NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ongelowiges bevind hul dikwels in die put van die dood.  So ook gelowiges soos koning Dawid in Ps.40.  Gelukkig kyk gelowiges met ander oë na die put en weet dat hulle nie vir altyd daarin sal wees nie en dat God ook hul hulpgeroep sal hoor en die verlangde verlossing voorsien.

MET RYPERD EN MAUSER (13)

Lees reeks by Met Ryperd en Mauser

Dr JP Botha

OP OU BREEDT SE PLAAS

Op hierdie tydstip het ons klein perdekommando’tjie grotendeels uit jongmanne bestaan wat deur veldkornet Roelf van Tonder uitgesoek is om perde aan toe te ken wanneer daar perde beskikbaar was.

Vk Van Tonder was nie ‘n grootprater nie.  As daar besluit word om ‘n Engelse kamp aan te val, kon die Generaal maar gerus wees dat Van Tonder op sy pos sou wees.

Soos reeds vroeër vermeld, was ons veldkornetskap se taak om die grens tussen ons mense en die swartes te bewaak.  Dus kon ons nie deelneem aan al die gevegte wat in die Moot of te Hekpoort of op verskeie ander plekke plaasgevind het nie. Telkens het daar in ons eie wyk klein gevegte voorgekom wanneer ons met ‘n verbytrekkende Engelse troepeafdeling slaags raak.  Dan probeer ons om hulle só besig te hou dat hulle nie in staat sou wees om patrollies uit te stuur om die omliggende plase kaal te stroop nie.  Daar was nog altyd huisgesinne wat daarin geslaag het om die vyand te ontvlug.  Hulle het hul toevlug tot die ruie klowe geneem, waar die vyand selde binnegedring het.  My verloofde was een van die gelukkiges wat nog veilig rondgevlug het.

Op ‘n sekere dag kamp ons op die Hoëveld op ‘n plek wat ons sommer  “Ou Breedt se plaas” genoem het, aan die grootpad wat van Krugersdorp na Koster loop. By dié geleentheid ontvang elke burger ‘n stuk beesvleis wat egter baie maer en seningrig was.  Ons het onsself in ‘n verlate woonhuis tuisgemaak, wat alreeds deur die eienaars ontruim was.  Een van ons sê toe dat die vleis só maer is dat jy dit teen die huis se muur kon vasgooi.  Die ou mense het dikwels wanneer ‘n maer dier geslag word, gesê dat die vleis so maar is dat dit teen die muur sal vasklou.

Om te sien of dit werklik so is, neem Piet du Toit toe ‘n stuk vleis wat vir ‘n paar burgers bedoel was.  Hy trap vas en gooi die vleis, wat seker nie minder as vyf kilogram geweeg het nie, teen die muur vas dat dit jou werklikwaar daar bly hang!  Ons voedselvoorsiening was dikwels bitter ontoereikend.

Onderwyl ons hier op ou Breedt se plaas gestaan het, kom daar drie jong burgers van die Marico-kommando by ons aansluit.  Hulle name was Johannes en Jacobus Joubert en Willie Barbie.  Om een of ander rede is hulle van hul eie kommando weg, wie se aanvoerder toe by generaal De la Rey gaan kla en wou hê dat hy hulle weer moes terugstuur.  Die Generaal se antwoord was dat so lank as wat ‘n man veg, dit nie vir hom saak maak by wie hy veg nie.  So het die drie kêrels vir die duur van die oorlog by ons gebly.

Na ‘n paar dae trek ons terug in die rigting van Slypsteenkoppies naby Boons om ‘n Engelse troepemag wat ons vanaf Krugersdorp genader het, daar in te wag.  Ons kommando onder generaal De la Rey neem toe posisie in aan die regterkant tussen die rantjies en die burgers van die ander offisiere aan die linkerkant.

Die Engelse mag het toe alreeds op ou Breedt se plaas aangekom waar hulle hul kamp opslaan. Daarna stuur hulle ‘n groot berede afdeling en ‘n paar kanonne in ons rigting uit.  Ons lê hulle gereed en inwag, maar toe hulle nog veilig buite trefafstand van ons kleingeweervuur af was, roep hulle halt en stel hulle kanonne op ons en begin ons onder die bomme steek.  Na ‘n rukkie sien hulle dat die kanonvuur geen uitwerking op ons het nie. Daarna stuur hulle twee groot afdelings perderuiters na weerskante toe uit in ‘n poging om ons te omsingel.

Die vyand het dikwels van hierdie taktiek gebruik gemaak om ons uit ons posisies te verdryf, want hulle was bewus van die feit dat ‘n Boer niks van vaskeer gehou het nie. Dit geluk die Engelse om langs ‘n wye omweg om ons heen te trek, waarop ons toe maar weer dadelik moes laat spat, want hulle was toe  al amper om ons en in die nabyheid van uitstekende stellings in die rante. Ons kon  nog net langs een opening reg voor ons ontvlug.

Generaal De la Rey gee aan ons korporaalskap  bevel om die Engelse teë te hou totdat al die burgers uit is.  Ons sou volgens hom weer bevele ontvang wanneer om ons stellings te verlaat.

Die Engelse trek in ‘n diep holte langs waar ons hulle nie kon sien nie, maar op ongeveer vierhonderd tree afstand van ons af begin hul koppe bokant die bultjie tevoorskyn kom.  Ek raai die kêrels naby my aan om nie te skiet voordat daar nie eers ‘n hele aantal sigbaar is nie. Toe maak ons hiervandaan stukkend en ‘n hele paar makeer.  Gou verdwyn die res weer agter die bult en die koeëls begin om ons heen te fluit.

Ons perde staan nie ver van ons af nie, veilig agter ‘n bankie.  Meteens sien ek die manne begin opspring en na die perde toe hardloop.  Ek skreeu aan hulle om terug te kom.  Hulle draai om en ons begin weer om die vyand te bestook.  Maar dit duur nie lank nie of byna al die kêrels spring weer op en slaan voet in die wind; selfs ons korporaal was besig om die rieme neer te lê! Net ek en Matthys Buitendag, ‘n dapper man sonder ‘n bang haar op sy kop bly agter.  Ons voel toe baie vies vir die klomp papbroeke, want wat sou generaal De la Rey van ons dink as hy daarvan te hore kom?

Noodgedwonge moes ons twee toe ook maar die wyk neem en ons ry in die rigting voort waarin ons makkers gevlug het. Die Kakies skiet aanhoudend op ons, maar die koeëls fluit skadeloos bokant ons koppe verby onderwyl ons al op ‘n stappie voorttrippel om hulle te mislei.  Hulle reken dat hulle koeëls te kort val en ons nie bereik nie en skuif die visiere nog hoër op.

Ons voel bekommerd oor die burgers wie se aftog ons moes dek.  Hulle kon nog nie almal aan die omsingeling van die vyand ontsnap het nie, anders sou ons bevele ontvang het om ook die aftog te blaas.

Meteens hoor ons hoe ‘n vegtery reg voor ons aan die brand slaan.  Die Kakies het die pad voor ons toegemaak en is nou besig om ‘n aantal burgers in ‘n nou poortjie tussen twee rantjjies voor te keer, maar hulle slaag tog daarin om een-een deur te jaag.  Daar was toe geen tyd meer oor om te verkwis nie en ons jaag so al wat die twee perde kon doen om ook daar deur te kom.  Die sarsies wat die Engelse op ons vuur, spoor ons perde tot nog groter haas aan, met die gevolg dat ons naelskraap deurbars en gelukkig heel anderkant uitkom.

Daarna tref ons ons kommando op Middelfontein aan, waar hulle afgesaal staan en ontdek dat hulle nie eers daarvan bewus was dat ons die heel tyd nog agter was nie.  Ons sou tevergeefs gewag het op die teken wanneer om te laat spat. Ek en Buitendag was toe ook maar bly dat ons maats voet in die wind geslaan het. So het die ervaring my daardie dag geleer om nooit my veiligheid volkome aan ‘n ander se sorg toe te vertrou nie, maar om gereeld my eie oordeel te gebruik.  Dit het die burgers onder kommandant Louw van Niekerk ook daardie dag gedoen.  Kmdt Van Niekerk was ‘n dapper vegter, maar sy manskappe moes maar self die gevegsterrein dophou en hom waarsku wanneer die  Engelse besig was om hulle te omsingel, want hyself sou dit nooit agtergekom het nie omdat al sy aandag net op die geveg voor hom gekonsentreer was en hy nooit daaraan gedink het om kort-kort vas te stel of die Engelse nog nie besig was om hulle te omsingel nie.

 

Twee van ons kêrels, Hennie Riekert, dieselfde man wat deur die Bagatlas by Derdepoort gevang en aan die Engelse uitgelewer is, en Flip du Preez is dié dag albei in hul bene gewond.  Die Engelse het Du Preez se been afgeskiet, hom gevang en as krygsgevangene weggestuur.

 

Hier op Middelfontein moes ons klompie burgers onder Van Tonder en Van Heerden ‘n rukkie later ‘n Engelse troepemag kom aanval wat weer daar gekamp het met die doel om die omliggende landerye te verwoes.  Ons is spesiaal uit ons wyk daarheen gestuur om te kyk of ons nie daarin kon slaag om die wêreld vir hulle so warm te maak dat hulle verplig sou wees om te trap nie.

 

Vroeg die oggend was ons gereed vir die aanval, maar die vyand se kamp was op ‘n baie moeilike terrein geleë, op ‘n oop vlakte aan die voet van ‘n rant.  Ons moes ons perde bo-op die rant op die gelykte agterlaat en toe te voet langs die skuinste af die Engelse nader.

 

Onmiddellik nadat die vyand ons teen die berg gewaar het, begin hulle om ons te bombardeer.  Baie van die bomme gaan vér bokant ons verby in die rigting van ons perde agter die rant..  Na ‘n paar uur het ons maar besluit om terug te trek, want op hierdie wyse kon ons geen hond haaraf maak nie en ons perde was in gevaar.

 

Op ons pad terug weer die rant uit, is Willem Doyle deur ‘n kartets uit ‘n barstende bom gewond.

 

Nadat ons agter die rant ‘n bietjie gaan asemskep het, trek ons langs ‘n groot omweg om die Engelse kamp om te kyk of ons hulle nie van die teenoorgestelde kant af beter kon bykom nie.  Ons gewaar ‘n taamlike hoë bult wat tussen ons en die vyand lê en wat as bedekking kon dien om die vyand ongesiens te nader.

 

Skemerdonker die volgende oggend laat ons ons perde agter die bult staan en begin om ons doelwit te bekruip.  Toe dit lig word, lê ons veilig op die bult in die hoë gras verskuil en begin om die vyand onder die lood te steek, want hierdie keer was ons naby genoeg vir kleingeweervuur.

 

Die vyand het ons natuurlik nie gesien kom nie omdat dit nog donker was, maar hulle begin nou ook in ons rigting te vuur.  Uur na uur gaan verby, onderwyl ons maar aanhoudend die vyandelike kamp onder ons koeëls laat deurloop.

 

Langs my in die gras lê Frans Prinsloo.  Meteens sny ‘n koeël onder sy elmboog deur op die plek waar dit op die grond rus.  Sy baadjiemou was stukkend geruk, maar aan sy arm was daar geen skrapie nie.

 

“n Bietjie later vra Frans Prinsloo my of ek nie gou vir ons twee kon gaan koffie maak nie, want hy kon dit eenvoudig nie meer uithou van die dors nie.  Ek kruip toe terug tot by die perde en maak ‘n keteltjie koringkoffie, sonder suiker of melk natuurlik. Nadat ek my eie dors geles het, was die keteltjie leeg en moes ek weer een vir hom kook.  Daardie swart, bitter koringkoffie was die lekkerste wat ek nog in my lewe geproe het.

 

Teen sononder het ons op hande en voete deur die gras na ons perde toe teruggesluip en daar agter die bult eers geëet.  Daarna het ons teruggetrek.  Ons sending was ‘n sukses, want die volgende dag het die vyand getrap.

 

 

 

 

 

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 814 gaste aanlyn