NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons sê dikwels ons kan niks aan ons haglike omstandigheid in ons land doen nie. Dit is nie waar nie: geen land se toekoms rus op die skouers van die owerheid nie. Die toekoms van politieke instellings berus op die kapasiteit van die mense om self tussen reg en verkeerd te onderskei; op ons elkeen se kapasiteit om oor onsself te heers volgens die tien gebooie van God – as ons elkeen hierdie verantwoordelikheid nakom sal ons 'n baie ander prentjie in ons land sien as tans.

SPORT EN POLITIEK – PETER HAIN

Gert Kotzé

Lees reeks by Sport en politiek

SPORT EN POLITIEK (2)

"Die jong Peter het sterk verbintenisse aangeknoop met onder andere Albert Luthuli, 'n later ingeperkte swart leier, en John Harris, die man was weens sy aandeel in die geskiedkundige stasiebomvoorval in Johannesburg ter dood veroordeel en later opgehang is. So sterk was die bande tussen die Hain en die man wat die stasiebom geplant het, dat Peter op 15-jarige ouderdom die rede by Harris se begrafnis voorgelees het."

In die venynigste aanslag wat by die uitgang van die jare sestig teen Suid-Afrikaanse sport losgebars het was Peter Hain een van die voorslaners.

Binne enkele jare nadat hy uit Pretoria in Londen aangekom het, het hy die hoofargitek geword van die ontwrigting van sporttoere na en van Suid-Afrika. Hy het homself trouens meermale in die openbaar daarop beroep dat hy die gang van Suid-Afrikaanse sport erg versteur het. Peter Hain het die aksies van talle anti-Suid-Afrikaanse groepe hoogs geslaagd op een terrein saamgetrek; hy het op die erkende gewildheid van Suid-Afrikaanse sport geteer deurdat hy dit as wapen opgeneem het vir sy hoofdoel; om die Nasionale bewind in die Republiek by te kom.

Die aanvanklike oogmerk was om deur middel van afsondering op die gewildste terreine van sport Suid-Afrikaners te vererg en te frustreer. So wou hy die kiem van opstand teen die Suid-Afrikaanse politieke bestel plant.

Oor hierdie oogmerke het Peter Hain geen doekies omgedraai toe hy in 1973 by sy moeder se woning in Pudney, 'n voorstad van Londen, daaroor uitgevra is nie. Hy was toe juis besig om nog 'n Suid-Afirkaanse toer in die buiteland te ondergrawe. 'n Springbok-rugbyspan sou 'n rukkie later deur Nieu-Seeland gaan toer. Hy was heeltemal daarvan oortuig dat die toer afgelas sou word selfs al was daar op daardie tydstip geen sprake daarvan nie.

Die toer is inderdaad afgelas op 'n tydstip dat die Suid-Afrikaanse Rugbyraad al die spanbestuurder gekies en ander voorbereidings getref het.

Wat sy mikpunte met die knaende sportaanslag teen die Republiek was, het hy duidelik te kenne gegee. Dit gaan vir hom en sy meelopers om die daarstelling van 'n ander staatsbestel in Suid-Afrika.

Toe hy daarop gewys is dat die aanvanklike eise van die anti-Suid-Afrikaanse aksiegroepe gemengde sport was, het hy saamgestem maar, het hy bygevoeg, die sport-aksie was slegs 'n middel tot die groter doel (landsoorname soos wat wel  in 1994 gebeur het). Voordat die Nasionale bewind in Suid-Afrika nie padgee nie, of omvergewerp word nie, sou die sportboikotte voortgesit word selfs al word elke individu, ongeag ras of kleur, toegelaat om op enige vlak vry van wetlike beperkinge sport te beoefen – hierdie feit is duidelik en onomwonde deur Hain oorgedra.

Wie was Peter Hain?s En wat was die agtergrond van sy uitgerekte agistasies teen Suid-Afrikaanse sport?

Peter Hain was uit huis uit 'n liberalis. Hy het in 'n atmosfeer van radikalisme grootgeword. Sy ouers en sy invloedrykste vriende was opstandelinge in die Suid-Afrikaanse politieke opset. Verskeie omstandighede van sy kinderjare het die wrok wat sy ouers in hom geplant het, veroorsaak dat hy hom sterk met die anti-regeringsaksies begin bemoei het.

In 'n rubriek in 'n Engelse oggendblad het hulle dikwels kwaai teen die beleid van apartheid te velde getrek. Die jong Hain het intussen in Hatfield begin skoolgaan. Later was hy 'n leerling aan die bekende Boys High School van Pretoria.

Weens hul politieke bedrywighede is eers mev Hain in 1963 en die jaar daarna haar man ingeperk. Hulle, en die jong Peter, het sterk verbintenisse aangeknoop met onder andere Albert Luthuli, 'n later ingeperkte swart leier, en John Harris, die man was weens sy aandeel in die geskiedkundige stasiebomvoorval in Johannesburg ter dood veroordeel en later opgehang is.

So sterk was die bande tussen die Hain en die man wat die stasiebom geplant het, dat Peter op 15-jarige ouderdom die rede by Harris se begrafnis voorgelees het. Toe was dit al duidelik dat die jongeling van Pretoria 'n sterk wrok in hom rondgedra het.

Hain senior was 'n argitek van beroep. Hy het in Johannesburg gewerk. Ná sy inperking was dit vir hom moeilik om 'n bestaan te maak. Die gesin het besluit om na Engeland uit te wyk waar hulle meer as welkom was tussen die mentors van hulle haat teen die Nasionale regering van Suid-Afrika.

Hoewel die jong Hain in sy skooljare aan sport deelgeneem het, veral aan sokker, krieket en rugby, was hy nie juis 'n uitblinker op enige sportgebied nie. Wel het hy gou onder die indruk van die gewone Suid-Afrikaner se liefde vir sport gekom en het hy begryp hoe suksesvol hy sport as sy vernaamste wapen teen die Republiek se bewindvoerders kon opneem.

Kort na sy aankoms in Londen het hy as ekonomie-student hom by die Young Liberals en die National Union of Students aangesluit. Hy het betreklik gou leier van die Young Liberals geword en anti-Suid-Afrikaanse betogings begin organiseer.

In 1969 het hy die leier van die Stop the Tour-beweging geword. Die mikpunt van die beweging was om die toer van Dawie de Villiers se rygbyspan in Brittanje en ook die beplande kriekettoer deur Engeland afgestel te kry.

Hain beweer dit was blote toeval dat hy leier van dié beweging geword het. Niemand anders het daarin  belanggestel  om die betogings te organiseer nie. Hy het dus besluit dat hy hierdie taak self moet aanpak. Dit was as leier van hierdie organisasie dat Hain die eerste keer wye bekendheid verwerf het.

Die kriekettoer is met die hulp van die destydse Britse regering afgelas. Maar in weerwil van dreigemente van ontwrigting het die Britse rugbybase besluit dat die Springboktoer sou voortgaan. Dit was natuurlik 'n uitdaging aan Hain en sy trawante. Hulle het dit aanvaar en op die einde was dit die enorme ontwrigting wat gedurende dié toer veroorsaak is, wat die grondslag vir latere suksesse gelê het.

Anders as ander uitgewekenes, soos onder andere Dennis Brutus, het Peter Hain klaarblyklik die slag gehad om die jong linksgesindes en radikales in Brittanje om hom saam te trek, Hy het byvoorbeeld so sterk na vore begin kom dat hy geleidelik die aksies van die South African Nonracial Olympic Committee by Brutus begin oorneem het; in so 'n mate dat laasgenoemde na Amerika padgegee het en later 'n agterryer in die anti-Suid-Afrikaanse optredes begin word het.

Die betogings wat vir die toer van Dawie de Villiers se Springbokspan in 1969/70 beplan is, het die gewenste uitwerking gehad. Nie net het dit die wedstryde en die toerspan se reis- en verblyfreëlings erg ontwrig nie; dit het die verskillende rugbybesture en die staat groot bedrae geld gekos om deurgaans genoeg polisiebeskerming te voorsien.

Op 'n tydstip is die mosies van die linkse groepe in so 'n mate opgesweep dat die aksent van blote betogings tot radikale optredes oorgegaan het. Daar was tydig en ontydig dreigemente van bom-aanslae teen die Suid-Afrikaners. Omdat die spelers se veiligheid op die spel was het die spanbestuur in 'n stadium die keuse aan die spelers oorgelaat met die voorstel om liewer die res van die toer te laat vaar en huistoe te gaan. Hulle het egter besluit om voort te gaan, maar dat dit vir die spelers soms 'n nagmerrie-ondervinding was, kan nie betwis word nie.

Dieselfde optredes is gevolg toe Hannes Marais se Springbokspan later na Australië gegaan het. Op hierdie toer moes die Suid-Afrikaners selfs met private vervoer reis omdat die vakbonde geweier het dat daar van staatsvervoer gebruik gemaak word. Om toere onder sulke wanordelike toestande te onderneem was 'n onmoontlikheid. Dit het die Suid-Afrikaanse en oorsese sportbase besef. En buitelandse regerings sou nie langer bereid wees om die waagstukke wat daaraan verbonde was te onderneem nie.

Op enkele uitsonderings na het Peter Hain dus in sy eerste oogmerk geslaag. Hy wou Suid-Afrika se sportskakeling met die buiteland geheel en al verbreek. Hy het dit met krieket, en grootliks ook met rugby reggekry. Later sou die mindere sportsoorte volg.

Sy taak was dus fetilik met volslae welslae afgehandel. En sonder dat hy hom onnodiglik daarvoor moes inspan het die boikot-aksie teen Suid-Afrika daarna geleidelik verdere momentum gekry.

Vanaf Rusland en agter die Ystergordyn is die aksie verder en op breër grondslag gevoer; en tussenin het die Opperraad van Sport in Afrika ook 'n magtige vennoot geword deurdat hy gedreig het om politieke en handelsverbintenisse te verbreek met lande wat sportskakelings met Suid-Afrika gehandhaaf het.

Die sportaksie wat so doeltreffend deur Peter Hain begin is, was dus werklik by die breër politieke aanslag teen Suid-Afrika ingeskakel en was Hein reg toe hy gesê het dat die slegs 'n middel tot 'n baie groter doel is: om Suid-Afrika lam te lê totdat die Nasionale Party met sy apartheidsbeleid plek sou maak vir 'n liberale, selfs kommunistiese party. Dit was nou nie meer vir hom so noodsaaklik soos eers, om buitengewoon bedrywig te wees nie.

Intussen het Hain uit die Britse Liberale Party bedank en hom by die Arbeidersparty aangesluit. Hy was ook by die destydse groot bankskandaal betrokke. Hy is formeel daarvan aangekla dat hy geld gesteel het, maar is weens gebrek aan voldoende getuienis vrygespreek.

Later was hy lid van die Britse vakbond van poskantoorwerkers en het 'n leidende rol gespeel in die Ant Nazi League wat hom daarvoor beywer het om die optredes van die Britse National Front, 'n regse politieke organisasies, teen te werk.

Sy bedrywighede aan die sportfront het aansienlik afgeneem maar sy naam sou in die geskiedenis aangeteken bly staan as die man wat Suid-Afrikaanse sport, en die Republiek se voorste sportlui, 'n bykans onherstelbare knou toegedien het.

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld Onskuldige bloed: Britse oorlogsmisdade 1899-1902, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2705 gaste aanlyn