16 JUNIE: PROTES TEEN AFRIKAANS IN SKOLE

OPGEVOEDES SOU WOU VERGEET VAN SULKE BARBAARSHEID

Die meeste mense vier graag die Nuwe Suid-Afrika se talle publieke vakansiedae sonder om te weet presies waar die swart regime dit uitgekrap het.  Behoudende blanke Afrikaners behoort egter te weet waar elkeen van hierdie dae sy oorsprong het sodat hy kan besluit of hy daaraan wil meedoen.

Die sogenaamde jeugdag wat pas weer landswyd gevier is, is nog een van die kommunisties-geïnspireerde instellings wat teen elke blanke en Afrikaner in die besonder gemik is. Soos meeste van die Nuwe Suid-Afrika se feesdae het dit sy oorsprong uit swart opstand, wanorde en barbarisme. Hierdie keer was dit hordes swart skoolleerlinge in Soweto wat op 16 Junie 1976 in die Orlando Stadium bymekaargekom het uit protes teen Afrikaans as onderrigtaal in skole. Klink dit nie bekend hier in 2019 nie!

Afrikaans is destyds, net soos vandag waar 'n felle stryd daarteen gevoer word, gesien as die taal van die onderdrukker. Leerlinge van die Orlando Wes Junior Hoërskool het reeds vanaf April geweier om skooltoe te gaan en teen Junie was die opsweping genoeg om duisende swart leerlinge te beweeg om aan die plundering en chaos op die 16e deel te neem.  Tiperend van sekere rasse is dit nie moontlik om 'n vreedsame byeenkoms te hou nie en het die hel in hulle midde losgebars toe hulle mekaar begin takel en doodslaan. Honderde swart jeugdiges het in die chaos gesterf, nie aan die hand van die polisie nie maar deur hulle eie wanorde en barbaarsheid.

Die dood van die spul word jaarliks met oproerige en wanordelike musiekkonserte gevier. 'n Opgevoede persoon sou redeneer dat so 'n verskriklike dag waarin mense so iets aan hulle self gedoen het liewer vergeet moet word in plaas van dit jaarliks aan die wêreld uit te basuin. Maar mens kan ook redeneer dat opgevoede mense nie so 'n barbaarse daad aan hulleself sou doen nie...

Moet ook nie die storie wat die rondte doen glo dat hierdie oproer van 16 Junie die rede is waarom die terroris en bomplanter Mandela uit die tronk vrygelaat is nie. Dáárvoor was net een oorsaak: die geld- en eersug van FW de Klerk en sy bende.