NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Jy maak 'n aktiewe keuse wanneer jy besluit wat jy gaan doen, hoe jy dit gaan doen en wanneer jy dit gaan doen. Wanneer jy 'n besluit in die lug laat hang, maak jy egter ook 'n besliste keuse. Jy doen dit egter net passief. As jy nie 'n keuse maak vir positiewe optrede nie, kies jy in werklikheid die neutrale of die negatiewe. Jy bedrieg jouself deur te dink dat jy nie 'n keuse wil of kan maak nie.

KAN ENTSTOF SKADE VEROORSAAK? (3)

Dr Gustav Norval

Teen die middel 1970’s was die farmafirmas bewus van die aapvirus-besmetting, maar hulle was ook onder die indruk dat die aapvirusse geen probleme vir die mens ingehou het nie.  Die US Bureau of Biologics (BOB) het die polio-entstofvervaardiger Lederle, vervolgens toegelaat om soveel as 100 aap-virusse per milliliter in hul entstowwe toe te laat!  Wat ‘n onnosele daad waarvoor miljoene mense later met hul lewens sou boet!  In 1976 het ene McGrath van die BOB, Lederle se ou entstowwe met ‘n elektronmikroskoop ondersoek en aangetoon dat daar na raming tussen 1,000 en 100,000 virusse per milliliter polio-entstof teenwoordig was!  Om alles te kroon, het party virusse soos die kankervormende Oncorna-retrovirusse gelyk!  

In 1994 is SV40-virusse ook daarvan verdink om mesiotelioom (‘n tipe longkanker) tesame met asbesvesels te veroorsaak.  SV40 kan opsigself kanker in laboratoriumdiere veroorsaak en daarbenewens het die voorkoms van hierdie tipe longkanker in Engeland alleen tussen 1968 en 1991 sesvoudig toegeneem.  Hierdie toename was gekoppel aan die toenemende gebruik van asbes, sowel as polio-entowwe (NS:Mei 1994).  Volgens Professor Martin (University Southern California) was SV-40-virus ook nog in sekere breinkankers gediagnoseer.  Soos gemeld bestaan daar ook die gevaar dat SV-40 aansteeklik is en dat SV-40-besmette mense die virus kan versprei.  Volgens Horowitz kan ‘n swanger moeder die virus aan haar baba oordra en volgens Miller veroorsaak SV-40 ook siektes wat algemeen tydens VIGS voorkom: “It was found in brain tumors, leukemia, and other human cancers as well.  Researchers consider it to be a cancer-causing virus.” 

Dit blyk dat polio-entsowwe met SV-40 die grondliggende oorsaak is van die drastiese toename in kankers wat die meeste mense die afgelope paar dekades teister.  Dit is nie net polio-entstowwe wat vreemde virusse bevat nie: enige entstof waar aapniere, bees-embrio’s, kuikenembrio’s, varkpankreasselle of menslike fetusselle /aborsieweefsel, in die resep voorkom, is deur die bank besmet met vreemde genetiese materiaal, wat weer kan lei tot allerlei siektetoestande in die ontvanger.  Volgens Miller kan vreemde gene selfs die ontvanger se eie genetiese material verander.  Dit is ‘n skrikwekkende gedagte, dat ‘n inspuiting jou geneties kan verander!  Wat die uitwerking op die mens se nageslag is, word weerhou van die publiek.  Meer daaroor later. 

Soos gemeld, het virusse die vermoë om gene met mekaar uit te ruil en sodoende nuwe hibriedvirusse en mutante viruses vorm.  Dit kan selfs binne entstowwe gebeur dat nuwe mutante virusse met wie weet wat se potensiaal ontstaan.  Volgens die NS:Sept. 1993 blyk dit dat orale polio-entstof (OPV) moontlik aanleiding kan gee tot verskeie gevalle van Guillian-Barre sindroom (‘n senuweeverlamming-siekte).  Dit het gebeur in Finland toe gevalle van GB-Sindroom erg toegeneem het net toe die owerheid van die Salk-entstof oorgeslaan het na OPV (wat lewendige virusse bevat).   Die Deense regering het ‘n wet deurgevoer wat die entstofvervaardigers en farmafirmas teen vervolging en eise sou vrywaar.  Voortaan sou die staat (d.w.s. die belastingbetaler) instaan om sodanige eise uit te betaal.

Sabin se inspuitbare “live polio vaccine” (“oral Polio Vaccine”/OPV) wat tans mondeliks toegedien word, bestaan uit ‘n mengsel van 3 tipes lewendige maar verswakte polio-virusse wat op aapnierselkulture en kalfserum gekweek word, saam met sorbitolsuiker en die antibiotika neomisien en streptomisien.  Die inspuitbare Salk “inactivated polio-vaccine” bestaan ook uit 3 tipes poliovirusse wat op aapnierselkulture gekweek word, tesame met formalien (om die virusse te dood) en die antibiotkum polimiksien B.  Ironies genoeg, veroorsaak die gebruik van die orale OPV entstof, ‘n toename in die voorkoms van polio.  Volgens die VBAR 2000 is daar tot op hede groot probleme met die gebruik van OPV, byvoorbeeld toe polio in Egipte in die 1980’s en toe weer in Haïti, die Dominikaanse Republiek en Madagaskar in 2000 net na OPV-inentingsprogramme uitgebreek het (NS: Julie 2002).   Die OPV-enstof wat teen polio moes help, het dus polio aangewakker!   Die gebruik van OPV was in 2000 in Amerika en Europa gestaak, nadat dit aan die lig gekom het dat OPV kan lei tot polio-gevalle.  Tans word dit net in arm lande gebruik.  In die begin van 2007 het polio-gevalle in Namibië voorgekom, waarna die Swapo-regering almal voor die voet laat ent het. 

Hoe is dit dat ontwikkelende lande altyd in die spervuur staan?  Per ongeluk?  Beslis nie, want OPV word vir arm lande gebruik en die minder gevaarlike inpuitbare Salk-entstof word in ryk lande gebruik.  Die lewendig maar verswakte poliovirus in die OPV-tablet kan muteer en weer aggressief en skadelik word, nadat die persoon dit ingesluk het: “…a few random reversals of these changes (in the RNA) can make it deadly again.  But the latest study raise the frightening possibility that the vaccine strain can also regain the ability to circulate among people more easily than anyone thought.  It demonstrates clearly that the vaccine virus can spread from person to person.  The viruses that caused the outbreaks all stem from a vaccine given to a child in Haiti late in 1998” (NS:Maart 2002).

Mense wat OPV ontvang, skei die poliovirusse weer uit en dit beland gevolglik in die rioolafloop.  Die gevaar is dat ongeënte mense die verswakte poliovirus in die drinkwater kan inneem, dat die verswakte entstofvirus weer kan terugmuteer na sy oorspronklike gevaarlike vorm en polio by hulle veroorsaak.  Soos onlangs in Namibië, en voor dit in Egipte, Madagaskar, Haïti en Dominikaanse Republiek gebeur het.  Volgens die NS:Nov.2000 is die virusse in groot hoeveelhede teenwoordig in die afloop, veral na so ‘n inentingsprogram en kan OPV-virusse tot soveel as in 20% van rioolmonsters gevind word.  Die probleem word vererger wanneer so ‘n mutant te voorskyn tree in ‘n gebied waar die mense nie teen die virus geënt was nie, of in ‘n gebied waar polio vir jare afwesig was.  Volgens Fine van die London School of Hygiene and Tropical Medicine verskil OPV-virusse in die ampule min van die aggressiewe poliovirus en: “…conditions in the gut favour their reversion to pathogenic forms.  OPV viruses shed in faeces are genetically closer to the dangerous forms and it is well documented that viruses shed in this way can cause disease” (NS:Febr.2000). 

Om hierdie rede word die inspuitbare polio-entstof (wat vervaardig word van totaal onaktiewe poliovirusse wat nie kan terugmuteer na aggressiewe virusse nie) in ryk lande gegee.  Maar vir die useless eaters in arm lande lyk die prentjie anders en hier word die riskante OPV aan hulle voorsien, met komplimente van big business: “OPV remains the predominant polio vaccine in the developing world.”  Deur slegs ‘n paar mense met OPV te ent, kan dit gebeur wat in Haïti, in die Dominikaanse Republiek, Madagaskar, Egipte en Namibië gebeur het: mutante het ontwikkel en polio in ongeënte mense veroorsaak.  Die CDC het vinnig ingestorm met entstowwe om almal voor die voet in Namibië te ent en die farmafia het weer groot dollers gemaak.  Slinkse metodes word in arm lande ingespan om polio te ontketen, aangesien die siekte daar weer met hernude ywer kan versprei.  En die farmafia basuin uit dat: “We should not simply stop vaccinating”, aangesien hulle weet dat: “this vaccine virus could persist after the disease-causing virus is gone- and occasionally revert to the dangerous form.  If that happens after vaccination stops, unvaccinated children will be defenceless” (NS:Feb.2000).   ‘n Baie eienaardige redenasie…

Die toediening van die orale polio-entstof (OPV) in arm lande is dus verdag omrede die verswakte virusse in die ampule, soms terugmuteer na skadelike vorms, in die riool beland om ‘n epidemie te begin in ‘n reeds wangevoede- en VIGS-vatbare bevolking.  Die sogenaamde OPV-entstofprogram word onder die vaandel van humanitêre hulp aan arm lande verskaf, terwyl populasie-uitdunning die werklike motief is.   En VIGS speel ook ‘n rol in die verspreiding van polio: “…it is also known that OPV viruses can persist for years in people with impaired immune systems, where they also mutate faster than in normal populations – so the millions of HIV-infected people might provide a haven for these viruses” (NS:Febr.2000).  Mense met VIGS dien vir jare as reservoirs vir OPV-virusse, waar die virusse ongehinderd kan muteer en verander in dodelike poliovirusse.  Polio het waarskynlik nog nie sy rol in arm lande uitgespeel nie.  Volgens google: “Genocide and Vaccinations in Uganda” behoort OPV geensins aan kinders met verswakte immuuniteit (soos die met VIGS) gegee word nie, hoewel die inspuitbare tipe wat in ryk lande gebruik word wel toelaatbaar is by sulke kinders. 

Die massale masel-entstofprogramme wat aan ondervoede kinders in Afrika en Suid-Amerika uitgevoer word, knou net hul immuniteit verder, sodat die kinders vatbaar word vir kieme soos poliovirusse wat die WGO vir kinders inspuit.  Volgens die OPV-regimen behoort kinders wat OPV kry vir 4-7 weke onder kwarentyn te kom, omrede die OPV-virusse lewendig is, uitgeskei word en ander mense kan besmet.   Werknemers van die CDC erken dat OPV onder geen omstandighede aan kinders met HIV gegee moet word nie: “…that would be really pretty dangerous” (sien google: “Genocide and Vaccinations in Uganda”).   Baie duisende kinders in Afrika word op die manier jaarliks met OPV afgemaai, veral in lande waar nog nooit voorheen polio voorgekom het voordat die WGO met hul OPV-entstof ingemeng het nie.  Hmm...  Moenie dink dat hulle belangstel daarin om Afrika-pikanienies te ent teen malaria wat een elke 5 sekondes afmaai nie.  Nie sommer nie!   Die arm lande se bietjie reserwegeld word gespandeer aan onnodige entstowwe wat veroorsaak dat siektes versprei in dele waar MIV woed.  Die entstowwe word verder toegedien met vuil naalde wat oor en oor gebruik word: “…the WHO has done nothing to stop the spread of vicious disease that result from the mass re-use of dirty needles” (ibid).  So sterf meer as ‘n miljoen jaarliks wêreldwyd aan ongeërgde inspuitings (www.whale.to/v/inj.html)    

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar risikos verbonde is met die gebruik van polio-entstowwe.  In 1998 was daar nog steeds 3,200 poliogevalle wêreldwyd, terwyl reeds 82% van die aarde se bevolking teen polio geënt was.  Hoe die prentjie sou gelyk het sonder inenting teen polio weet ons nie en niemand kan dus met sekerheid verklaar dat die polio-entery doeltreffend was nie.  Polio was in elk geval byna uitgewoed toe Salk en Sabin se entstowwe op die toneel verskyn het.  Inenting teen die poliovirus het egter gekom teen ‘n ontsettende prys: verskeie aapvirusse was saam met die inspuitbare entstof toegedien, wat nou verantwoordelik gehou word vir die wêreldwye toename in kankers, Guillian-Barre sindroom, hiperaktiwiteit by kinders, “yuppy flu” en volgens sekere wetenskaplikes ook vir die ontstaan van VIGS.

Vervolg (4) 

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VUUR EN VLAM, geskryf deur dr Gustav Norval, handel oor die geskiedenis van die Transvaal 1881-1899: dit behels die Eerste Vryheidsoorlog, die Pretoria Konvensie, die ontstaan van die ander Transvaalse dorpe en die republieke van Vryheid...   Lees HIER meer daaroor

  VINGER OP DIE SNELLER  -  Die geskiedenis van die Transvaal 1840-1880.   Outeur dr Gustav Norval, geskiedskrywer en patoloog.   
  Dit vertel die gebeure van die eerste 40 jaar in die Transvaal.  Dit sluit in die stigting van Potchefstroom, Orighstad, Soutpansbergdorp, Heidelberg, Lydenburg, Pretoria, die eerste inwoners van elke dorp... lees HIER meer daaroor.

   

  RAUTEM, is die verhaal deur dr Philip Venter waarvan u hier op Gelofteland in die reeks BROKKIES UIT DIE BOEK RAUTEM gelees het. Bestel die boek by hom deur te skakel 083 444 7672. Lees hier meer daaroor

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS, outeur dr Gustav Norval, is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld ONSKULDIGE BLOED, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, IN DIE SMELTKROES, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1555 gaste aanlyn