             55
 4. Heideninvloed                                                            55
 5. Weggevoer                                                                   56

 

HOOFSTUK 12:  GELOOFSGENESING

 1. Absurd                                                                         58
 2. Drie kategorieë                                                             58
 3. Die doel van wonders                                                 59
 4. Valse genesing                                                             59
 5. Gebedsverhoring                                                          61
 6. Die groot verskil                                                          61
 7. Genesing in die vroeë kerk                                         62
 8. Die doel van siekte                                                     64

 

HOOFSTUK 13:  DIE SPREEK IN TALE

 1. Gevaarlik                                                                       66
 2. ‘n Jammerlike herhaling                                                 66
 3. Verstaanbare tale                                                           67
 4. Tale minderwaardig                                                       67
 5. Tale gaan eindig                                                             68
 6. Gebrekkige Skrifinsig                                                    70
 7. Geestelik nie sterker nie                                                 70
 8. Satanstaal                                                                       71
 9. Aangeleer                                                                       72
 10. Sielkundige beïnvloeding                                              72
 11. Geestelike honger                                                          72

 

HOOFSTUK 14:  GEESTELIKE VOLWASSENHEID

 1. ‘n Groeiproses                                                             73
 2. Twee groepe                                                                73
 3. Stryd                                                                           74
 4. Geen ontsnaproete nie                                                75
 5. Oppervlakkigheid                                                      75

Slotopmerking 77

 

BYLAAG A
Die doop                                                                                78

BYLAAG B
Die wegraping                                                                         86

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VUUR EN VLAM, geskryf deur dr Gustav Norval, handel oor die geskiedenis van die Transvaal 1881-1899: dit behels die Eerste Vryheidsoorlog, die Pretoria Konvensie, die ontstaan van die ander Transvaalse dorpe en die republieke van Vryheid...   Lees HIER meer daaroor

  VINGER OP DIE SNELLER  -  Die geskiedenis van die Transvaal 1840-1880.   Outeur dr Gustav Norval, geskiedskrywer en patoloog.   
  Dit vertel die gebeure van die eerste 40 jaar in die Transvaal.  Dit sluit in die stigting van Potchefstroom, Orighstad, Soutpansbergdorp, Heidelberg, Lydenburg, Pretoria, die eerste inwoners van elke dorp... lees HIER meer daaroor.

   

  RAUTEM, is die verhaal deur dr Philip Venter waarvan u hier op Gelofteland in die reeks BROKKIES UIT DIE BOEK RAUTEM gelees het. Bestel die boek by hom deur te skakel 083 444 7672. Lees hier meer daaroor

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS, outeur dr Gustav Norval, is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld ONSKULDIGE BLOED, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, IN DIE SMELTKROES, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1351 gaste aanlyn