NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Here my God, ek het tyd. Oorgenoeg tyd al vertel ek dikwels dat ek nie alles gedoen kan kry nie. Ek het al die tyd wat U my gegee het; al die jare van my lewe, die dae van my jare, die ure van my dae; en dit alles het ek tot my beskikking om met u werk te vul.

STUDIE- HANDLEIDING – MATTEUS 4

’n Studiehandleiding by die lees van die Nuwe Testament

Die Evangelie van Matteus

Anita Joubert

Matteus 4:1-11 Dit is belangrik om hier reg aan die begin van hierdie gedeelte, te kyk na die presiese betekenis van die woord “versoeking”. Die Griekse woord wat met “versoeking” vertaal is, is peirazein. “Versoeking” het ’n baie negatiewe betekenis. Dit beteken om iemand te versoek om hom te laat sondig of verkeerde dinge te doen. Die Griekse woord peirazein beteken baie eerder om “getoets” te word.

Een van die bekende stories in die Ou Testament is dié van Abraham wat amper sy seun Isak aan God geoffer het (Gen 22:1-18). God het Abraham se lojaliteit getoets. Net soos wat metaal se sterkte getoets moet word, veel verder as die weerstand wat dit sal moet bied, net so moet mense ook deur God getoets word voordat Hy hulle vir ’n spesiale doel gebruik.

Die groot en opbouende waarheid is dus dat versoeking nie bedoel is om ons in sonde te laat val nie, maar om ons te help om sonde te oorwin. Dit is nie bedoel om ons swakker te maak, maar om ons sterker en suiwerder aan die ander kant te laat uitkom. God toets diegene wat Hy graag wil gebruik. Ons moet dus nie aan die gebeure in die woestyn dink as die “versoeking” van Jesus nie, maar as die “toetsing” van Jesus.

Al wat ons weet van die plek waar dit plaasgevind het, is dat dit in die woestyn was. Tussen Palestina en die Dooie See, lê die uitgestrekte woestyn. Dit is ’n area bestaande uit geel sand en is bloedig warm.

Jesus het daarheen gegaan om alleen te wees. Hy het sy taak ontvang, God het met Hom gepraat en Hy moes dink hoedat Hy sy taak gaan aanpak.

Dit gebeur dikwels dat ons dinge verkeerd aanpak omdat ons nie genoeg tyd alleen in God se teenwoordigheid spandeer nie. Daar kom tye in ’n mense se lewe dat niemand se raad goed genoeg is nie, maar dat ons net by God ons taak en leiding kan ontvang.

Al drie die Evangelies beklemtoon die feit dat Jesus onmiddellik nadat Hy deur Johannes gedoop is, in die woestyn versoek is. Dit lyk asof dit ’n lewenswet is, dat net nadat ons geestelike weerstand op sy hoogste was, dit onmiddellik daarna grond toe duik. Lees gerus die verhaal van Elia wat, net nadat hy die grootste wonderwerk van sy tyd op die Berg Karmel beleef het, vir sy lewe gevlug het (1 Kon 18:17-40). Hier het die duiwel ook baie slu en versigtig die tyd uitgekies om vir Jesus aan te val.

Ons moet ook nie aan hierdie gebeure dink as net ’n uiterlike, sigbare gebeurtenis nie. Dit was ook ’n innerlike stryd wat in Jesus se eie hart, gedagtes en siel plaasgevind het. Die bewys daarvoor is dat daar geen moontlike berg in Palestina is, waarvandaan al die koninkryke van die wêreld gesien kan word nie.

Dit is dikwels deur sulke innerlike gedagtes dat die duiwel ons aanval. So ’n aanval is so werklik dat ons amper die duiwel self kan sien. In die Kasteel van Wartburg in Duitsland, is daar tot vandag nog ’n inkkol teen ’n muur waar Martin Luther die duiwel met ’n inkpot gegooi het terwyl hy hom so getreiter het. Die duiwel vind altyd sy wapens in ons eie gedagtes en begeertes.

Ons moet ook nie dink dat Jesus die duiwel hier vir eens en vir altyd oorwin het en dat hy nie weer probeer het om Hom te veroek nie. Ons lees van Petrus wat vir Jesus probeer oorreed het om nie sy kruispad te stap nie (Matt 16:23). Aan die einde kon Jesus vir sy dissipels sê: “Julle is die mense wat deur My beproewings altyddeur by My gebly het” (Luk 22:28). Ook was daar nog nooit in die geskiedenis so ’n geveg soos in Getsemane, toe die versoeker probeer het om Hom van die kruis af weg te keer nie. Selfs ’n engel moes uit die hemel verskyn om Hom te versterk (Luk 22:42-44).

Soms is Christene bekommerd daaroor dat hulle nie op ’n punt kom in hulle lewens waar die krag van die versoeker verbreek is nie. Jesus het self nooit daardie punt in sy aardse lewe bereik nie. Van die begin tot die einde, moes Hy die geveg veg. Daarom kan Hy ons help om ons gevegte te veg.

Dit is belangrik om te onthou dat ons altyd deur ons eie gawes en vermoëns versoek word. Hulle wat met groot talente en gawes geseën is, sal altyd in die versoeking wees om daardie gawes vir hulself te gebruik, en nie vir ander nie. Hulle sal altyd die versoeking moet weerstaan om ander daarmee te probeer beheer, in plaas daarvan om ander daarmee te dien. Die wrede werklikheid van versoeking, is dat ons altyd op die uitkyk moet wees daar waar ons van nature die sterkste is.

Ons kan ook nooit hierdie storie lees nie, sonder om te onthou, dat die bron van die verhaal, die Here Jesus self is. Daar was niemand by Hom toe Hy hierdie stryd gestry het nie. Ons weet daarvan net omdat Jesus dit self vir sy dissipels vertel het. Ons moet hierdie gebeure altyd met die grootste ontsag benader, want Jesus het sy diepste innerlike blootgelê. Hy kan ons help deur ons versoekings, omdat Hy self ook versoek is.

Die duiwel se versoekings het na Jesus toe gekom uit drie verskillende hoeke.

 1. Daar was die versoeking om klippe in brood te verander. Hierdie was ’n dubbele versoeking. Die duiwel wou hê dat Hy sy krag vir eie selfsug moes gebruik. Dit was presies wat Jesus nog altyd geweier het om te doen. Ons word altyd versoek om die vermoëns wat God aan ons gegee het, op ’n selfsugtige manier, net vir onsself te gebruik.

Jesus was die Messias, en Hy het dit geweet. In die woestyn moes Hy kies op watter manier Hy mense na Hom toe sou trek. Watter metode sou Hy gebruik om die taak wat God aan Hom gegee het, uit te voer? ’n Baie seker manier om die mense te oorreed om Hom te volg, sou wees om vir hulle materiële dinge te gee. Die geskiedenis het dit al bewys. Die Here het vir Moses gesê: “Ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en dié dag se vooraad optel. So sal Ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie.” (Eks 16:4). Om egter vir die mense kos te gee, sou ’n dubbele fout gewees het. Eerstens sou Hy daarmee die mense omkoop om Hom te volg; om dit te doen net vir dít wat hulle daaruit kon kry. Jesus het gekom om mense te roep tot ’n lewe van gee, en nie neem nie.

Tweedens sou wees soos om net die simptome van ’n siekte weg te neem en nie die siekte gesond te maak nie. Mense is honger as gevolg van hulle eie dwaasheid en selfsug. Sommige het te veel en ander te min. Die oorsake vir hulle honger lê in die harte van mense, en materiële dinge kan dit nie bevredig nie. Jesus antwoord die duiwel se versoeking met presies dieselfde woorde wat Moses vir die volk in die woestyn gesê het: “Hy het dit gedoen om jou te leer dat ’n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom” (Deut 8:3). Die enigste manier waarop ’n mens volkome bevrediging kan kry, is deur volkome afhanklikheid van God te leer.

 1. Die duiwel het ook vir Jesus na die hoogste punt van die tempel geneem. Dit kon die staanplek van die priester, wat elke oggend met ’n trompet die tyd van die oggendoffer aangekondig het, op die tempel se dak gewees het. Jesus kon maklik daar afgespring het en vertrou het op die belofte in Psalm 91:11-12, dat sy engele Hom op hulle hande sal dra sodat Hy nie sy voet teen ’n klip sal stamp nie. Maar dit is nie hoe ons met die krag van God te werk mag gaan nie, en Jesus se antwoord aan die duiwel is: “Julle mag nie die geduld van die Here julle God nie op die proef stel, soos julle by Massa gedoen het nie” (Deut 6:16). Hy het daarmee bedoel, dat om te kyk hoe ver jy met God kan gaan deur jouself roekeloos in ’n gevaarlike situasie te plaas en dan van God te verwag om jou te red, is baie gevaarlik. God verwag van ons om risiko’s aan te gaan in ’n poging om aan Hom getrouheid te bewys, maar nie om ons eie eer te probeer bewerkstellig nie. Geloof kan nie op sensasie gebaseer wees nie. God se reddende krag is nie iets om mee te speel of te eksperimenteer nie.
 2. Die duiwel het ’n derde manier van aanval probeer deur vir Jesus al die koninkryke van die wêreld aan te bied as Hy hom sou aanbid. Hy wou eintlik daarmee vir Jesus sê dat hulle ’n ooreenkoms moet aangaan. Jesus moes nie sy vereistes so hoog stel nie. Hierdie was die versoeking om net bietjie soos die wêreld te wees, in plaas daarvan om God se standaard sonder kompromie te volg. Jesus se antwoord was: “Die Here jou God moet jy aanbid, en Hom alleen dien” (Deut 6:13). Christene kan nooit op die vlak van die wêreld funksioneer nie. Hulle moet altyd die wêreld na hulle vlak toe oplig. Niks anders kan werk nie.

Die pad wat Jesus gekies het, het onvermydelik op die kruis uitgeloop, maar die kruis het die finale oorwinning beteken.

Matteus 4:12-17 Dit was nie baie lank nie, of die rampe het vir Johannes getref. Hy is gearresteer en in die kelders van die kasteel van Machaerus, by koning Herodus opgesluit. Sy oortreding was dat hy openlik vir Herodus betig het, omdat hy sy broer se vrou verlei het en haar sy eie gemaak het, nadat hy van sy eie vrou ontslae geraak het. Dit is nooit veilig om ’n tiran soos Herodus te betig nie, en Johannes se waagmoed het hom eers in die tronk laat beland, en toe later tot sy dood gelei.

Die tyd vir Jesus om met sy opdrag te begin, het nou aangebreek. Toe Hy Nasaret verlaat het en in die dorpie Kapernaum gaan woon het, was daar ’n simboliese finaliteit sigbaar. Hy het nooit weer terug gekeer om daar te gaan woon nie. Dit was ’n skoon breuk met die oue en ’n begin van die nuwe. Daar kom soms oomblikke van besluite in ’n mens se lewe wanneer dit beter is om ’n skoon breuk te maak, eerder as om op twee gedagtes te hunker.

Toe Jesus na Galilea gegaan het om sy bediening te begin, het hy geweet wat Hy doen (vers 12). Galilea was nie baie groot nie, maar baie digbevolk. Dit was die vrugbaarste streek van Palestina en die geskiedskrywer, Flavius Josefus, skryf dat daar tweehonderd en vier dorpies was, met elkeen nie minder as vyftienduisend inwoners nie. Jesus het sy bediening begin in die deel van Palestina waar daar die meeste mense was wat na Hom kon luister.

Galilea was nie net digbevolk nie, maar sy inwoners was ook mense van ’n sekere soort. Hulle was oop vir nuwe idees en gereed om ’n nuwe leier te volg. Hulle was nie lafhartig nie, en dit was dus ’n vrugbare plek vir die verkondiging van die evangelie. Daar is drie redes waarom dit so was:

 1. Die naam “Galilea”, kom van ’n Hebreeuse woord wat beteken dat dit deur heidene omsirkel was. Dit was dus dié een gedeelte van Palestina wat in besonder in aanraking met nie-Joodse invloede en idees was.
 2. Die groot paaie en al die verkeer van die destydse wêreld het deur Galilea gegaan. Af na die suide, in ’n hoek, het Judea gelê. Judea was afgesny van nuwe invloede, maar nie Galilea nie.
 3. Galilea se geografiese posisie het ook sy geskiedenis bepaal. Dit is talle kere deur ander nasies oorwin en oorstroom. Oorspronklik is hierdie streek aan die stamme van Aser, Naftali en Sebulon toegesê, toe die Israeliete die land ingeneem het (Jos 19). Hierdie stamme het nie daarin geslaag om die oorspronklike inwoners van Kanaän uit te roei nie, en van die begin af het die inwoners van Galilea uit gemengde volkere bestaan.

Galilea was dus ’n plek waar ’n nuwe leermeester, met ’n nuwe boodskap, ’n goeie kans gehad het om gehoor te word. Dit was daar waar Jesus sy bediening begin het. Jesus het Homself in Kapernaum gaan vestig (vers 13). In vers 17 gee Matteus vir ons in een sin ’n opsomming van die boodskap wat Jesus verkondig het: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” Dieselfde vers sê ook dat Hy begin “preek” het. Die Griekse woord wat gebruik is, is kērussein. Dit beteken die “boodskap van ’n koning, wat deur sy boodskapper aangekondig word.” Wanneer ons die betekenis van hierdie woord verstaan, dan verstaan ons die eienskappe van Jesus se prediking. Dit is dié eienskappe wat in elke preek teenwoordig moet wees, naamlik ’n boodskap van die Koning van alle konings, aan die mense. Hierdie Boodskapper het die volgende eienskappe geopenbaar:

 1. In sy stem was daar sekerheid. Hy het nie gekom met miskien of dalk nie, maar Hy het gekom met ’n baie definitiewe boodskap.
 2. In sy stem was daar outoriteit. Hy het namens die Koning gepraat en sy wette, opdragte en besluite neergelê. Iemand het eenmaal gesê ’n goeie prediker raai nie, hy weet. Goeie prediking is die toepassing van God se gesag op ’n huidige situasie.
 3. Hierdie Boodskapper se boodskap het van ’n bron gekom wat buite Homself was. Dit het van die Koning gekom. Jesus het met die stem van God met die mense gepraat.

Jesus se boodskap was: “Bekeer julle! Draai weg van julle verkeerde weë. Draai na God toe. Lig julle oë van die aarde af op en kyk na die hemel.” Die boodskap was dringend, want God het na die mense toe gekom in Jesus Christus. Daarom was dit van die uiterste belang dat elke mens die regte rigting moes kies.

Matteus 4:18-22 Die hele Galilea was rondom die See van Galilea gesentreer. Dit is een en twintig meter lank, van noord na suid, en dertien kilometer breed, van oos na wes. Die See van Galilea is dus eintlik klein, en dit is interessant om op te let dat Lukas, wat ’n groot deel van die wêreld gesien het, nooit daarvan as ’n see praat nie, maar altyd van ’n meer. Dit is ovaalvormig en lê seshonderd en tagtig voet onder seevlak. Dit is waarom die klimaat daar besonder warm is, en die omliggende landbougebied ook besonder vrugbaar.

In Jesus se tyd, was daar baie vissersbote. Josefus het geskryf dat dit nie vreemd was om tot tweehonderd en veertig vissersbote gelyktydig op die See te tel nie. Daar was drie metodes waarop daar vis gevang is. Een was met ’n gewone visstok, die ander twee metodes was met nette. Die een manier was om met ’n ronde net te vang, ongeveer drie meter in deursnee. Die visse is in die vlakwater, aan die kant van die meer daarmee gevang, deurdat die net deur die water gesleep is. Die ander metode was met ’n net wat tussen twee bote vasgemaak is. Wanneer die bote dan stadig deur die water beweeg het, het die net ’n vanghok gevorm waarin die visse gevang is.

Dit is hierdie tweede metode waarmee die vier dissipels besig was, toe Jesus hulle gesien het. Dit kon nie die eerste keer gewees het dat Hy hulle gesien het nie, want ons lees dat sommige van die dissipels reeds volgelinge van Johannes die Doper was (Joh 1:35). Daar is geen twyfel daaroor dat hulle al in die verlede met Jesus gepraat het of na Hom geluister het nie, maar op daardie oomblik het hulle net die drang ervaar om Hom te volg.

Dit is interessant om op te let dat hierdie dissipels nie mense was met geleerdheid nie. Hulle het nie rykdom, bekendheid of sosiale status gehad nie. Hulle was arm, hardwerkende mense gewees, met geen besondere toekoms nie. Jesus het sulke gewone mans en vroue nodig wat hulleself aan Hom kan gee. Met sulke mense kan Hy baie doen.

Verder was hulle vissermanne. Dit was mense wat oor sekere karaktereienskappe beskik het, wat van hulle ook goeie vissers van mense gemaak het.

 1. Hulle moes geduld hê. Hulle moes geduldig kon wag totdat die visse die aas gevat het. Om mense vir God se koninkryk te vang, verg ook geduld.
 2. Hulle moes deursettingsvermoë hê. Hulle moes leer om nie moedeloos te raak nie, maar om altyd weer te probeer. Goeie predikers en leraars moet ook altyd bereid wees om weer te probeer.
 3. Hulle moes moed hê om die gevare van die See te trotseer. Net so moet ’n goeie prediker weet dat dit gevaarlik is om vir mense die waarheid te vertel.
 4. Hulle moet, deur ondervinding, die oog hê vir die regte oomblik. Hulle moet weet wanneer dit die regte tyd is om die net uit te gooi. ’n Wyse prediker weet ook wanneer dit tyd is om te praat, en wanneer dit tyd is om stil te bly.
 5. Hulle het ook geweet watter aas vir watter soort vis geskik is. Paulus het gesê dat hy vir almal alles geword het om in elk geval sommige te red (1 Kor 9:22). ’n Wyse prediker moet sy eie beperkinge ken en weet wat hy kan doen en wat nie.
 6. Hulle moes hulself onopvallend hou sodat die visse nie hulle skaduwees sien nie, want dan byt hulle nie sommer nie. Net so moet ’n prediker vir Jesus Christus aan mense voorstel, en nie ander se oë op hulleself probeer vestig nie.

Matteus 4:23-25 Ons het reeds gesien hoe gereed die mense van Galilea was om die saad te ontvang. Die sinagoges was die belangrikste plek in die lewe van elke Jood. Daar was ’n groot verskil tussen die sinagoges en die tempel. Daar was net een tempel in Jerusalem, maar op elke plek waar daar net ’n klein groepie Jode saam gewoon het, was daar ’n sinagoge. Die tempel is net gebruik vir die slag van die offers, terwyl die sinagoges vir lering gebruik is. Die sinagoges is soms die godsdienstige universiteite van daardie tyd genoem.

Die verrigtinge in die sinagoge het uit drie dele bestaan. Daar was eerstens die gebede. Tweedens is daar uit die Wet en die Profete voorgelees. Daarin het die hele gemeente deelgeneem. Derdens is die gemeente toegespreek. Daar was geen professionele prediker soos ons dit ken nie, en enigeen kon aanbied om dit te doen. As die president van die sinagoge gedink het dat die persoon geskik is daarvoor, dan het hy toestemming gegee. So het die deure en die preekgeleenthede in die sinagoges vir Jesus oopgegaan. Na die tyd kon die mense vrae vra en die boodskap bespreek. Dit was die ideale plek om ’n nuwe boodskap aan die mense oor te dra.

Jesus het egter nie net gepreek nie, maar ook die siekes gesond gemaak. Dit is geen wonder dat die nuus van wat Hy gedoen het, vinnig versprei het nie, en dat skares van oral oor aangestroom het om na te kom luister nie.

In hierdie paar verse kry ons ’n kort opsomming van die drie groot aktiwiteite van Jesus se lewe.

 1. Jesus het gekom om die evangelie te verkondig, of, soos sommige vertalings dit vertaal het, Hy het gekom om te preek. Hy het dus gekom om die mense se onkunde oor God weg te neem. Hy het vir hulle kom vertel en kom wys wie God is, en hoe Hy is.
 2. Hy het in die sinagoges kom preek. Wat is die verskil tussen prediking en lering? Prediking is die suiwer verkondiging van sekere vaste feite. Lering is die verduideliking van die betekenis van daardie sekerhede. Jesus het gekom om aan die mense die betekenis van ware godsdiens te verduidelik.
 3. Jesus het ook gekom om mense gesond te maak en hulle pyn te oorwin. Hy het sy woorde in dade omgesit.

Jesus het dus gekom om deur sy prediking, die mense se onkunde te oorwin. Hy het deur sy lering die misverstande oorwin en Hy het, deur die mense te genees, die pyn oorwin.

 

Bron: The New Daily Study Bible deur prof William Barclay, Glasgow University, Skotland

Prof William Barclay (1907-1978) was ’n wêreldbekende Nuwe Testamentiese kenner en professor aan die Universiteit van Glasgow in Skotland. The New Daily Study Bible is ’n kosbare reeks studie-Bybels wat hy aan die nageslag agtergelaat het en dit word reeds vir meer as jaar lank deur miljoene mense gebruik wat ernstig is met Bybelstudie.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1993 gaste aanlyn