1730: JAN DE LA FONTAINE WORD GOEWERNEUR VAN KAAP

KULTUURDAGBOEK 19 FEBRUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die Kaapse koloniste het op hierdie dag met blydskap verneem dat Jan de la Fontaine die nuwe goewerneur aan die Kaap sou wees nadat hy reeds 20 jaar getroue diens aan die Kompanjie gelewer het. Hy het die agting en liefde sowel van die burgers as van die amptenare aan die Kaap geniet.

Soos die gewoonte onder die vooraanstaande Kapenaars van die 18de eeu was, is daar ook in die huis van die goewerneur musiek gemaak en verskeie musiekinstrumente bespeel. In 1735 laat die goewerneur vir sy dogter 'n kamerorrel met tien tot twaalf registers bou. Met sy vertrek na Nederland in 1737 het hy hierdie orrel aan die kerkraad van die Groote Kerk in Kaapstad verkoop. Dit was die eerste kerkorrel in SuidAfrika.