NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Want die HERE sal aan sy volk reg doen en medelye hê met sy knegte – Ps 135:14

GETALLE IN DIE BYBEL

   Gustav Norval

Getal 2 en veelvulde daarvan

Twee word een (man en vrou), Yashua en sy bruid, die ou- en die nuwe aarde, die ou hemel en die nuwe, die ou Jerusalem en die nuwe Jerusalem, lig en duisternis, goed en kwaad, 2 tablette waarop die wet geskrywe staan, 2 testamente, tweede koms van Yashua, 2 getuies, vroeë en die laat reëns, Abraham, Isak en Josef het elk 2 seuns gehad.

Getal 22: 22 hoofstukke in Openbaring, 22 letters in die Hebreeuse alphabet, die woord “Wysheid” kom 220 x in die Bybel voor.

Getal 2000: die ark moes 2000 el vooruit gedra word en Hosea 6:2 en Lukas 13: 32 verwys waarskynlik beide na ‘n 2000 jaar periode tussen die eerste en tweede koms van Yashua.

Getal 3 en veelvulde daarvan

Die Drie-eenheid, 3 seuns van Noag, 3 aardsengele, 3 items in die ark (Hebr 9:4), Jona se 3 dae in die buik van die vis, Daniël het 3x per dag gebid, Yashua is 3x versoek in die woestyn, YHSH het 3 maal in die tuin van Getsemané gebid voor sy kruisiging, 3 hoofdissipels (Petrus, Johannes, Jakobus), 3 tale op die vloekpaal (Joh 19:20), opstanding op die derde dag, Petrus verloën Yashua 3 keer, Yashua die weg-waarheid-lewe (Joh 14:6), 3 hemele (2 Kor 12:2), Lasarus was 3 dae dood, in 3 dae die tempel weer opbou (Joh 13:19), 3 vloekpale op Golgota en 3 uur duisternis, die 3 komponente van Adamiete (liggaam, siel en gees), 3 getuies in hemel en op aarde (1 Joh 7:8), die 3 dimensies van die skepping, elk met sy 3 onderdele:

 • Tyd (verlede, hede en toekoms)
 • Spasie (lengte, breedte en hoogte)
 • Materie (solied, vloeistof en gas)

Woorde en begrippe wat 3x in die Bybel voorkom: volmaaktheid, Godheid, paradys, nuwe hemel, onsienlike, Immanuel, ondeurgrondelik, alleenwyse God, kinders van die belofte, U Naam oor ons uitgeroep, deur die Gees gelei, mede-erfgename, bloed van die Lam, offer vir die sondes.

30 keer: “onse Vader”, 30 silwerlinge

33: Yashua 33 jaar oud by sy teregstelling, die woorde Silo, en eersgeborenes word 33x in die Bybel gebruik.

Dawid regeer 33 jaar oor die hele Israel (nà hy eers 7 jaar oor Juda regeer het), vroue moes hulself 33 dae reinig na die geboorte van ‘n seuntjie.

Een derde van die engele is uit die hemel gewerp en een derde van die mense sal gedood word (Openbaring 12: 3, 4)

Die getal 6 en veelvulde daarvan in die Woord

Die 6 skeppingsdae, die mens geskape op die sesde dag, Lea het 6 seuns gehad, 6000 jaar vanaf Adam tot op hede, slawe moes ses jaar werk voor hulle vry verklaar was, 6 vrystede (Num 35), Goliat was 6 el lank (2,97 meter), sy spies was van 60 sikkels silwer, daar was reuse met 6 tone en 6 vingers aan elke ledemaat, serafs se 6 vlerke, Yashua verander 6 kanne water na wyn, die Bybel het 66 boeke, 6 dele van die wapenrusting, 666 die merk van die dier. Woorde en snedes wat 6x in die Bybel voorkom sluit in: beproewing, wilde diere van die land, wat is die mens.

Die getal 7 en veelvulde in die Bybel:

Sewende dag ingestel as rusdag, YHWH se woord 7x gesuiwer (Psm 12:6), Yashua se geslagsregister volgens Matt 1 is 3 x 14 geslagte vanaf Abraham en 77 geslagte vanaf Adam volgens Lukas 3. Daar was 7 paar rein diere in die ark, 7 kleure in die reënboog, 7 beloftes aan Abraham (Gen 12:2-3), 7 jaar hongersnood in Egipte (Gen 41), slawe was bevry op die sewende jaar, sabbatsrus elke 7 jaar, 7 Geeste van YHWH (Jes 11), 7 lampe in die menorah-kandelaar, verootmoedigingsdag was in die sewende maand, Jericho val op die sewende dag, Salomo bou 7 jaar aan die tempel, 7 dinge wat YHWH haat (Spreuke 6), 7 vloekhout-woorde van Yashua, 7 brode (Matt 15), 7 gemeentes in Openbaring, 7 seëls, 7 basuine, 7 skale, 7 plae, 7 jaar regering van die anti-Messiah, die lam met 7 horings en 7 oë (Openb 5:6)

Woorde of terme wat 7x, of in veelvulde van 7 in die Woord voorkom: ‘Jesus Christus’ =259x (7x37), ‘Here God’= 1295x (7x185), berou=7x, Godsvrug=7x, Verlosser=42x (7x6), heiliges=77x, oorblyfsel=84x (7x12), God die Allerhoogste=21x, Pasga= 63x (7x9), kruis= 28x, deug=7x, ewige lewe=49x, God van Hemel en aarde=28x, Juda=770x, God van Abraham, Isak en Jakob=14x, kragtige dade=7x, prediking=14x .

Die getal 70: Jakob het 70 seuns en kleinkinders gehad (Exo 1:5), Gideon en koning Agab het elk 70 seuns gehad, Tera was 70 jaar toe Abraham gebore was, 70 opsigters het Moses bygestaan (Num 11), 70 jaar ballingskap vir Juda, 70-duisend van die volk sterf aan pes (2 Sam 25:15), vergeef jul broers 70x7 keer (Matt 18:22), 70 weke van Daniël (Dan 9: 24-27), 70 jare vir ons leeftyd (Psm 90:10), Yashua stel 70 man aan wat Hy vooruitstuur (Luk 10:1), 70-ste hoofstuk in die Bybel is Exodus 20, waar die 10 wette gegee word.

Die Hebreeuse- en Griekse Bybelgeskrifte se perikope het gewoonlik ‘n aantal woorde wat in veelvulde van 7 voorkom, die aantal naamwoorde daarin is 7, 14 ens, die aantal woorde wat begin met ‘n klinker of konsonant is deelbaar deur 7 en die totale aantal letters en klinkers in ‘n perikoop is ook deelbaar deur 7. Geen komper ter wêreld kan dieselfde doen nie.

Die getal 10 en veelvulde daarvan in die Bybel

Afmetings van die tabenrakel meet 10x10x10 el met 10 pilare, tempel met 10 waskomme, 10 afspoelwaentjies, gegote see van 10 el, die 10 wette, 10 plae, 10 maagde, 10 talente, 10 pennings (Luk 15:8), die dier van Openbaring met sy 10 horings en 10 krone.

Woorde en begrippe wat 10x in die Bybel voorkom: Skepper, kruisig, wederkoms, genade gawe, Lam van God, geliefde Seun, vergifnis van sondes, uitverkore, belydenis, Heilige Gees enTrooster = 100x in Bybel

Die getal 12 en veelvulde daarvan in die Bybel

Daar is die 12 stamme van Israel, 12 konings uit Ismael, 12 brode in die tabernakel, asook 12 borde en 12 panne, 12 spioene was deur Moses uitgestuur na Kanaän, 12 klippe was gepak vir die gedenkstapel by die Jordaan (Jos 4), Elia se altaar was van 12 klippe, 12 dissipels, die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gely het (Matt 9), Jairus se 12 jaar oue dogtertjie, 12 mandjies met brokstukke (Matt 14:20), nuwe Jerusalem met 12 poorte, 12 fondasies en elk versier met 12 edelgesteentes (Openb 21), boom van die lewe met 12 vrugte (Openb 22:2), 24 ouderlinge op 24 trone (Openb 24), die vrou in Opebaring 12 met ‘n kroon van 12 sterre, 144,000 verseëldes, die nuwe Jerusalem volgens die King James Bible meet 12,000 el in alle dimensies, en die mure daarvan is 144 el. Die woorde “regterhand van God” kom 12x in die Bybel voor en “bekering” 24X

Die getal 40 in die Bybel

Dit het 40 dae en 40 nagte gereën op Noag se ark, Moses en Elia en Yashua elk het 40 dae gevas (Exo 34:28, 1 Kon 19:8 en Matt 4:2), die volk trek 40 jaar in die woestyn rond, 40 houe met lyfstraf toegedien (Deut 25:3), die volk was 40 jaar lank diensbaar aan die Filistyne (Rig 13:1), Esegiël lê 40 dae op sy een sy vir die volk se sondes (Eseg 4:6), Isak en Esau neem beide vrou op 40 jaar (Gen 25:20 en Gen 26:34), balseming het 40 dae geduur (Gen 50:3), Moses was 40 dae op die berg en Josua was 40 jaar oud toe hy as spioen vir 40 dae lank moes optree. Op 3 geleenthede het die land 40 jaar lank gerus (Rig 3:11, 5:31 en 8:28). David en Salomo en Joas het aldrie vir 40 jaar lank op hul trone regeer, Yashua was vir 40 dae in die woestyn versoek (Mark 1:13), en 40 dae het verloop tussen die opstanding en hemelvaart van ons Verlosser. Ook interessant die feit dat normale swangerskap by die mens 40 weke duur.

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld Onskuldige bloed: Britse oorlogsmisdade 1899-1902, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1249 gaste aanlyn