ONS LAND, ONS ERFENIS

"Dit is ons land, ons erfenis, waarmee al ons verwagtinge en ons verlangens diep verbonde  is en daarom sal ons dit nie afgee nie!  Soos die pioniersgeslagte van Voortrekkers en Setlaars geveg het, so sal ons ook veg: Man, vrou en kind.  Ons sal veg vir ons bestaan en die wêreld moet dit weet.  Ons kan nie anders nie want ons veg nie vir geld of goed nie.  Ons veg vir die lewe van 'n volk."Dr. HF Verwoerd