NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

"Ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het en my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie; U het my voete op vrye grond laat staan."  Soos Dawid dit in Ps 31 uitjubel, so seker sal die Afrikanervolk se benoudheid ook verbygaan en sal hy weer sy voete op vrye grond laat staan!

AS 'N ENGEL VERVEER (8)

Ds AE van den Berg

Lees reeks by As 'n engel verveer

DIE PRIESTERSLAGTING

Ahiméleg skrik toe Dawid voor hom staan.  Hy het gehoor dat Saul naarstiglik na hom soek en dreig om diegene wat hom herberg gee met hul lewens te laat boet.

"Jonatan het my na u vir herberg gestuur" sê Dawid verleë.

"Nee, gaan asseblief onmiddellik weg!  Ons lewens is op die spel!” sê die verskrikte priester en maak die deur hard toe.

"Maak asseblief oop, ek is honger en moeg!" pleit Dawid.

"Nee, gaan weg!  Jy is nie welkom hier nie!" skreeu die priester ongeduldig.

Terleurgesteld draai Dawid om.  Hy sal maar na Adullam gaan waar daar baie spelonke is waar hy hom kan tuismaak sonder om iemand weer te pla.

Toe Saul verneem dat Dawid by Ahiméleg aangedoen het, het hy hom, sy huisgesin en al die plaaslike priesters laat vang en na Gibea gebring.  Hulle is almal van hulp aan 'n voortvlugtige aangekla.   Hoe meer Ahimèleg hom verseker het dat hy Dawid weggewys het, hoe minder het Saul hom geglo.  Saul was daarop uit om 'n voorbeeld van hom te maak.

"Laat die volk môre-oggend vroeg op die stadsplein byeenkom" beveel Saul sy sekretaris en beduie vir die wagte om die aangeklaagdes weg te neem.

"Die Here behoede ons!" gil Ahiméleg en druk sy tenger vroutjie teen hom vas.

Vroeg die volgende oggend is daar 'n groot skare by die stadsplein byeen. Alhoewel daar niks vooraf gesê is nie, vermoed almal wat gaan gebeur.  Wanneer Doëg, die beuel, opdaag, twyfel niemand meer nie.  Dis ‘n openbare teregstelling!

Wanneer Saul en sy gevolg opdaag, raak die rumoerige skare stil.  Die lot van die aangeklaagdes is verseël!

"Bring die samesweerders na vore!" beveel Saul die sipier.

Die tronkbewaarder gehoorsaam en bring Ahiméleg en sy vier-en-tagtig aangeklaagdes tot in die middel van die plein.  Hulle pleit om genade val op dowe ore.

"Laat dit vir almal 'n les wees wat vyande herberg!" waarsku Saul.

"Ahiméleg, jy en jou mede-aangeklaagdes is aan sameswering teen Israel skuldig bevind en word hiermee ter dood veroordeel.  Jy sal eerste onthoof word en daarna die res. Geeneen van die toeskouers verlaat die plein alvorens die laaste kop gerol het nie!" beveel Saul.

"Vader, spaar hulle lewens, hulle is onskuldig!  U begaan 'n groot fout!"  pleit Jonatan ontsteld.

"My woord is my woord en my oordeel onomkeerbaar" sê Saul sonder om in die rigting van sy seun te kyk.

Saul is die laaste een wat kan sê dat hy nie sy woord verbreek nie, dink Jonatan.  Hoe het hy nie sy woord teenoor Dawid verbreek toe hy Merab aan 'n ander man as vrou gegee het nie!  Jonatan het lus om hom hieroor aan te vat, maar besluit daarteen.  Niks wat hy ookal sê, sal Saul van plan laat verander nie.  Daarvoor haat hy Dawid eens te veel.

Wanneer Ahiméleg se kop met die eerste swaai van Doëg se swaard rol, gil die vroue in die skare.   Die priesters betaal almal die hoogste tol vir Saul se onverteerbare haat.  Die skare bly totdat die laaste een se kop in die stof van die stadsplein rol.

"Wie is jy en waar kom jy vandaan?" vra Dawid die jongman voor hom.

"Ek is Abjatar, die seun van Ahiméleg, die priester van Nob" antwoord hy.

"Wat maak jy hier?" vra Dawid verbaas.

"Na die moord op my familie het ek geen ander heenkome nie en wil by u aansluit" sê Abjatar bewoë.

"Is jou vader-hulle vermoor?" vra Dawid geskok.

Abjatar lig Dawid breedvoerig oor die teregstelling op die stadsplein in.  Hy is die enigste wat daarin kon slaag om in die gedrang te ontsnap.  Dawid is so geskok dat hy nie 'n woord kan uiter nie.  Kan 'n mens werklik soveel haat dat hy onskuldiges om die lewe laat bring?

"U verstaan nou waarom ek hier is.  Al my mense is doodgemaak.  Ek het geen familie of vriende oor nie.  Ek wil u dien” sê die ontredderde priesterseun.

"Jy is welkom om te bly.  Ek hoop die primitiewe verblyf sal jou nie afskrik nie" merk Dawid simpatiek op.

"Ek sal selfs onder die blote sterrehemel slaap" sê Abjatar dankbaar.

Nadat Dawid met meer as 600 uitgewekenes na Hores verskuif het, het hy hulle deeglik in die gevegskuns opgelei. Toe Jonatan verneem dat sy vriend in Hores was, het hy hom soos 'n uitgewekene vermom en daarheen vertrek.

"Wie is jy en wat soek jy hier?" vra Dawid die vreemdeling voor hom.

Hy het ‘n krom kierie en vuil lap oor die een oog.

"Ek is 'n vlugteling uit Gibea en wil graag by u aansluit" antwoord die vreemdeling.

"Kan jy 'n pyl en boog hanteer?" vra Dawid en kyk die man wat swaar op sy kierie leun wantrouig aan.

"Ja, u het my al self die boog sien hanteer" antwoord die vreemdeling.

"Waar nogal?" vra Dawid verbaas.

"Saam met my vader by die Jedaspruit" sê hy en verwyder sy vermomming.

"Jonatan, my vriend!  Is dit regtig jy?" roep Dawid oorstelp van vreugde uit.

Die twee ou vriende omhels mekaar.

"Lekker uitgevang nê!"  lag Jonatan..

Dawid kyk sy vriend verbaas aan.  Dis te goed om waar te wees.  Hy het hom gemis!

"Wat maak jy hier in die vreemde?" vra Dawid nuuskierig.

"Ek kom jou waarsku dat my pa 'n taakmag op die been bring.  Hy wil jou opspoor en doodmaak.  Hy is nou, meer as ooit, oortuig dat jy die volgende koning van Israel gaan wees" sê Jonatan.

"Wat het ek gedoen om 'n vriend soos jy te verdien?" vra Dawid aangedaan.

"Ek kan presies dieselfde van jou sê, my vriend" antwoord Jonatan.

Dawid se gemoed skiet vol.

"Ek wil met jou 'n ooreenkoms aangaan.  Indien dit God se wil is dat ek koning word, sal ek jou as onderkoning aanstel.  Ek sal geen besluit sonder jou insette neem nie.  Indien ek voor jou sterf, sal jy in my plek koning word" sê Dawid.

"Mag dit God behaag!” sê Jonatan aangedaan.

Nadat die gebiedsverspieders Dawid in Hores opgespoor en Saul in kennis gestel het, het hy en sy taakmag onmiddellik daarheen vertrek.  Dawid se verspieders het hom egter betyds gewaarsku waarna hy die woestyn Maon ingevlug het.  Toe Saul se manne daarvan te hore kom, het hulle Dawid en sy manskappe laat een middag in die woestyn vasgekeer.  Gelukkig het die donker hul ooral voordat hulle die hande aan Dawid kon slaan.

Teen skemeraand het Dawid alleen teen ‘n hoogte uitgeklim en mismoedig op 'n rots gaan sit.  Saul se kamp was minder as drie kilometer daarvan.  Die vure het hoog gebrand.  Die taakmag het vir die daglig gewag om Dawid en sy manskappe aan te val.

"Here, God van my vaders” begin Dawid bid.  “Ek is tot die dood toe benoud, ja, soos 'n bok wat uiteindelik deur sy jagter ingehaal is.  Het ek vandag die laaste sonsondergang van my lewe aanskou?  Sal môre my laaste dag op aarde wees?  Gaan ek na jare se vlug tog aan die hand van my jagter sterf?  Wees my genadig, o God, en red my van die dood!  Want van watter nut kan ‘n dooie vir U wees ?  Kan 'n dooie oor U volk regeer? Het U my dan nie as koning van Israel uitverkies en as seun laat salf nie?  Waarom moet U gesalfde voortdurend in vrees leef?  Verlos my dat my teëstanders kan weet dat U groot en goed is".

"Wie kom hier so vinnig aangejaag?" vra Saul toe hy die perderuiter kort na dagbreek gewaar.

"Dit lyk na een van ons mense.  Ek hoop nie daar is moeilikheid nie" sê Jeres en hou sy hand oor sy oë om beter te kan sien.

"Die Filistyne val Israel genadeloos aan!" hyg die ruiter na asem en val uitgeput van sy perd af.

"Laat ons onmiddellik teruggaan!" beveel Saul.

"Wat dan van Dawid?" vra Jeres onseker.

"Ons sal later met hom afreken.  Die Filistyne is vir eers nou belangriker" sê Saul.

Toe Dawid 'n uur later teen die hoogte uitklim om Saul se bewegings waar te neem, is daar geen teken van sy  laer nie.  God het gehoor!

Dit het Saul en sy manskappe baie langer geneem om die vyand te verdryf as wat hulle verwag het.  Die Filistyne het verbete geveg en Israel harde bene laat kou.  Alhoewel daar aan beide kante ongevalle was, was dit vir Saul duidelik dat die Filistynse leër sterker geword het.  Waar Israel in die verklede korte mette met hulle gemaak het, het dit hulle nou bykans twee maande geneem om die Filistyne te verdryf.

Terug in Gibea het Saul van verspieders verneem dat Dawid nie meer in die woestyn was nie.  Hy het iewers in die gebergtes van Engedi gaan skuil.   Saul het vroeg een oggend met 3000 man in die rigting van die Dooie See vertrek en twee dae later Engedi bereik.

Saul het die eerste nag in 'n spelonk geslaap, onbewus daarvan dat Dawid en 'n paar van sy manne agter in dieselfde spelonk geskuil het.

"Is dit bloot toevallig dat Saul in die selfde spelonk as ons is?  Is dit nie 'n duidelike teken dat God hom in u hand gee nie?  Maak hom dood dat u rus vir u siel kan vind en ophou swerf" pleit Barug Ben-Elam by sy leier.

"Nee, laat hom rustig slaap.  Geen mens mag die gesalfde van die Here leed aandoen nie!" berispe Dawid hom.

"Ek dink nie die Here sal u daarvoor sal straf nie.  Saul het al soveel leed veroorsaak.  Dit sal 'n goeie ding  wees as u hom doodmaak.  U sal waarlik ‘n werktuig in God se hand wees en u volk verlos" probeer Barug Ben-Elam sy leier oortuig.

"Nee, ek sal hom niks aandoen nie!  As die Here hom wil dood, sal Hy dit op Sy eie manier doen.  Ek gaan niks doen wat God se oordeel oor my kan bring nie.  Daarvoor vrees ek Hom te veel!" sê Dawid ferm.

"U gaan dus niks doen nie?" vra Barug Ben-Elam en snork verontwaardig.

"Nee, daar is ‘n ander vredesuitweg.  Hou my maar net dop" sê Dawid.

Saul is uitgeput en raak gou aan die slaap.  Dawid kruip versigtig nader en sny 'n stukkie van die mantel wat Saul oor hom gegooi het af.

"Dis darem so maklik om hom nou dood te maak" dink Dawid, maar verdryf dadelik die gedagte.

Wanneer Saul die volgende oggend die spelonk verlaat, staan Dawid minder as 'n honderd meter van hom af.  Saul gaap hom sprakeloos aan.

"Waarom soek u my lewe, my heer?  Waarom luister u na leuenaars wat sê dat ek u koningskap wil gryp?" vra Dawid vreesloos.

"Is dit dan nie jou plan nie?" vra Saul verontwaardig.

"As dit my bedoeling was, kon ek u laas nag om die lewe gebring het.  Hier is 'n stukkie van u mantel wat ek afgesny het terwyl u geslaap het.  Indien ek u koningskap begeer het, sou ek u mos doodgemaak het!" sê Dawid en hou die stuk omhoog.

Saul kyk verskrik na sy mantel en gaap Dawid sprakeloos aan.  Waarom het Dawid sy lewe gespaar?  Mense het hom dan gedurig wysgemaak dat Dawid nie 'n oog sou verroer om hom dood te maak nie.  Dan was dit inderdaad leuens soos wat Dawid sê!

"Vergewe my , my seun, en kom nader" versoek Saul hom bewoë.

Dawid kom vreesloos nader.

Wanneer hy voor Saul staan, skiet beide se gemoed vol.

"Laat daar nooit weer vyandskap tussen ons wees nie!" roep Saul in trane uit en omhels vir Dawid.

"Ek wil niks anders as u dienaar wees nie, my heer" sê Dawid bewoë.

"Ek weet dat jy die volgende koning gaan word.  Dis die Here se wil. Ek het jou egter baie leed aangedoen. Belowe my vandag dat jy my nie na my dade sal vergeld deur my nageslag daarvoor te laat boet nie" versoek Saul hom met trane in sy oë.

"Ek koester geen wraakgedagtes nie, my heer.  Ek sal niemand leed aandoen nie" beloof Dawid.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1727 gaste aanlyn