GEDAGTE VIR HIERDIE DAG...

...MENSEREGTE-DAG

Is dit nie selfsugtig om op regte soos sogenaamde menseregte, aanspraak te maak gesien in die lig dat gelowiges hulself eerder moet verloën nie? “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg” (Mt.16:24). Die gevolgtrekking hieruit behoef geen betoog: diegene wat hulself dmv menseregte verhef, is nie op die pad van Jesus nie!