29 MEI 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons kan vandag saam met die Psalmdigter vra: "Sal U ons nie weer lewend maak, sodat u volk in U bly kan wees nie?" (Ps 85). En dan sĂȘ hy ook in dieselfde Psalm: "U het die ongeregtighede van u volk weggeneem, al hulle sonde bedek." As verknegte Afrikanervolk moet ons ook soos hy pleit: "Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons!"