REG VIR DIE UITDAGING?

Die tyd van groot woelinge wêreldwyd het aangebreek. Die nasies in Afrika en in Asië het vir eeue geslaap maar vanaf 1945 het hulle wakker geword en skielik weerklink die kreet van Uhuru! dwarsoor Afrika. Sedert 1945 het so baie van hierdie state onafhanklik geword dat hulle die VVO oorheers en voorskryf – die slaaf wat vir sy heer vertel wat om te doen.

WAAROM  WOEL NASIES EN BEDINK VOLKE NIETIGE DINGE?

Dit is die vraag wat die Psalmdigter vra. Daar is 'n onrus en 'n onstuimigheid ook onder die nasies en die volkere van vandag. En hulle bedink allerhande dinge wat voor God as nietig gesien word, dinge wat verkeerd is en nie ewigheidswaarde hou nie. "Die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy gesalfde".

Sedert die Tweede Wêreldoorlog is die nasies van die wêreld weer baie woelig, veral teen Suid-Afrika. Soos wat hulle graag die Europese nasies uit Afrika wil dryf, so ook wil die swart volke ons vandag uit Suid-Afrika verdryf, al moet ons dan uitgemoor word.  Die blankes is volgens hulle indringers en moet padgee uit Afrika sodat die swart volke hul ideaal van 'n Swart Republiek kan bereik.   Maar wat sê die Psalmdigter verder van hierdie mense? Hy wil dat ons hulle "bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!"

Ja, dit is nie God se wil dat ons hier onder godloses verkneg moet staan nie.  Hy sê dat Hy met hulle spot, en hulle sal aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal verskrik.  Want Hy is steeds Koning en sal nie toelaat dat Satan en sy gesante bly seëvier in sy Goddelike skepping nie.

Maar waarvandaan word hierdie aanslag teen die Blanke Afrikaner in Suid-Afrika georkestreer? U is sekerlik bewus van die duiwelse organisasie wat wêreldwyd werk vir die vernietiging van die Blanke want as hy die Blanke kan vernietig, dan vernietig hy die Christendom. En dit is die Christendom wat die groot vyand van die satan en sy instrumente is.  Natuurlik praat ons hier van die Illuminati, die wêreldgeldmag wat onder Joodse beheer staan.

In Suid-Afrika is dit baie maklik om die Blanke uit te wis want hulle hoef net die swart massas op te sweep om sodoende die Christendom hier te vernietig.  En het hulle nie reeds ver gevorder met hulle listige planne sedert die tagtigerjare nie? Vandat die swart regime onwettig (onwettig want De Klerk het nie die volk gevra of hy die land kan weggee nie maar of hy met die terroriste mag onderhandel waarop die volk JA gestem het in die referendum) alle mag ontvang het om te maak soos hulle wil, aborsie en dobbelary en ander sataniese bedrywe gewettig het, het die blankes dit nie net aanvaar nie maar lustig meegedoen. So ook is die kerk misbruik om 'n volk te belieg en mislei, en is die kerk uiteindelik vir baie Christene nou 'n vyand – watter beter manier om die Christendom te vernietig is daar dan?

Die begeerlike Suid-Afrika met sy strategiese en minerale posisie is in die grootste gevaar terwyl God se volk vergaan weens gebrek aan kennis.  Ons bestudeer nie meer sy Woord nie, ons kinders leer nie meer lees en skryf nie, ons ken nie meer ons eie taal nie, en u dink hierdie dinge is maar die verloop van toevallige omstandighede? Nee, dit is haarfyn beplan om die Christendom op hierdie bodem uit te roei!

Die uiteindelike vraag bly: Is u reg om hierdie uitdaging te aanvaar?

Dit is nie net 'n kwessie van of u reg is om hemel toe te gaan nie;  die vraag is of u reg is om God se plan op hierdie aarde te help uitvoer voordat Hy kom om ons te haal?

Mag die HERE ons genade gee dat ons in hierdie tyd God se Woord sal deurkruis in erns opsoek na sy wil vir ons hier aan die suidpunt van Afrika, want Hy wíl weer sy Koningskap hier vestig, sodat ons 'n veilige, gehoorsame blanke Christenvolk vir Hom sal wees.

Doen dan in hemelsnaam die moeite om uit te vind wat sy plan vir sy volk in hierdie land is en wat u aandeel daarin behoort te wees;  doen dit op u knieë en uit sy Woord, want dit is wat Hy nou, hier, van ons eis!