HIER STAAN ONS NOU:

Ons volk is die enigste lig van hoop in 'n duister kontinent vol miljoene pikswart barbare tussen wie ons klein volkie nie nou, en ook nie tevore 'n oorlewingskans gehad het nie, was dit nie vir die unieke plan van ons Skepper met ons nie – maar nou, 'n volk in die grootste identiteitskrisis van sy bestaan.

Al  lyk ons toekoms nou donker, ons het nié die stryd verloor nie - die finale geveg lê nog voor, 'n oorlog ten bloede waartydens ons net een Anker sal hê om aan vas te hou, dieselfde God wat in die begin die hemel en die aarde geskape het, toe alles woes en leeg was en daar duisternis op die groot watermassa geheers het. Maar nadat God lig gemaak het, het Hy die waters van die grond geskei en Hy het dit aarde genoem, droë grond waarin Hy plante wat saad gee laat uitspruit het; ook bome wat vrugte dra sodat die mens wat Hy sou skep daarvan kon eet en in die koelte verkwikking sou vind.

Die hele Skepping was goed maar aan 'n spesifieke stuk aarde was Hy besonder vrygewig - Hy sou later sy verstrooide volk daar versamel...   Daarom het Hy dit nie net met welige plantegroei een van die heel mooiste plekke in sy Skepping gemaak nie, maar ook met meer natuurlike rykdomme as enige ander plek geseën.  Nêrens in die wêreld is daar vandag nog 'n land met soveel goudhoudende rotse, platina, chroom en verskeie minerale as hiér aan die suide, later gedoop Suid-Afrika, nie.

Hierdie pragtige land het God as deel van sy heiligdom geskape, 'n plek waar Hy deur sy Skepping geëer wou word, ook deur dié volk wat Hy uit baie volke en verre lande van die wêreld bymekaar gemaak het.  Dié dapper volk het deur onwrikbare geloof in hul Skepper baie ontberinge hier in die suide van Afrika met sy wilde diere en swart barbare deurstaan.

Mettertyd, in geloof en met harde werk, het hierdie volk beskawing in hulle land gebring en selfs probeer om die barbare te kersten. Natuurlik was dit onmoontlik om dié van hul voorvadergeeste en afgodsrituele te laat afsien maar die swarte het volop in die voorregte van die witmansbeskawing gedeel. Die rykdomme wat een vir een deur die blanke ontdek en ontgin is was tot almal in die land se voordeel, en solank die witman sy eie lewensruimte met afstand kon beskerm was die swarte, alhoewel sy grootste gevaar, nie sy ondergang nie en was oorlewing en vooruitgang vir hom hier moontlik.

Maar dit was nie lank voordat die res van die wêreld kennis geneem het van dié land se skatte nie en skielik was die swartes nie meer die grootste gevaar vir ons klein Boerevolk nie. President Paul Kruger het dit uitstekend verwoord toe die Engelse oorlog gesóék het en die Boere onder valse voorwendsels wou kom uitwis: "Dit is nie stemreg wat julle wil hê nie, dit is my land! " 'n Land vol ondergrondse rykdomme, 'n pragtige land wat amper vierhonderd jaar deur die magtige geldmagnate van die wêreld begeer word en ten alle koste van die Boerevolk ontneem moet word. Daarom staan ons vandag hier.

Ná 'n leeftyd van stryd teen die satanies-gedrewe wêreldgeldmag staan ons volk nou in die grootste oorlewingskrisis van sy bestaan want ons is uiteindelik oorgelewer aan swart kommuniste nadat die volk mislei is deur links-liberale en gelykheidsdogmas, en verdraaide lewens- en wêreldbeskouings oor wát "demokrasie" en "kapitalisme" beteken, alles ideologieë en teorieë wat deur ons grootste vyand, die wêreldgeldmag met al sy seekatarms van hulporganisasies, as wapens teen ons gebruik is om ons van die aardbodem te probeer vee.

Ons, wat sekerlik die jongste uitgestorwe volk in die wêreld sal wees indien hulle daarin sou slaag, is minder as 400 jaar gelede hier geplant. Maar reg van die begin af is al wat 'n moontlike wapen was teen ons gebruik. Een van die doeltreffendstes was die swart volke, dieselfde barbare wat nou nog op die witman se voorspoed van die verlede teer – 'n toestand wat nie meer lank kan duur nie want niks is onuitputlik nie. En net soos die Engelse tydens die Tweede Vryheidsoorlog die swartes met wapens en geld omgekoop het om die Boere uit te lewer, so het die wêreldgeldmag weereens die swart volke ingespan om ons te probeer uitwis.  Deur die verraad van omgekoopte volksgenote is hierdie wreedaardige swart nasie as heersers oor alles wat die blanke hier tot stand gebring het aangestel; is alle regte en voorregte ons volk ontneem, vernietig hulle elke blanke ontwikkeling, en kyk ons magteloos toe hoe ons ouers, ons kinders en talle geliefdes dag na dag beroof, verkrag, verneder, gemartel, vermoor en begrawe word. Duisende volksgenote in ons land is reeds vermoor en elke dag wonder ons wie die volgende sal wees om daardie prys te betaal.

Intussen word die ware immigrasiesyfers oor volksgenote wat nie meer kans sien om in hierdie angs te leef nie, van ons weerhou, en besef ons nie eers dat meer as die helfte van die getal blankes van 1994, ( toe sowat 4.5 miljoen) reeds die land verlaat het nie. Daar is ongeveer 2.5 miljoen van ons mense tans in ander lande woonagtig waar hulle die onsekerheid van die vreemde trotseer eerder as die onveiligheid van hulle eie land.

Nagenoeg een miljoen blankes verhonger nou in armblanke nedersettings waar hulle niks vir die arbeidsmag van die land beteken nie en van oorblywende blankes se hulp afhanklik is aangesien die swart regime hulle eerder dood as geholpe sal sien. Dus is daar slegs sowat een miljoen blankes in die ekonomiese drukgang wat die land se kop bo water moet hou – aldaar die sukses van die strategie om die witman ekonomies te ontwapen.

Die geskiedenis van die Boerevolk het homself dus herhaal. Dit is die soveelste keer dat ons volk ontwapen word, ekonomies ontmagtig word, verhonger en verarm in ons eie vaderland sterf of na die vreemde gedwing word, want groter magte as onsself begeer hierdie land en sal alles in die stryd werp om ten einde van ons, "die weerbarstige Boerevolk" ontslae te wees –  want ons staan in die pad na hul beoogde Eenwêreldregering waarin hulle die rykdom van elke land sal beheer. Maar dit gebeur nie!  Hulle kry dit net nie reg om ons finaal uit te wis nie, want...

Want ons volk het 'n bepaalde stryd wat op 'n bepaalde tyd gewen, nie verloor nie, sal word, maar nie voordat óns God en Skepper so besluit nie.  En Hy wag ook vir ons, net soos in die tyd van die Bybelse volk Israel, om eers 'n bepaalde rigting in te slaan - ons gewilligheid te toon om weer aan Hom gehoorsaam te leef. Maar eindelik sal Hy weer sý septer oor Suid-Afrika swaai wanneer hierdie volk deur loutering gekom het waar Hy hulle wil hê.

Ons moet egter nie verwag dat ons ooit sonder stryd sal wees solank ons nog op hierdie stukkie aarde woon nie. Daarby is daar nooit in die lewe van enige volk 'n volkome staat van stabiliteit en orde waar alles presies so verloop soos hy dit graag wil hê nie, en ons moet bereid wees tot stryd; eers dáárna kom weer 'n tyd van vrede en orde, veiligheid en voorspoed. 'n Lewende volk is 'n vegtende volk. Dít is wat die Boerevolk in tye van voorspoed was, 'n vegtende volk, 'n parate volk, 'n ingeligte volk; nie die lamsakkige, gedweë en onkundige spulletjie wat dink hulle is 'n volk nie.  Maar 'n vegtende volk is ook 'n lewende volk.   En dít sal ons binnekort weer sien wanneer die noodgedwonge skeiding tussen volksgenote plaasvind en die verraaiers, liberaliste en lamsakke nie in dieselfde loopgraaf as die geloofshelde sal wees nie.

Maak reg, wees gereed, die begin van die lang herstelproses in ons eie land is naby, en dit is God self wat dit gaan doen om sý Naam in ere te herstel in die land wat Hy as sy heiligdom geskep het, dié land waar Hy geëer wil word deur dié volk wat Hy self daartoe verkies het in dié kosbare land, ons pragtige land, Suid-Afrika!