2 MEI 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Waarom dink u het God opdrag gegee dat sy volk in Efés 5 onder mekaar met psalms en lofsange moet spreek, in dankbaarheid moet juig? Hy het geweet dat as ons 'n lofprysende lewensingesteldheid het ons nooit depressief en moedeloos sal word nie; solank ons dankbaar is al is dit oor net een dingetjie, sal ons altyd moed hê om op te staan en die wêreld met mening aan te pak! Daarom is die lofprysinge aan Hom gerig: dit is net Hy wat ons die goeie gawes gee.