NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Goeie leiers voel nie bedreig deur ervare ondergeskiktes nie – hulle versamel ervare mense rondom hulle.

HERINNERINGE AAN DR HF VERWOERD (13)

Lees reeks by Herinneringe aan dr HF Verwoerd

SAAM OP DIE LANG PAD

Fred Barnard

"Met my diensaanvaarding as privaat-sekretaris in 1952, is daar baie duidelik deur die Minister aan my uitgespel dat sy private uitgawes alles op sy private rekening geplaas moes word en nie op die staat se rekening nie. Wanneer fondse benodig word, sou die Minister dit uit sy eie sak voorsien." – 'n les vir regerings van vandag...

Mnr. J.F. Barnard was vir dertien jaar, van 1952 tot 1965, privaat sekretaris van dr. Verwoerd. Hierdie tydperk het hy ter boek gestaaf en kan gelees word by 13 Jaar in die skadu van dr HF Verwoerd .  Daarna was hy nege jaar lank ondersekretaris (Industriële Afdeling) van die Departement Beplanning. Hy het later as nywerheidskonsultant en eiendomsontwikkelaar opgetree. Sedert 1976 het hy sakeondernemings in Nelspruit bedryf en woon tans in Pretoria.

Ek het dramatiese tye saam met dr. Verwoerd beleef; naamlik die eerste aanslag op sy lewe en die Statebondskonferensie van 1961, maar wanneer ek vandag - na vyf en dertig jaar - terugdink aan daardie dertien onvergeetlike jare wat dit my voorreg was om hom as privaat sekretaris te dien, is dit veral die klein dingetjies wat vir my bo alles uittroon. Sy innemende glimlag, sy reguit manier van dinge sê en doen, sy regverdigheid teenoor almal om hom heen, en ook sy sin vir eerlikheid. In alles wat hierdie man verrig het, was daar 'n ouwêreldse korrektheid - iets wat vandag blykbaar oudmodies geraak het.

Ek is egter nie gekontrakteer om dr. Verwoerd se deugde te besing of om die wêreld daarvan te probeer oortuig dat hy nie die "groot onderdrukker" was soos hy soms uitgebeeld word nie. Ek wil maar net in eenvoudige taal en in alle beskeidenheid 'n paar dinge weergee wat ek met my eie oë gesien, met my eie ore gehoor en persoonlik ervaar het.

In die eerste plek dink ek aan die wyse waarop hy met staatsgeld omgegaan het. Min mense het waarskynlik geweet hoe streng hy tussen sy private uitgawes en uitgawes waarvoor die belastingbetaler se geld aangewend moes word, onderskei het.

Met my diensaanvaarding as privaat-sekretaris in 1952, is daar baie duidelik deur die Minister aan my uitgespel dat sy private uitgawes alles op sy private rekening geplaas moes word en nie op die staat se rekening nie. Wanneer fondse benodig word, sou die Minister dit uit sy eie sak voorsien. "Jy moet net vra," het hy gesê. Van my is verwag om sorgvuldig boek te hou. Dit het ek dan ook wel gedoen. Onder "private uitgawes", so is daar aan my verduidelik, word bedoel die aankoop van posseëls vir briewe aan sy kiesers in Heidelberg, die kiesafdeling wat hy verteenwoordig het, familielede en vriende. Posseëls vir Kerskaartjies was vir sy rekening. Koerante wat nie deur die staat voorsien is nie, moes uit sy rekening vir hom aangekoop word, terwyl daar eweneens vir telegramme aan familie en vriende uit sy sak betaal moes word - so ook vir familie en vriende se verjaardagruikers en blomme vir begrafnisse, en so meer.

In die onderste laai van my lessenaar lê daar vandag nog steeds 'n verweerde ou notaboekie getiteld Kleinkas Kontantboek: Dr. H.F. Verwoerd, kompleet met kredietkant en debietkant, wat as stille getuie die verhaal van 'n werklik eerlike politikus vertel. Wanneer ek deur die geel bladsye van hierdie eenvoudige boekie blaai, dan sien ek dat daar op 28 Julie 1952 op Witsieshoek 'n bedrag van drie sjielings en vier pennies (R0,34) vir tee en koffie uit die rekening betaal is. Gedurende Maart 1952, so staan daar in die boekie opgeteken, is daar geskenke gekoop. Dit lees: "Geskenke - Boesmans: pyp en twak - negentien sjielings en ses pennies" (Rl,96). "Krale - een pond" (R2.00). Op 9 Oktober 1952 is daar 'n potjie ink ten bedrae van twee sjielings en nege pennies (R0,28) gekoop, terwyl die Minister se rekening op 15 November 1952 met die bedrag van 'n halfkroon (R0,25) gedebiteer is "vir 'n telefoonoproep na Witbank". Op 4 September 1956 het die Minister tjek nommer 538889 ten bedrae van vyf pond (RI0.00) in sy rekening gestort en op 8 Desember 1959, toe hy reeds Eerste Minister was, is sy rekening met 'n bedrag van twee pond (R4,00) gedebiteer vir die aankoop van posseëls om Kerskaarte te pos. Op 28 Julie 1959 is daar 'n tele­gram aan die Junior Springbokke gestuur wat drie sjielings en ses pennies (R0.35) gekos het. Klein dingetjies wat ’n baie groot storie vertel.

Daar is mense wat vandag aan my sê dit is oordrywing. Hieroor moet my lesers maar self oordeel. Die man het dit nie gedoen om enigiemand te beïndruk of om roem te verwerf nie. Niemand, behalwe sy persoonlike personeel van vier, het hiervan geweet nie. Soos hy met sy kantoorfinansies sy uitkyk op die lewe openbaar het, so het hy dieselfde versigtigheid aan die dag gelê wanneer grootskaalse besteding van staatsgeld ter sprake gekom het. Dit het telkens geblyk uit kabinetsmemoranda wat ek van tyd tot tyd onder oë gehad het. Hierdie streng finansiële dissipline was geen ydele vertoon nie. Dit was bloot in ooreenstemming met die man se innerlike. Dit was Verwoerd.

Wanneer ons byvoorbeeld - toe hy nog Minister was - na politieke byeenkomste op die platteland gereis het, was daar geen sprake van die gebruik van 'n amptelike voertuig nie. Daar was ook geen sprake van veiligheidsbeamptes of polisiemanne wat ons sou vergesel nie. Nee, sy beleid was dat as hy vir die Nasionale Party reis en nie namens die regering nie, dan gebruik ons nie die ampsmotor nie. Dan ry ons doodeenvoudig met sy 1942 Chrysler en dan betaal hy vir die brandstof. Uit en gedaan.

En het ons nie gereis nie! Die ganse platteland vol na politieke byeenkomste, skoolfunksies, landboutentoonstellings, openingsfunksies, hoeksteenleggings, begrafnisse en wat nog meer. Dit was dan my taak om vooraf, in samewerking met partyorganiseerders of wie ook al, reisplanne uit te werk en hotelplekke te bespreek, ofskoon ons dikwels sommer by die ooms en tantes tuisgegaan het. Hierdie plattelanders was wonderlik gasvrye, goeie mense wat die lewe vir my gewoonlik baie makliker gemaak het.

Soos ek gesê het, dan het ons met die Minister se getroue ou Chrysler in die langpad geval, ek agter die stuur en wanneer ek, volgens die Minister se oordeel, moeg geword het, het hy oorgeneem. Soms het hy egter op die agterste sitplek 'n slapie gevang of sy toesprake voorberei.

Vir my was hierdie ritte 'n onvergeetlike belewenis, 'n bron van louter genot, want dan is daar land en sand oor alle denkbare onderwerpe gesels, geredekawel en gefilosofeer. Eienaardig genoeg is daar selde oor die harde politiek gepraat, waarskynlik omdat sy politieke bedrywighede en sy staatsverantwoordelikhede nie tyd gelaat het vir die gewone stoepstories nie. Nou kon hy hier op Afrika se stofpaaie uiting gee aan dingetjies wat na aan sy hart gelê het, soos waar die beste hengelplekke is, hoe die aas aan die hoek gesit moet word, hoe vinnig die ou Chrysler nog kan loop, hoe heerlik dit moet wees om te boer en wat hy alles in Leipzig, Berlyn, Hamburg en Londen belewe het toe hy daar student was.

Hy was hartstogtelik lief vir die bodem en vir hom was dit hartverskeurend toe hy, as gevolg van meer verantwoordelikhede, moes afskeid neem van sy plasie op die Oos-Transvaalse Hoevëld naby Devon. Die hunkering na die vrye ruimtes, na sy klein Frieskudde en sy mielielande, het maar altyd bly steek.

Soos die boerebloed dik in sy are gevloei het, so was hy byna verslaaf aan die hengelkuns, versot op die viswaters. Hy was inderdaad 'n volbloed visserman en kampioen in eie reg. Dit is presies hierdie liefdes van hom waaroor daar nimmereindigende gesprekke gevoer is. Hierdie ou-ou onderwerpe het maar telkens weer nuwe onderwerpe geword namate ons ons bestemming genader het. So het die stamperige, lang gruispaaie oor die platteland kort geword, die ure verbygesnel, my reisgenoot rustig en ek veel ryker, want dit is hier waar ek 'n ander mens, 'n groter gestalte ontdek het.

Een van daardie ritte wat ek nie gou sal vergeet nie, is die een wat ons kort voor die algemene verkiesing van 1953 na die Oos-Transvaalse platteland (tans Mpumalanga) onderneem het. Die Minister het by 'n byeenkoms op Nigel opgetree. Die dag daarna was ons op Barberton en die volgende dag op Nelspruit. Met ons terugreis na Pretoria, merk ons buite Machadodorp dat die brandstoftenk gevaarlik leeg geword het. Daar word by 'n vulstasie stilgehou, maar toe betaaltyd aanbreek, vind die Minister dat sy beursie net so leeg soos die Chrysler se tenk geraak het. Slegs 'n paar sjielings en enkele pennies - geen note nie. Ewe verleë word die bestuurder, die bewerige privaat-sekretaris, se hulp ingeroep. Bewerig, want diep binne-in sy siel het hy gewonder of daar hoegenaamd so iets soos muntstukke in sy sakke is.

Nog nooit voor hierdie episode en nog nooit na hierdie epi­sode was daar so 'n gevroetel agter geld aan nie. Oplaas, teen alle verwagtinge in, skraap ek vyf pond in sjielings en pennies bymekaar. Inderdaad 'n heuglike oomblik in my lewe. Gelukkig het Doktor nooit van my angs en lyding in daardie uur van nood geweet nie. Ewenwel, die tenk was vol, die stryd gewonne en die reis na Pretoria gered.

Nog 'n dramatiese motorstorie, nog benoude oomblikke en nog 'n triomfantelike einde het hom een mooi oggend in die jaar 1952 voor die Uniegebou teen Meintjeskop afgespeel. Mike, die Minis­ter se motorbestuurder, was met die ampsmotor op 'n sending êrens in die stad. Skielik tref dit die Minister dat hy oor enkele minute vir 'n baie dringende afspraak wat hy wie weet wanneer gereël het, ook in die stad moet wees. Ek het van niks geweet nie; daar was nie 'n afspraak in my dagboek aangeteken nie. Om die bestuurder te probeer opspoor, was buite die kwessie. Ons het mos nie selfone gehad nie. Daar was skaars tyd om te dink. Toe ek my oë uitvee, staan die fors gestalte van die Minister hier vlak voor my lessenaar: "Meneer Barnard, waar's jou motor ...?"

Ek versteen terstond. Kan dit wees? Verwag die Minister, vir wie ek nou die dag die eerste keer ontmoet het, jou werklik dat ek hom met my knortjor, 'n 1938 Chevrolet met 'n battery wat nie baie sterk is nie (maar 'n voertuig wat darem toe reeds ten volle afbetaal was), stad toe moet vervoer? Deur Pretoria se besige strate, ten aanskoue van die publiek? Ek snak nog na my asem toe drafstap ons al halfpad met die Uniegeboutrappe af na my afbetaalde 1938 Chev­rolet. Ons spring in. Ek draai die regte sleutel. Stilte. Draai weer. Geen vonk - net 'n oorverdowende stilte. Ek hyg nog, toe staan die Minister alreeds by die Chev se agterent. Hy stoot en stoot. Genade bo genade! Net 'n tree of tien en 'n hik of twee toe praat die tjor - tot groot vermaak van die Minister - en 'n stille dankgebed van die bestuurder. Slegs enkele minute laat word die drietal, naamlik die Minister, die 1938-Rolls Royce en sy verligte bestuurder baie formeel by die bestemming deur hoogwaardigheidsbekleërs, grootkanonne van die stad en die burgemeester begroet. 'n Kalm en hoogs tevrede Minister bedank my vriendelik vir "die aangename rit" voordat ek myself druipstert uit die voete maak. Wat vir my as 'n ramp begin het, het plotseling in 'n triomf geëindig - danksy 'n man wie se gelyke ek nog moet ontmoet...

My kosbare ervarings het egter nie slegs in motorkarre of op die lang paaie plaasgevind nie. Daar was inderdaad 'n nimmereindigende reeks gebeurtenisse waarvan die een die ander met of sonder tussenpose opgevolg het. "Eentonige reëlmaat" sou 'n hopeloos verkeerde woordkeuse wees want by of naby dr. Verwoerd was eentonigheid totaal onbekend.

Ek onthou die keer toe die Minister en ek een aand, kort voor middernag, van binne af deur die Uniegebou se venster moes klouter omdat die nagwag soek was. Laat werk was destyds natuurlik vanselfsprekend. Horlosies was vir Doktor totaal oorbodig - net 'n versiering aan die arm! Wat my altyd verbaas het, was dat hierdie dinge die Minister nie in die minste gepla het nie. Nooit het hy opsigtelik vies of ontevrede gelyk wanneer sulke irritasies oor sy pad gekom het nie. Gelate, en met daardie kenmerkende glimlag, het hy dit doodeenvoudig as alledaagse gebeurtenisse aanvaar.

Dwarsdeur my lang verbintenis met dr. Verwoerd was daar 'n wonderlike, onverbeterlike werksverhouding. Eienaardig genoeg het Doktor my nooit as "Fred" aangespreek nie, altyd as "meneer Barnard"; anders as wat die geval was met ander Ministers se pri­vaat sekretarisse.

Daar was nooit sprake van onenigheid tussen ons nie, hoogstens alledaagse probleempies wat deur gesonde verstand opgelos kon word. Toe ek my bedanking as privaat-sekretaris indien, het ek tog die ongemaklike gevoel gekry dat hy my erg verkwalik het. Vandag is dit egter nie meer belangrik nie.

Wanneer dr. Verwoerd verkeerd opgevryf was, kon hy 'n moeilike man wees, maar hy was nie 'n wrokdraer nie. Hy was genaakbaar en altyd bereid om te luister. Dikwels is hy as 'n hardekop bestempel. Moontlik was hy - ek is nie so seker van die woordomskrywing nie. Maar nouja, wie wil 'n flegmatiese persoon as man, as pa, as kollega of as leier hê!

Een ding is seker: daar was nie 'n sweem van haat of nyd in sy wese nie. Hy het vas geglo dat dit wat hy gedoen het, in die beste belang van sy vaderland was.

Die jare saam met dr. H.F. Verwoerd was inderdaad vir my en vir Suid-Afrika goeie jare, jare met onvergeetlike herinneringe aan groot gebeurtenisse, maar ook aan klein dingetjies wat getuig van sy integriteit en doodgewone menslikheid.

Ek sal nie vergeet nie.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1039 gaste aanlyn