NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Sou U as regter handel o HEER, en gadeslaan die goddelose wandel van hierdie Afrikanervolk, ag, sou ons dan bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees; So word U, HEER, met bewing reg kinderlik gevrees.

VERDEELDHEID VAN AFRIKANERS

TAFELGESPREK

Hoe die Afrikaners erg verdeeld geraak het sedert die laat sestigerjare, veral in die onmiddellike jare wat gevolg het op die sluipmoord van die eerste minister van Suid- Afrika, dr HF Verwoerd, word vandag selde meer onder die loep geneem. Tog is dit presies waar die groot omwenteling in die maatskaplike en politieke bestel van Suid-Afrika begin het. Kennis oor die politieke spanning in daardie tydperk (1960-1970) en die optrede van verskillende Afrikanerleiers is ook skraps. Dit ontdek mens in die politieke diskoers onder Afrikaners van vandag. Ons kyk vlugtig na ’n paar bladsye uit die geskiedenis.

Reeds nadat die uitslae van die algemene verkiesing in Suid-Afrika in 1958 bekend geword het, ’n verkiesing waarin die Nasionale Party onder advokaat JG Strijdom die Verenigde Party beslissend verslaan het en nogmaals die NP se meerderheid in die Volksraad opgestoot het, het Amerikaanse ontleders (waaronder die bekende skrywer oor Afrika, Edwin S Munger) besef dat kritiek op die beleid van die Afrikaner-regering van binne die NP sal moet kom. Hulle het ’n belangrike verstelling in Amerika se benadering voorgestel.

Professor CW de Kiewiet van die Universiteit van Rochester het in 1961 tot die slotsom gekom dat verandering van die regering in Suid-Afrika nie meer deur opposisiepartye bewerkstellig sou kon word nie.

Daar sou volgens De Kiewiet voortaan gewerk moet word aan verandering van binne die Nasionale Party self. Vanaf 1960 is die skroewe met mening aangedraai en het hulle ’n houvas binne die Kaapse NP-mondstuk, Die Burger, gekry; naamlik in die persoon van die redakteur Piet Cillié. Heel gou het Cillié met dr Verwoerd gebots oor die liberale rigting wat in Die Burger bevorder is. Dié invloedryke dagblad is uitgegee deur Nasionale Pers wat sterk op die voorgrond getree het vir veranderinge in die beleid van die Nasionale Party en die strewe om kleurlinge deel van die blanke parlement te maak. Nasionale Pers het in 1965 ’n Sondagkoerant in die Transvaal gevestig met die doel om die konserwatiewe Afrikaners in die noorde se koppe na links te draai. Lang Dawid de Villiers, voorsitter van Nasionale Pers, was later ’n leidende figuur in die United States-South Africa Leaders’ Exchange Program (bekend as USSALEP). USSALEP het permanente kantore in Johannesburg, Durban en Kaapstad gevestig en het sakelui, joernaliste en akademici se besoeke aan Amerika gefinansier. Sodoende is talle belangrike meningvormers beïnvloed om Amerika se beleid van nie-rassigheid (geen onderskeid tussen rasse) simpatiek te benader en selfs aktief te bepleit.

Binne slegs elf jaar is die spanning tussen konserwatiewe en liberale Afrikaners in die NP so hoog opgejaag dat dit tot ’n ernstige skeuring in die geledere van die regerende party gelei het, reeds in September-Oktober 1969. Dié agitasie van liberaliste binne die Nasionale Party onder mnr John Vorster en die volgehoue druk van die Amerikaners om die beleid van die NP te verander, was deurentyd sigbaar. Piet Cillié, redakteur van Die Burger, het in hierdie tyd teenoor ’n LV in ’n vertroulike gesprek opgemerk: ”Daar moet ’n klein skeuring na regs kom”. Daarmee het hy bedoel dat sekere leidende konserwatiewe volksraadslede uitgewerk moes word. Dit sou die weg open om ’n meer liberale rigting onder John Vorster van binne die Nasionale Party te propageer, sonder dat daar verset sou kom.

In ’n ongepubliseerde studieverslag, wat op 25 April 1977 opgestel is in verband met die strategiese uitdagings vir die Afrikanervolk, word die metodiek van ondermyning toegelig. Hierdie metodes is veral ter sake wanneer die veranderinge wat gevolg het, ontleed moet word. Ons haal enkele gedeeltes daaruit aan.

Die 1977-verslag beklemtoon o.a. dat dit noodsaaklik was om die doelwitte van die vyand te verstaan. Anthony Harrigan definieer die oogmerk van die sielkundige aanslag teen Suid- Afrika soos volg :

The objective of the psychological warfare against South Africa is beyond question; it is to remove from the ranks of the Western World a nation that is enormously well ondowed by nature and which, because of this endowment, is destined to play a major role in the world in the decades and centuries ahead. It is fear of the South African destiny that drives the Communists of the world to apply every effort to bring South Africans to their knees.

Harrigan gaan voort:

Today, however, wars frequently are fought inside nations by psychological means. The aim of such internal subversive wars is to destroy a country’s will to win, its national unity and its sense of national destiny. If the leadership elements in a free country can be demoralised, deprived of confidence in the rightness of their mission in life, then it is a simple matter to dissolve the power of the state. ... Modern revolutionary war, which is warfare between people, involves a struggle for the spirit of the nation.

Die verslag gaan voort: Dit gaan in die stryd om die hart en siel van ’n volk. Wat sal die aard van die Afrikanervolk wees? Wat sal hy glo? Wie sal hom volg? Teen wie en waarvoor sal hy veg? In hierdie sin word ons strategie bepaal deur die patroon en mikpunte van ’n vyandelike aanslag gerig op die vernietiging van die Afrikaner se wil om te bly leef en te veg vir sy eie. Die vyande van die Afrikaner besef goed, soos die linkse skrywer John de St Jorre dit in die Council on Foreign Relations se lyfblad gestel het: ”White power in the Republic of South Africa is Afrikaner power.” Daarom word die aanslag by uitstek geloods via die paar invalspoorte wat deur die toe huidige bewind (die NP-regering onder John Vorster) in Afrikanergeledere geopen is. Die verligte-verkrampte stryd, volgens John de St Jorre, ”...has produced an ideological fissure in Afrikanerdom which has recently shown signs of acquiring new dimensions.”

Hierdie opmerkings in Foreign Affairs toon dat die Amerikaners se doelwit om vastrapplek in die Nasionale Party te kry, teen 1977 as ’n voldonge feit beskou is, en dat die ideologiese skeuring waarna hulle verwys het verder gevoer kon word. Waar Anthony Harrigan die sielkundige aanslag vanuit die kringe van die kommuniste sien aankom het, was dit juis die Amerikaanse weergawe daarvan wat ’n deurbraak binne die Afrikaner-bewind sou maak.

Die 1977-verslag stel dit duidelik dat nie die militêre bedreiging nie, maar die verligte ’change agents’ die invalsleër verteenwoordig het. Die verligte veranderingsagente was die Trojaanse Perd binne die vestingmure van die Afrikaners. Andermaal word De St Jorre aangehaal:

The verligte vanguard is to be found in the Afrikaans press, the universities, the think tanks and the quasi-government research institutes.

Die bewoording is interessant, want dit was presies dié mense wat deur USSALEP geteiken is as meningvormers wat gunstig gestem moes word jeens die Amerikaanse gelykheidsideologie.

Hulle word selfs in tipiese militêre terme beskryf as die verligte voorfront (a vanguard). Die vals-vlag spook van ’n sogenaamde verkrampte aanslag wat deur prof Willem de Klerk van Potchefstroom en Die Burger versprei is, het in die praktyk geblyk net ’n rookskerm te wees vir die verligte aanslag. En die verligte aanslag (met slagkrete soos kontak en dialoog, uitwaarts, aanpassing en verandering) was op sy beurt die voorfront vir Amerikaanse liberalistiese en integrasionistiese politiek. Die 1977-studie kom tot die gevolgtrekking:

Dit is hierdie front wat verandering deur klein klemverskuiwings en klein toegewings te weeg wil bring, wat hoofsaaklik opereer deur middel van sielkundige oorlogvoering.

Dit is opvallend dat in die aanloop na die algemene verkiesing van 30 November 1977, dit juis die Nasionale Party se taktiek was om die kiesers op een hoop te kry met bangmaakstories oor die erge “buitelandse bedreiging.” Dit was berekende vreestaktiek, wat Nasionaliste en oud VP-lede in die ope arms van die regering moes injaag. Die moord op dr Robert Smit enkele dae voor die verkiesing het ’n onheilspellende aksent daarop geplaas.

Die NP-regering was egter binne maande na die 1977-verkiesing diep in die moeilikheid toe die Inligtingskandaal in skokkende paaiemente oopgevlek is. Andermaal het dit ’n geleentheid geskep om die Nasionale Party na links te druk, en dit is gedoen onder die vaandel van PW Botha met sy hervormingsbeleid. Die bangmaak-taktiek het reg uit die mond van die nuwe eerste minister gekom toe hy gedreig het met: ”Adapt or die”. Onder PW se leiding het die verligtes in die NP hulle houvas op die regering verstewig. Die verligte aanslag, direk gekoppel aan die Amerikaners se aandrang op interne verandering, het sodoende binne 14 jaar na die sluipmoord op dr HF Verwoerd die amptelike beleid van die regering geword.

Intekening op Tafelgesprek:

 •  Stuur slegs u naam, met u voorkeur e-pos adres (vermeld asb ook die naam van die streek, die dorp of stad waar u woon) aan die volgende adres:

Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • U inskrywing op hierdie nuusbrief is gratis. Voorsien ons asseblief van adresse van vriende of familie (in die RSA of oorsee) wat in hierdie skrywe mag belangstel.

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VUUR EN VLAM, geskryf deur dr Gustav Norval, handel oor die geskiedenis van die Transvaal 1881-1899: dit behels die Eerste Vryheidsoorlog, die Pretoria Konvensie, die ontstaan van die ander Transvaalse dorpe en die republieke van Vryheid...   Lees HIER meer daaroor

  VINGER OP DIE SNELLER  -  Die geskiedenis van die Transvaal 1840-1880.   Outeur dr Gustav Norval, geskiedskrywer en patoloog.   
  Dit vertel die gebeure van die eerste 40 jaar in die Transvaal.  Dit sluit in die stigting van Potchefstroom, Orighstad, Soutpansbergdorp, Heidelberg, Lydenburg, Pretoria, die eerste inwoners van elke dorp... lees HIER meer daaroor.

   

  RAUTEM, is die verhaal deur dr Philip Venter waarvan u hier op Gelofteland in die reeks BROKKIES UIT DIE BOEK RAUTEM gelees het. Bestel die boek by hom deur te skakel 083 444 7672. Lees hier meer daaroor

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS, outeur dr Gustav Norval, is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld ONSKULDIGE BLOED, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, IN DIE SMELTKROES, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2543 gaste aanlyn