KULTUUR- DAGBOEK 23 MEI

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. Stephen Eyssen, Suid-Afrikaanse bariton, komponis, opoedkundige, redaksielid van die erste FAK Volksangbundel en 20 jaar lank lid van die FAK Musiekkommissie, is in 1890 gebore. In 1914 het hy sy bekendste werk, Segelied, geskep. As skoolhoof op Heidelberg het hy in die dertigerjare 'n leidende rol in die musieklewe van Johannesburg, Pretoria en Heidelberg gespeel, dikwels uitgesaai, en ook van die eerste plate van Afrikaanse kunsliedere gemaak.

Sy Bybelkantate verskyn in 1943 met die inhuldiging van die Afrikaanse Psalm- en Gesangeboek en sy koorwerk, Ons Boerwording, wat in die interneringkamp gekomponeer is, is in 1949 met die inwyding van die Voortrekkermonument by Pretoria opgevoer.

2. Gerhard Viviers (Spiekeries) gewilde Afrikaanse sportkommentator, is in 1926 gebore.

3. Die Slag by Congella in Natal vind in 1842 plaas. Lees hieroor in hoofartikel.