GELYKSTELLINGS- GETY BEGIN SAK

Toe FW de Klerk ons volk onwettig, sonder mandaat, vir ‘n groot klomp geld en ‘n halwe Nobelprys uitverkoop en ons land aan die swart kommunistiese ANC gegee het, is daar voorgegee dat ons 'n wonderlike, vredevolle toekoms as 'n sogenaamde Reënboognasie tegemoet gaan. (Kom net eers terug na die verskil tussen 'nasie' en 'volk': 'n volk is daardie eenheid wat in dieselfde ras, taal en kultuur ingebore is, soos bloedfamilie sonder keuse; 'n nasie bestaan uit verskeie volke wat in een land saamwoon. Ons woon dus as 'n blanke, Afrikaanssprekende volk saam met talle ander volke van ander rasse en tale in Suid-Afrika, en almal saam maak die nasie van hierdie land.) Maar nooit sou ons 'n vreedsame Reënboognasie wees nie, juis as gevolg van rasse-onderskeid tussen Wit en Swart. En daarom was die beleid van afsonderlike ontwikkeling in ons land die enigste manier om vrede te handhaaf.

Teen hierdie tyd is daar onomstootlik bewys dat die poging om ons saam te forseer op sosiale, kulturele en alle vlakke van ons samelewing, geen vredesoplossing was nie maar veroorsaak het dat ons 'n land met een van die hoogste misdaad- en onrussyfers ter wêreld geword het.

Teenoor ons volk staan hierdie ander volke in Suid-Afrika, hoofsaaklik volke van ander rasse wat so volkome van ons verskil dat rassebotsing onvermydelik is. En steeds kry jy mense wat beweer dat jy hierdie botsings met rassegelykheid kan uitskakel - wat 'n bespotting is van die werklikheid dat jy Wit en Swart in ‘n enkele gemeenskap kan saamvoeg en dan vrede as gevolg kan hê.  Daar is soveel voorbeelde van hierdie onmoontlikheid dwarsoor die wêreld dat dit net 'n dwaas of iemand met ‘n verskuilde agenda is wat anders sal glo en praat.  Daar is geen plek in die hele wêreld waar rasseprobleme al ooit opgelos is deur die samevoeging van rasse of gelykstelling van rasse nie.  Nie eers Brittanje nadat hy sy deur vir duisende Swart immigrante uit Afrika, Indië en Wes-Indië oopgegooi het nie - daar styg die rassespanning voortdurend namate die getalle van die Nieblanke immigrante groei en word die probleme totaal onhanteerbaar.  Dít terwyl daar in Brittanje nie eers sprake is van ongelykheid en diskriminasie tussen Blank en Nieblank is nie. So ook in Nederland waar die Molukke saamgevoeg is met die Blankes.  Wat is die resultaat?  Daar is geen oplossing vir die rassespanning tussen Blank en Nieblank nie, maar alleen stygende botsings wat in die afgelope jare op terrorisme uitgeloop het. So ook die Verenigde State waar daar 'volkome gelykheid' bestaan.  Na meer as honderd jaar van 'totale gelykheid' is daar vandag in Amerika meer spanning en groter rassebotsings as wat die land in enige stadium van sy geskiedenis gehad het.  Dít terwyl die Negers slegs een tiende van die totale bevolking van die VSA uitmaak (en nagenoeg 90% van die tronkbevolking).

Nou moet ons ook na die teenoorgestelde situasie kyk. In Suid-Afrika is daar 'n historiese feit wat miskien belangriker as alle ander feite is:  in die ganse geskiedenis van ons land was daar nie ‘n enkele geval van rassebotsing wat uit rasseskeiding gespruit het nie.  In elke geval van rassegeweld was dit as gevolg van rassevermenging.  So was dit ook in die res van die wêreld.

Oral in die wêreld beleef ons 'n oplewing van volksnasionalisme – 'n feit wat deur die liberaliste van die wêreld en internasionale media so stil moontlik gehou word. Kyk byvoorbeeld na die Britte waar die Engelse, Iere, Skotte en Walliesers saamgevoeg is; daar laai die onderlinge spanning steeds op en het die afskeidingsbeweging in Skotland veld gewen as gevolg van hul sterk nasionalisme.  In Ierland het die Iere geveg met die wapen om die Britse juk van hulle af te werp en in Wallis het die Walliesers in ‘n rigting weg van Engeland gegroei. In Afrika is Nigerië 'n goeie voorbeeld van dieselfde oplossing waar jy Swartes in een federale verband gehad het. Die verskil in godsdiens was so groot dat dit op ‘n bloedige rasse-oorlog uitgeloop het.

Dit is van betekenis dat al hierdie historiese gebeure telkens toegeskryf word aan mense se verkeerde ingesteldheid, in plaas daarvan dat 'n oplossing gesoek word in die behoefte aan nasionalisme en eie volksskap.  Daar word nooit bevind dat die idée van rasvermengde nasieskap verkeerd is nie; dit is glo die houding van mense wat nie reg is nie.  Dit is mense wat glo aanstootlik optree, dit is mense wat glo onverstandig en onwys optree, dit is glo omdat mense diskrimineer dat rasse-onluste voorkom. Hierdie is natuurlik ‘n leuen van die duiwel en vervalsing van die feite.  Dit is nie waar dat iemand maar op ‘n dag sommer net buite sy sinne raak en rond en bont begin skiet soos ons in talle lande en ook in ons eie land al gesien het nie, oa die voorbeeld van die destydse 'Wit Wolf' wat 'n aantal Swartes in Pretoria doodgeskiet het.  Dit is ‘n historiese mag wat so aan die werk is, net soos dit elders in die wêreld aan die werk is.  Maar die gelykstellers en die voorstanders van rassevermenging sê die rassebotsings sal uitgeskakel word as jy die menslike aard van dinge verander.  Dit kan nie gedoen word nie.  Jy kan die menslike aard nie verander nie, jy kan die probleem nie laat verdwyn deur te sê mense moet verdraagsamer teenoor ander wees nie, dat jy moet leer om met ander saam te leef, dat diskriminasie beëindig moet word nie.  Die menslike aard is nie te verander nie.  Dit is die een konstante bestanddeel van ons geskiedenis en ons bestaan.  Hoe jy ook al probeer om mense te oorreed en te dwing om hulle houding jeens anderskleuriges te verander, bly daar een onomstootlike feit en dit is die bewustheid van kleurverskil. Jy sal die bewustheid van kleurverskil nie verminder nie, jy kan dit ook nie kan wegneem nie. So beskou ook die Swart volke dit en sal hulle die Wittes nooit as deel van hulle aanvaar nie.  Dit sal altyd die versperring bly tussen mense en niemand kan iets daaraan verander nie.  Alleen as jy daardie feit aanvaar, kan jy ‘n definisie van nasieskap in 'n land kry wat duursaamheid sal hê.

Maar daar sal ‘n ontnugtering kom by die mense wat vandag hierdie valse geneesmiddels as werklike en blywende oplossings vir die probleme van ons tyd aanbied.  Die gelykstellingsgety het reeds sy hoogtepunt bereik en is aan die afneem. Die digters en skrywers wat breë bors op die voorpunt van hierdie gelykstellingsbeweging gestap het raak in diskrediet. Ons kan seker wees dat hierdie gelykstellingsgety homself uiteindelik sal vernietig.  Daar is net een vereiste en dit is dat die Blankes hier moet staande bly in die geloof.  Die tyd is besig om teen ons vyande uit te loop in die guns van daardie mense wat vashou aan die Christelike geloof, ons geskiedenis en ons beginsels nie verloën nie.

Ons moet weer ‘n keer nugter na ons geskiedenis kyk, daaruit leer ons die volk se toekoms ken.  U sal onthou toe genl. Smuts op daardie snikhete dag in 1949 by die Voortrekkermonument opgestaan het om te praat, die Afrikaners hulle rug op hom gedraai het, nie omdat Smuts nie Afrikaans gepraat het nie, maar omdat hy weg van die Afrikanerdom gelewe het en Brittanje ter wille geword het.  Daarom het die Afrikanerdom op daardie uur sy rug op hom gekeer.  Smuts het nog geprewel:   “Ek is ‘n Boerseun”, maar dit was te laat.  Die Afrikanerdom het hom verwerp omdat hulle hom nie as ‘n Afrikaner beskou het nie. Afrikanerskap is gesetel in die kern van die volk.  Dit is daardie sentrum wat weier om weg te beweeg van sy geskiedenis.  Dit is daardie sentrum van ‘n volk wat strewe na verinniging; daardie sentrum van ‘n volk wat streef na verdieping van die eie; daardie sentrum wat roep na versterking van jou volk in sy geloof en sy beginsels en sy geskiedenis.

Dit is hierdie dinge in ‘n volk wat telkens weer die faktor word wat die grense trek, soos dit tans in Suid-Afrika duidelik weer die grense trek tussen wie bymekaar hoort en dié wat nie bymekaar hoort nie – veral met betrekking tot Wit en Swart. 

Dit sal ook nie meer baie lank duur voordat ons 'n duidelike grens binne ons eie volk sal moet afbaken nie – en dan sal elke volksgenoot die keuse moet maak: jy sal jou volk se geloof, geskiedenis en beginsels ten volle uitleef, of jy sal uitgewerp word soos Smuts en nie weer deel hê aan die opbou en herstel van ons volk in hierdie land nie. Mag jy daardie keuse met wysheid maak.