GOD IS ‘N BERGVESTING

Ds A.E. van den Berg

“Want U is my rots en my bergvesting; en om U naam ontwil sal U my lei en bestuur” (Ps.31:4)                                  

Ons kom soms by ʼn breekpunt in ons lewe en ons sê vir onsself: “ Ek kan nie meer nie!” Dink aan Elia onder die besembos wat vir Isebel vlug en die Here dan bid om hom maar liewer te laat sterf. Dawid was op sy oudag ook by ʼn breekpunt toe sy seun Absolom ʼn opstand teen sy koningskap geloods het.

Voor dit was Israel betreklik rustig. Maar toe verander dinge drasties en moes Dawid in die onweer van burgeroorlog en verraad Jerusalem haastig verlaat.   Ag, hoe het hy nie ʼn rustige oudag begeer nie! Toe hy jonk was, het hy telkens vir koning Saul gevlug. En nou op sy oudag vlug hy al weer! Wat doen ʼn mens as jy op moedverloor se vlakte beland? Jy doen die regte ding, dit wat Dawid in sy nood gedoen het – hy roep na God soos ʼn kind na sy vader.   God het gehoor en uitkoms gegee.

As God ʼn gelowige in die gees optel, kan niks hom keer nie.   Ons lees dat Elia na sy versterking deur God vir 40 dae aaneen tot by die berg Horeb geloop het! God verlos sy kinders van die donkerste krisis en stap met hulle die lig van die toekoms tegemoet. Dis hoe die geloofslewe werk; eers ontkoming en daarna verligting.

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is” (Rom.8:28).  

Baie jare gelede het ‘n gelowige man op Makwassie geboer en ook diamante gedelf; dit is ‘n groot diamantgebied .   Een jaar het hy so baie mislukkings gehad, dat bankrotskap gedreig het. Hy delf toe maar dag en nag maar sonder sukses. Sy koöperasieskuld het so opgehoop dat hy op ʼn dag ʼn laaste aanmaning ontvang het – hy gaan sy plaas op ʼn sekere dag verloor.   Daardie vorige dag delf hy tot sononder en haal net voordat hy handdoek ingooi, ʼn nege karaat diamant uit. God het voorsien!

Baie mense voel op ʼn stadium van hul lewe dat hulle iets kortkom om hul lewe sinvol op te kikker.   Gelowiges weet dat hulle met alles na hul hemelse Vader kan gaan. As dit in sy raadsplan is, sal Hy help. Hy luister na hulle.

Ps.40 is waarskynlik in dieselfde traumatiese tyd as Ps.31 geskryf. Vers 15 laat my so dink: “Laat hulle wat my lewe soek, om dit weg te ruk, tesame beskaamd staan en rooi van skaamte word; laat hulle wat behae het in my onheil, agteruitwyk en in die skande kom”.

God het vir Dawid op sy tyd wonderlike uitkoms gegee:

“Ek het die Here lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor; en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op ʼn rots gestel....” (Ps.40:2,3).

Toe Dawid vir sy lewe gevlug het, was hy soos een wat in dryfsand beland en geen vastrapplek kon kry nie. Hy het geweet dat net God kon red. En op no.99 het God hom gered. Dawid het nie meer gesink nie, maar ʼn rots onder sy voete gevoel waarop hy kon staan. Baie gelowiges het dit al ervaar en geweet dat daardie rots Jesus Christus, die Rots van alle eeue, is. Wie op Hom staan, sink nie!    

Die teksvers lui:

Want U is my rots en my bergvesting; en om U naamontwil sal U my lei en bestuur” .

Eers word God as ʼn rots geskets; die kleinste natuurskans waaragter daar geskuil kon word. Daarna betoon God Hom nog groter - ʼn bergvesting.   Destyds is daar in bergagtige streke ʼn muur van rotse om ʼn laer gebou wat as ʼn verdedigingskwartier gedien en moeilik deurdringbaar was. Dis ʼn bergvesting genoem.  

Die teksvers begin met iets klein - ʼn rots. Daarna word dit groot; ʼn bergvesting.   God is in beheer: “en om U naam ontwil sal U my lei en bestuur” . Eers lei Hy sy kinders uit moeilike situasies, waarna sy genadedaad nog wonderliker word wanneer Hy hulle op hul lewenspad lei. Eers rots dan bergvesting; eers redding dan bestuur. Hoe wonderlik stem dit nie met Ps.23:1 ooreen nie - ons kom niks kort nie. Die Here is ʼn Herder en sorg vir sy kudde.

ʼn Paar jaar gelede bel ʼn lidmaat my vir raad. Hy het ʼn familielid wat lotto speel en niks daarmee verkeerd sien nie.   Hy wil hom graag reghelp. Het ek nie dalk ʼn teks vir hom nie? Op daardie oomblik gee die Gees van God my ʼn teks:

“Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie” (Ps.23:1).

Wie hul vertroue in waagspele plaas, vertrou God uiteraard nie vir hul volle lewensonderhoud nie.

Luister wat sê Jesus oor ons lewe en ons toekoms?

“Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor julle lewe – wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam – wat julle sal aantrek nie.... Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie ... en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? “ (Mt.6:25,26).

Kommer is ʼn mosie van wantroue in God se leiding!

Niks is wonderliker as om die wonder van God se vaderlike voorsiening in ons lewens raak te sien nie.   Hy verlaat ons nie as dinge in ons lewe donker word nie.   Hy is ʼn getroue herder en laat nie sy skape in hul nood staan nie.   Wie op God vir sy toekoms vertrou, ontdek dat God nie net saam met hom loop nie, maar ook vooruit. Ons moet net enduit volg al pak die onweerswolke saam.

God praat met sy kinders oor die dinge van die lewe soos geloof, wysheid en volharding.   En Hy doen dit deur die Woord.   Om dit te hoor, moet ons dit lees en bestudeer. Ons sal op geen ander manier ooit sy stem hoor en sy wil leer ken nie. Sommige mense staak Bybel-lees as dit donker in hul lewe word.   Dis dwaas. Hoe donkerder dit in jou lewe word, hoe getrouer moet jy dit lees.

Ons besef nie altyd hoe intens God in ons lewens betrokke is nie.   Die Bybel getuig van meer as 50 maniere. Kom ons let net op enkeles.

GOD PRAAT:

Verder het die Here met my gespreek en gesê....” (Jes.8:5).   God roep ook na die mens. In 1 Sam.3:10 roep God na Samuel en hy antwoord: “Spreek want u kneg hoor...”

GOD SORG:

Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar....” (2 Thess.3:3).  

GOD VERLOS:

En die Here sal my verlos van elke bose werk en my reg om in sy hemelse koninkryk in te gaan” (2 Tim.4:18).

Voeg hierby ook God wat waak, seën, onderskraag, vergewe ens. Wat sê dit vir ons?   Dat Hy met ons is, ongeag wat in ons persoonlike lewe gebeur. Een ding is seker; niks ontsnap sy alles oplettende oë nie.

Die Here is in sy heilige paleis; die troon van die Here is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders” (Ps.11:4).  

God is in Christus Jesus handelend in ons lewe betrokke.   Hy stap soos ʼn herder voor ons uit. Maar dan moet ons aanhou stap - geestelike uithouvermoë aan die dag lê. Taai dinge hou nie vir altyd nie; taai mense wel!

Geestelike uithouvermoë is nie altyd ’n lang reis nie. Dis soms ’n klompie korter tree agtermekaar met die oog op Jesus gevestig:

“.... Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof...” (Heb.12:2).

Ps.31 sê dat God ʼn rots en ʼn bergvesting vir al sy kinders is. As Hy bestem het dat jy deur die donker moet loop, hou aan loop totdat dit lig word!