1899 - 2019... (SLOT)

... 120 jaar van onreg teen ‘n volk

Dr Danie Theron

In die vorige artikel is gewys op die feit dat Brittanje kwalik kon voordeel trek uit die Anglo Boereoorlog.

Vir Brittanje was hulle eie bestaan nie op die spel in die oorlog van 1899-1902 nie. So, baie duidelik is Britse soldate geoffer vir iemand anders se belange - en die geskiedenis het bewys wie se belange dit was. Dit was die geldmagte wat die werklike vyand was; iets wat vandag nog nie besef word nie; selfs nie deur nasionalistiese Afrikaners nie.Vandag is dit steeds daardie geldmagte wat die werklike vyand is.

In hierdie verband is die boek van dr Gideon Shimoni van uiterste belang, ‘n boek wat ek seker is, baie min Afrikaners onder oë gehad het. Die boek se titel is Jews and Zionism: The South African Experience 1910-1967.Wat skryf hy oor die Jode se rol in die stryd in Suid-Afrika?

"Jewish names kept appearing in every facet of the struggle; among reformist liberals; in the radical Communist opposition; in the courts, whether as defendants or as counsel for the defence; in the list of bannings and amongst those who fled the country to evade arrest. Their prominence was particularly marked in the course of the Treason Trial, which occupied an important place in the news media throughout the second half of the 1960s. This trial began in December 1966 when 156 persons were arrested on charges of treason in the form of a conspiracy to overthrow the state by violence and replace it with a state based on Communism. Twenty-three of those arrested were Whites, more than half of them Jews."

"To top it all, at one stage in the trial the defence counsel was led by Israel Maisels, while the prosecutor was none other than Oswald Pirow. The juxtaposition was striking: Maisels, the prominent Jewish communal leader, defending those accused of seeking to overthrow White supremacy."

Shimoni merk op dat toe die geheime hoofkwartiere van die Kommunistiese ondergrond ontdek is te Rivonia in 1964, is vyf Blankes gearresteer, almal Jode; Arthur Goldreich, Lionel Bernstein, Hilliard Festenstein, Denis Goldberg, and Bob Hepple. Die luukse en ruim plek in die luukse buurt vir ‘n Kommunistiese sameswering het aan nog ‘n Jood,Vivian Ezra behoort.

Sam Davidson skryf inThe Occidental Quarterly onder die titel The Role of Jews in South Africa since 1948hoe Nelson Mandela hom na sy vrylating ingetig het volgens Joodse opdragte:

“It would be more than fair to suggest that the ANC was merely a Communist front. Mandela’s entire development was guided by Jewish handlers. From his early legal career to his adoption of terrorist tactics to his eventual imprisonment, Jews provided indispensable             support. Even after he was released from prison, the grey eminence of Harry Oppenheimer persuaded him to change his far-left economic viewpoint in favour of privitazitions...

So het Mandela die rol vertolk wat vroeër deur Cecil John Rhodes vertolk is — ‘n instrument van die Joodse geldmagte. Die oorlog en die onreg van 120 jaar was nooit werklik tussen Boer en Brit nie, maar tussen Afrikanernasionalisme en internasionalisme soos gedryf deur die Joodse geldmagte.

Alexander Solzhenitsyn het die euwel wat hierdie geldmagte sou bring, soos volg beskryf:

We have to recognize that the concentration of World Evil and the tremendous force of hatred is there, and it's flowing from there throughout the world. And we have to stand up against it, and not hasten to give to it,everything that it wants to swallow.

Geld het die maatstaf van alles geword. Ivor Benson beskryf dit soos volg:

          The change which was to produce a worldwide chain-reaction of other change, starting with the British Empire, can be said to have begun in the realm of high finance shortly before the turn of the century. Before then, high finance -- not to be confused with private ownership capitalism -- existed in great national concentrations, each one largely geared to a national set of interests. There was a British finance-capitalism, then the most powerful in the world, a German finance-capitalism, an American finance-capitalism, and so on.There had always existed also an international high finance operated by great banking families or dynasties, the most famous of these being the Rothschilds. These all formed part of the national concentrations of financial power but were able to operate with varying degrees of success across national frontiers.

              The great change came, unannounced and unreported, when these international banking families were able, by joining hands, to bring all the national concentrations of financial power into coalescence, increasingly under their power.High finance became        fully internationalized. A new world imperium was established. A new kind of Caesar came to power in the world.

Rhodes en Milner het dwaaslik gedink dat hulle ideale vir ‘n Britse Ryk deur Jode gefinansier is, terwyl die Jode geweet het dat hulle die Britte gebruik het vir hulle wêreldryk. En Swartes, Engelse en Afrikaner liberaliste wat vandag dink dat hulle hier ‘n reënboognasie gevestig het, menseregte en al, verkeer onder dieselfde illusie. Hulle lê die grondslag vir die geldmagte om volle beheer oor Suid-Afrika te neem. Hulle word gebruik soos die Britte gebruik is.

Vir baie Afrikaners vandag het geld ook die maatstaf van alles geword. Daarom bevind hulle hulle tans aan die kant van die geldmagte. Hulle is maar net proseliete in hierdie nuwe kleinteater. Hulle nut sal uitgedien wees sodra die geldmagte volle beheer geneem het van die situasie. Dit is amper sinloos om dit vandag aan hulle te verduidelik, juis omdat geld nasionalistiese aspirasies na onsin laat lyk. Wat nie in terme van geld gemeet kan word nie, het vir sulke mense geen waarde nie. En nasionalisme staan die verste van hierdie fortuinsoekers se gedagtes. Dit was dan ook hierdie proseliete soos Rupert en kie wat juis met hulle geld die mening van die Afrikaner oor sy toekoms deur hulle invloed gekoop en verander het. Niemand anders as dr Verwoerd het dit raakgesien nie en, toe hy ondersoek daarna gedoen het, is hy vermoor voor die Hoek-verslag geïmplimenteer kon word.

Nou, 120 jaar later, is die kringloop voltooi. Die Afrikaner het bykans 60 jaar geneem om sy droewige posisie van 1902 om te keer, en nou weer 60 jaar om daarna terug te keer. Nou egter, is hy in ‘n swakker posisie as in 1902. Hy is inderdaad in die swakste posisie van sy ganse bestaan. Die woord “vyand” het klaarblyklik uit die Afrikaner se woordeskat verdwyn. As daar enigsins van ‘n vyand gepraat word, word hy na regs gesoek. So het revolusie, propaganda en geld in 120 jaar ‘n volk in haglike toestande gedompel.Met sy rug teen die muur en verblind deur die aanloklikheid van geld kan hy nie sien dat die skrif aan die muur is nie. Dit is dan wanneer mens besef dat die ou staatspresident se woorde van sowat 120 jaar gelede weer ter harte geneem moet word:

            Bring bymekaar wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort.

Binne die kleinteater van Suid-Afrika speel ‘n miniatuurteater hom af — Swart regering met al sy natuurlike uitvloeisels van korrupsie, misdaad, doodslag, agteruitgang, wanorde, banaliteite, en dies meer. Vir ure, dae en maande word ons aandag vasgegryp deur onthulling na onthulling, ondersoek na ondersoek. ‘n “Sepie” sonder einde. Dit, terwyl die “onsigbare regering” sy beheer bestendig het.

As 120 jaar se lesse nie geleer is nie; as ‘n volk nie meer die nodigheid sien om homself te regeer nie, is die vraag nie “of” nie, maar wanneer die doodsklokke gaan lui. Daarom is ‘n ingreep nou nodig, drastiese herbesinning, onmiddellike optrede.

Daar is ‘n volk te red, daar is ‘n stryd te stry, daar is werk!

1899  -  2019... (SLOT)

... 120 jaar van onreg teen ‘n volk

Dr Danie Theron

In die vorige artikel is gewys op die feit dat Brittanje kwalik kon voordeel trek uit die Anglo Boereoorlog.

Vir Brittanje was hulle eie bestaan nie op die spel in die oorlog van 1899-1902 nie. So, baie duidelik is Britse soldate geoffer vir iemand anders se belange - en die geskiedenis het bewys wie se belange dit was. Dit was die geldmagte wat die werklike vyand was; iets wat vandag nog nie besef word nie; selfs nie deur nasionalistiese Afrikaners nie.Vandag is dit steeds daardie geldmagte wat die werklike vyand is.

In hierdie verband is die boek van dr Gideon Shimoni van uiterste belang, ‘n boek wat ek seker is, baie min Afrikaners onder oë gehad het. Die boek se titel is Jews and Zionism: The South African Experience 1910-1967.Wat skryf hy oor die Jode se rol in die stryd in Suid-Afrika?

"Jewish names kept appearing in every facet of the struggle; among reformist liberals; in the radical Communist opposition; in the courts, whether as defendants or as counsel for the defence; in the list of bannings and amongst those who fled the country to evade arrest. Their prominence was particularly marked in the course of the Treason Trial, which occupied an important place in the news media throughout the second half of the 1960s. This trial began in December 1966 when 156 persons were arrested on charges of treason in the form of a conspiracy to overthrow the state by violence and replace it with a state based on Communism. Twenty-three of those arrested were Whites, more than half of them Jews."

"To top it all, at one stage in the trial the defence counsel was led by Israel Maisels, while the prosecutor was none other than Oswald Pirow. The juxtaposition was striking: Maisels, the prominent Jewish communal leader, defending those accused of seeking to overthrow White supremacy."

Shimoni merk op dat toe die geheime hoofkwartiere van die Kommunistiese ondergrond ontdek is te Rivonia in 1964, is vyf Blankes gearresteer, almal Jode; Arthur Goldreich, Lionel Bernstein, Hilliard Festenstein, Denis Goldberg, and Bob Hepple. Die luukse en ruim plek in die luukse buurt vir ‘n Kommunistiese sameswering het aan nog ‘n Jood,Vivian Ezra behoort.

Sam Davidson skryf inThe Occidental Quarterly onder die titel The Role of Jews in South Africa since 1948hoe Nelson Mandela hom na sy vrylating ingetig het volgens Joodse opdragte:

“It would be more than fair to suggest that the ANC was merely a Communist front. Mandela’s entire development was guided by Jewish handlers. From his early legal career to his adoption of terrorist tactics to his eventual imprisonment, Jews provided indispensable      support. Even after he was released from prison, the grey eminence of Harry Oppenheimer persuaded him to change his far-left economic viewpoint in favour of privitazitions...

So het Mandela die rol vertolk wat vroeër deur Cecil John Rhodes vertolk is — ‘n instrument van die Joodse geldmagte. Die oorlog en die onreg van 120 jaar was nooit werklik tussen Boer en Brit nie, maar tussen Afrikanernasionalisme en internasionalisme soos gedryf deur die Joodse geldmagte.

Alexander Solzhenitsyn het die euwel wat hierdie geldmagte sou bring, soos volg beskryf:

We have to recognize that the concentration of World Evil and the tremendous force of hatred is there, and it's flowing from there throughout the world. And we have to stand up against it, and not hasten to give to it,everything that it wants to swallow.

Geld het die maatstaf van alles geword. Ivor Benson beskryf dit soos volg:

          The change which was to produce a worldwide chain-reaction of other change, starting with the British Empire, can be said to have begun in the realm of high finance shortly before the turn of the century. Before then, high finance -- not to be confused with private ownership capitalism -- existed in great national concentrations, each one largely geared to a national set of interests. There was a British finance-capitalism, then the most powerful in the world, a German finance-capitalism, an American finance-capitalism, and so on.There had always existed also an international high finance operated by great banking families or dynasties, the most famous of these being the Rothschilds. These all formed part of the national concentrations of financial power but were able to operate with varying degrees of success across national frontiers.

              The great change came, unannounced and unreported, when these international banking families were able, by joining hands, to bring all the national concentrations of financial power into coalescence, increasingly under their power.High finance became       fully internationalized. A new world imperium was established. A new kind of Caesar came to power in the world.

Rhodes en Milner het dwaaslik gedink dat hulle ideale vir ‘n Britse Ryk deur Jode gefinansier is, terwyl die Jode geweet het dat hulle die Britte gebruik het vir hulle wêreldryk. En Swartes, Engelse en Afrikaner liberaliste wat vandag dink dat hulle hier ‘n reënboognasie gevestig het, menseregte en al, verkeer onder dieselfde illusie. Hulle lê die grondslag vir die geldmagte om volle beheer oor Suid-Afrika te neem. Hulle word gebruik soos die Britte gebruik is.

Vir baie Afrikaners vandag het geld ook die maatstaf van alles geword. Daarom bevind hulle hulle tans aan die kant van die geldmagte. Hulle is maar net proseliete in hierdie nuwe kleinteater. Hulle nut sal uitgedien wees sodra die geldmagte volle beheer geneem het van die situasie. Dit is amper sinloos om dit vandag aan hulle te verduidelik, juis omdat geld nasionalistiese aspirasies na onsin laat lyk. Wat nie in terme van geld gemeet kan word nie, het vir sulke mense geen waarde nie. En nasionalisme staan die verste van hierdie fortuinsoekers se gedagtes. Dit was dan ook hierdie proseliete soos Rupert en kie wat juis met hulle geld die mening van die Afrikaner oor sy toekoms deur hulle invloed gekoop en verander het. Niemand anders as dr Verwoerd het dit raakgesien nie en, toe hy ondersoek daarna gedoen het, is hy vermoor voor die Hoek-verslag geïmplimenteer kon word.

Nou, 120 jaar later, is die kringloop voltooi. Die Afrikaner het bykans 60 jaar geneem om sy droewige posisie van 1902 om te keer, en nou weer 60 jaar om daarna terug te keer. Nou egter, is hy in ‘n swakker posisie as in 1902. Hy is inderdaad in die swakste posisie van sy ganse bestaan. Die woord “vyand” het klaarblyklik uit die Afrikaner se woordeskat verdwyn. As daar enigsins van ‘n vyand gepraat word, word hy na regs gesoek. So het revolusie, propaganda en geld in 120 jaar ‘n volk in haglike toestande gedompel.Met sy rug teen die muur en verblind deur die aanloklikheid van geld kan hy nie sien dat die skrif aan die muur is nie. Dit is dan wanneer mens besef dat die ou staatspresident se woorde van sowat 120 jaar gelede weer ter harte geneem moet word:

            Bring bymekaar wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort.

Binne die kleinteater van Suid-Afrika speel ‘n miniatuurteater hom af — Swart regering met al sy natuurlike uitvloeisels van korrupsie, misdaad, doodslag, agteruitgang, wanorde, banaliteite, en dies meer. Vir ure, dae en maande word ons aandag vasgegryp deur onthulling na onthulling, ondersoek na ondersoek. ‘n “Sepie” sonder einde. Dit, terwyl die “onsigbare regering” sy beheer bestendig het.

As 120 jaar se lesse nie geleer is nie; as ‘n volk nie meer die nodigheid sien om homself te regeer nie, is die vraag nie “of” nie, maar wanneer die doodsklokke gaan lui. Daarom is ‘n ingreep nou nodig, drastiese herbesinning, onmiddellike optrede.

Daar is ‘n volk te red, daar is ‘n stryd te stry, daar is werk!