4 MAART 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

In hierdie moderne tyd is mense gedurig besig met allerlei beplanninge, hetsy vir plesier of om 'n groter inkomste te bewerkstellig. Ons moet onsself afvra of ons in hierdie dae hoegenaamd ons gawes en talente wat ons van God ontvang het ten volle te benut tot eer van sy Naam; want as ons nié daarmee besig is nie, is ons besig om kosbare lewenstyd te verkwis. Doen elke dag iets vir iemand anders waarvoor jy nie betaal word nie. Daarmee is jy alreeds 'n potlood in die hand van 'n skrywende God wat liefdesbriewe aan die wêreld uitstuur.