NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Daar is talle verbitterde mense wat reguit beweer dat hulle in geen vorm van liefde glo nie. Hoor wat die Woord oor liefde sê: "Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde." 1 Johannes 4:8

DIE ANTICHRIS (4)

Ds A.E. van den Berg

“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelge-nootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af.... en raak nie aan wat onrein is nie....”(2 Kor.6:14,17).

Die Bybel waarsku ons dat die mensdom kort voor die wederkoms van Jesus ernstig mislei gaan word. Mense gaan leuens vir die waarheid en die waarheid vir leuens aansien, waarna geestelike afvalligheid as God se straf orkaansterkte in kerke gaan bereik. “En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid” (2 Thess.2:11,12).

Spore van dié laaste afvalligheid is reeds in kerke sigbaar. Teoloë bevraagteken toenemend sekere grondwaarhede van die Skrif en ontvang selfs toekennings vir hul dwalings! Hierdie misleiers word nie tot verantwoording opgeroep en leertug op hulle toegepas nie. En so beweeg hoofstroomkerke al hoe verder weg van die geseënde uitroepteken dat Jesus die enigste Verlosser is – na ʼn vraagteken of Hy werklik die enigste Verlosser is?

Is dit toevallig dat al hierdie dwaalgeeste uit kerke kom wat gemene sake met die Roomse Kerk (RK) het? Sit daar nie iets hieragter nie? Daar is wel nl. die kerk se voorbereiding vir die een wêreldregering van die Antichris! Petrus skryf dat die afval by kerke begin: Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?” (1 Pet.4:17). As kerke skeef trap, kan lidmate nie reguit loop nie!

Die Antichris gaan mense op alle lewensgebiede beheer hetsy die sosiale, kerklike en sakewêreld sodat niemand sonder sy goedkeuring handel kan dryf nie.   God beperk egter sy optrede. Die Antichris sal nie een tree oor die sperstreep gee wat God vir hom getrek het nie! Hy weet dat sy regering deur God beëindig gaan word en dat hy saam met sy hoof (Satan) en voorbereider (valse profeet) in die ewige hel gaan beland.

Soos wat Lot en sy gesin Sodom en Gomorra moes verlaat om die verwoesting daarvan te kon oorleef, sal gelowiges geen verbintenis met die RK (ekumene) durf hê nie. Paulus waarsku vroeg: “Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie...” (2 Kor.6:17).  

Die valse profeet se optrede sal deur ʼn magdom van wondertekens gekenmerk word. Hy gaan selfs Elia naboots deur vuur uit die hemel te laat neerdaal. Dit en baie ander tekens sal maak dat die Antichris aanbid word:   “En hy maak dat almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ʼn merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word” (Openb.13:16).

Wat die merk van die dier (Openb.14:9) presies gaan wees, weet niemand nie.   Sommige glo dat dit ʼn mikrorekenaarskyfie is wat as ʼn identifikasieteken onder die vel ingeplant gaan word. Niemand weet vir seker nie. Die 666 gaan myns insiens nie oor werklike merktekens nie, maar oor veel erger dinge - die houvas wat Satan op die mensdom verkry. Dit gaan voor kom asof niemand hom kan teenstaan nie. Die vraag: Wie kan teen hom oorlog voer?” (Openb.13:4) is Satan se spottery met Christus aan Wie alle mag behoort.

Die uitverkorenes behou die geloof totdat Jesus op die wolke kom en die boek van die lewe (burgerskapregister) gelees word. Wie die merk van die Antichris ontvang, gaan hel toe: “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp” (Openb.20:15).

Die Antichris gaan die mensdom betower deur iets waarna die wêreld smag – om vrede en veiligheid op aarde te bewerkstellig. Dit sal egter valse vrede en veiligheid en op die einde erger as oorlog wees. “Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid; dan oorval ʼn skielike verderf hulle soos die barensnood ʼn swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie” (1 Thess.5:3).

Mense is tans meer as ooit begaan oor wêreldvrede en veiligheid. Met die verskyning van die Antichris bring hy die onstuimige golwe van opstand en geweld in die wêreld skynbaar tot bedaring. Mense sal glo dat die rus en vrede waarna gesmag word aangebreek het en sal hom wat dit bewerkstellig het, aanbid. Daarna wys die Antichris sy ware kleure!

Alhoewel die aanslag van Satan en sy twee handlangers fel gaan wees, leef gelowiges met die Bybelse gerusstelling dat God op sy troon is en die skepping beheer (Ps.11). Hy bepaal alles tot en met die einde van die wêreld. En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie” (Hand.1:7). Hy voer besluite met mag uit!

Baie gelowiges gaan soos die martelare van ouds met hul lewe vir hul geloof in Jesus betaal. Hy waarsku: “Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur die nasies gehaat word ter wille van my Naam.   En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word” (Mt.24:9,22).

Gelowiges troos hulle daaraan dat Jesus die Antichris gaan vernietig.  Sy lot is reeds verseël. “ ...hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak” (2 Thess.2:8). Gelowiges moet hulle egter vir die finale stryd gereedmaak: "Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu (Ef. 6:11,12).

Godsdiens in die verkeerde hande is uiters gevaarlik. Die Romeinse keisers het miljoene mense met godsdiens beheer. Dit gaan weer gebeur wanneer die Antichris as eindtyd-Babiloniër die geskiedenis op dieselfde wyse gaan afsluit as wat Nimrod,die eerste Babiloniese koning, dit begin het: as ʼn geweldenaar op ʼn troon wat homself in sy eie ryk wou vergoddelik.

Gelowiges mag nie soos die dissipels in ʼn krisis-uur aan die slaap gevang word nie.   Elke gelowige het ʼn heilige verpligting om diegene wat slaap, wakker te skud en soos die eertydse wagte op die stadsmure alarm te maak.

In sy Sendbriewe waarsku Johannes gelowiges teen ʼn bose groepering wat toe alreeds in die kerk werksaam was. Hulle het hulself as gelowiges voorgedoen, maar was in werklikheid dienaars van Satan. Hulle het ʼn vreemde boodskap verkondig wat mense laat dwaal het.

Paulus het ook met hulle te doen gekry en die gemeentes in Galasië wat vir hulle geval het tereg gewys: O, onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie ? (Gal. 3:1). Wie die waarheid nie huldig nie, is aan God se verkeerde kant: En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?” (Luk. 6:46).

Paulus onderrig Timoteus in ʼn baie groot waarheid: Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim.3:16,17).

Aan die einde van die tyd gaan niks gelowiges so duidelik van ongelowiges onderskei nie as hulle liefde vir die waarheid. Dit sal die gom wees wat gelowiges aan mekaar gaan hou totdat Jesus kom. Daar sal vir gelowiges geen edeler ding wees om te doen as om die waarheid teen dwaalleer te verdedig nie.

Nadat Paulus vir Jesus op die Damaskuspad ontmoet het, vra hy: “Here, wat wil U hê moet ek doen?” Dis ʼn universele vraag. Wat verlang Jesus van ons? Wat moet ons vir Hom doen? Ons moet dringend met misleide volksgenote praat en hulle waarsku om betyds uit kerke pad te gee wat ekumenies gemene sake met die RK het en hul kerklike bande sonder enige gewetensverwyte verbreek.

Roomse Katolisisme is die forum van die Antichris en die uiterste vorm van ontrouheid aan die Evangelie van verlossing. Gelowiges durf geen gemene sake met haar hê nie: “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af.... en raak nie aan wat onrein is nie....” (2 Kor.6:14,17).

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1302 gaste aanlyn