ONS ONTHOU

 Dr H. F Verwoerd (8 September 1901- 6 September 1966)

ʼn Volk wat aan karakterlose mense staatkundige mag gee, betaal soos Suid-Afrika sy ondergang in paaiemente af.   Benewens ʼn saligmakende geloof in Christus is niks vir ʼn leier belangriker as ʼn onkreukbare karakter nie.   Dr. H.F Verwoerd was so ʼn persoon.   Hy was een van die land se grootste politieke helde omdat hy krisisse die hoof gebied en dinge gedoen het wat gedoen moes word, ongeag die gevolge.

Benewens sy geniale kennis van wêreldsake, het sy inbors aan hom besondere karakter gegee. Selfs die manier waarop hy mense met twyfelagtige agendas diplomaties behandel het, was verstommend. Wat ander van hom gedink het, het hom nooit van stryk gebring nie.   Hy het soos wat dit ʼn goeie leier betaam, gedoen wat in die oë van God reg en vir sy volk van belang was.

Dr. H.F Verwoerd se politieke beeld het soos mooi borduurwerk stekie vir stekie gegroei. Sy inbors het plaaslik sowel as internasionale agting afgedwing omdat sy innerlike helderder as sy binneste geskyn het. Dis uiteraard die porseleinklei waarvan eerbare leiers gemaak word. Daarom leef sy nagedagtenis na meer as 50 jaar steeds voort.

Andre van den Berg