WAAROP IS ONS HOOP GEVESTIG?

Dr Danie Theron

All that they can do is go on hoping. After every disappointment they must find fresh reason for hope.
Alexander Solzhenitsyn - Gulag Archipelago

In kommunistiese Rusland se strafkampe (die koelaks) was die aangehoudendes aan die ergste ontberings en mishandeling menslik denkbaar, blootgestel. Daarom skryf Alexander Solzhenitsyn dat hulle aan hoop vasgeklou het. Dat dit more beter sal gaan. Maar waarop was dié hoop gegrond?

In die Bybel kom die woord hoop 306 keer voor en die woord wanhoop 43 keer. So lees ons byvoorbeeld dat geloof ‘n vaste vertroue is op die dinge wat ons hoop en ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie (Heb 11:1)

Ook die tweede strofe van ons pragtige volkslied, Die Stem, het die meesleurende woord:

In die murg van ons gebeente
In ons hart en siel en gees
In die roem op ons verlede
In die hoop op wat sal wees

Die woord straal positiwiteit uit – ‘n toekomsverwagting. Dit is dan ook waarom hoop, soos geloof en liefde as een van die drie Christelike deugde gesien word. Waar liefde allesomvattend is (en daarom die grootste) en geloof gerig is na bo, is hoop gerig op die toekoms (na wat voor ons is).

So hoop ons op ‘n beter bedeling vir hierdie land en vir ons volk, ‘n beter toekoms vir ons kinders.

Deur volharding sal egtheid van geloof gekweek word, en deur geloof word hoop gekweek. Dáárdie hoop beskaam nie want God het sy liefde in ons uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het (Rom 5:4-5).

Daarom het ‘n gelowige baie meer om op te hoop as die ongelowige omdat sy hoop op geloof berus – ‘n sekere verwagting, eerder as ‘n vae hoop wat niks anders as wensdenkery is nie.

Dit is dan ook net ware hoop wat mens moed kan gee om die toekoms met vertroue aan te pak. God is die Bron van ons hoop (Rom 15:13) vervul ons met blydskap en vrede, sodat ons oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ons is gered in hoop wat ons nie sien nie (Rom 8:24) en wag daarop met volharding. So het Abraham teen menslike hoop op Goddelike hoop geglo. Daarin is hy versterk deur die geloof.

Ja , ons verbly ons in die hoop (Rom 12:12) en ons weet dat daar waarlik ‘n toekoms is en dat ons hoop nie verydel sal word nie (Spr 23:18)

Hoop moet dus onwrikbaar op Jesus gevestig wees; op sy wederkoms. Daarin sal die Heilige Gees ons geloof versterk. Dit is ‘n blye toekomsverwagtig. Iets wat nêrens anders te vinde is nie. Want as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die ellendigste van alle mense. (1 Kor 15:19).

In benoudheid of waar mens aan die ergste marteling denkbaar blootgestel word, soos die gevangenes in die koelaks, dan is hoop vir meeste dít waaraan jy vasklou. Daardie hoop kan geanker wees in geloof of dit kan geen anker hê nie. As dit geanker is in geloof, sal verby vandag en more gekyk word omdat die uitsig, die verwagting, veel verder strek. Want dis ‘n hemelse verwagting.

Laat ons dan hoop met ‘n vaste vertroue!