NUWE FEITE OOR TSAFENDAS

Dr JJ Snyman

‘n Nuwe boek oor Dimitrio Tsafendas het pas die lig gesien. Die boek is getiteld The Man who killed Apartheid en is geskryf deur Harris Dousemetzis.

Ek het hierdie boek by die skryf hiervan nog nie onder oë gehad nie, maar wel berigte daaroor, sowel as die gevolgtrekking van die skrywer, gesien. Die slotsom waartoe blykbaar gekom is, na jare se navorsing, is dat Tsafendas nie mal was nie, maar presies geweet het wat hy doen.

Indien Tsafendas dan wel toerekeningsvatbaar was moes hy dus sy verhoor gestaan het en sou ‘n klomp feite aan die lig gekom het wat tot nou toe van die Afrikaner weerhou was. Hy sou dan ook aan moord skuldig bevind gewees het en die doodstraf gekry het.

Ek wil my verstout om te sê dat die volgende aan die lig sou kom:

 • Tsafendas was “gestuur” om die moord te pleeg. Hy was nie ‘n alleenloper nie.
 • die moord was vanuit Brittanje beplan
 • belangrike persone in Suid-Afrika het geweet van die beplanning
 • John Vorster en Hendrik van der Berg was ingelig oor Tsafendas se agtergrond en die beplanning
 • Van der Berg en Vorster was dus medepligtig aan die moord op dr. Verwoerd

Die uitweg vir die samesweerders was dus om Tsafendas as mal te verklaar, hom die doodstraf te spaar en te verhoed dat die feite op die lappe kom. ‘n Mens kan net dink watter rol geld in die proses gespeel het.

Oor Hendrik van der Berg wil mens nie eens verder praat nie. Hy was ‘n gewetenlose, egoïstiese en koelbloedige mens wat niks en niemand ontsien het nie.

Maar oor John Vorster, die man wat dr. Verwoerd opgevolg het, sal, in die lig van die getuienis wat nou openbaar is, daar nou ernstig herbesin moet word.

John Vorster het enkele ure na dr. Verwoerd se dood verklaar dat die moord die werk van ‘n mal alleenloper was. Hoe het hy dit op daardie stadium geweet? Punt is, dis vooraf so besluit!

Vorster stel ook ‘n kommissie aan om die moord te ondersoek. Hierdie persone was duidelik met die hand uitgekies om die standpunt wat Vorster verkondig het, te ondersteun. Die vraag is wat die rol van geld was?

As Tsafendas dan nie mal was nie, het Vorster dit geweet en vir die volk blatant gelieg, hy was dan ook vooraf ingelig wat gaan gebeur en wat hy moes sê!

Vorster (en sy trawante) laat dus willens en wetens ‘n moordenaar toe in die hart van die Suid-Afrikaanse samelewing, die parlement, om die man wat Suid-Afrika en die Blanke beskawing met alles wat hy het, te verdedig, te laat vermoor.

Vorster is ‘n moordenaar maar hy word Eerste Minister, dit kan net een ding beteken. Vorster was ‘n Vrymesselaar en ‘n pion van die internasionale geldmagte, alles wat Jaap Marais oor die moord op dr. Verwoerd geskryf en gesê het, is nou reg bewys.

Die moord op dr. Verwoerd was dus die resultaat van ‘n sameswering waarby duistere magte betrokke was.

As Vorster dan deel van hierdie beplanning was, was hy ook deel van die beplanning om apartheid stap vir stap te vermoor. Dit het hy dan ook gedoen onder die dekmantel dat hy op dr. Verwoerd se “pad” sal stap.

Ten einde apartheid te vermoor, moes eers van dr. Verwoerd ontslae geraak word.

Kan u dink wat in 1966 sou gebeur as die ware feite tóé aan die lig sou kom? Die blanke sou gekonsolideer gewees het in ‘n formidabele eenheid en seker gemaak het dat die knoeiers en samesweerders aan die pen sou ry en ‘n leier sou gekies gewees het wat nooit maar nooit die verderflike pad sou stap wat die Nasionale Party sedert 1966 gestap het nie.

Ja, en ons sou nie in 1994 oorgegee gewees het aan die swart gepeupel nie.

Is my gevolgtrekkings vergesog? Ek glo nie. Feit is dat die persoon wat blykbaar sou bevind het dat Tsafendas nie mal was nie, nie ‘n ondersteuner van apartheid was nie. Inteendeel. En dit is nie asof hierdie feite nie in 1966 beskikbaar was nie, dit was!

Dus, om op te som:

 1. Die feit dat Tsafendas nie mal was nie, was bekend in 1966.
 2. Voormelde beteken daar was ‘n komplot om hierdie feite te weerhou.
 3. Die feite is weerhou om die omvang van die komplot van mense te weerhou.
 4. Die omvang van die komplot het John Vorster ingesluit – ‘n komplot om dr. Verwoerd te vermoor.
 5. Vorster was ‘n moordenaar wat gehang moes word.
 6. In stede daarvan word hy Eerste Minister en vermoor die beleid van apartheid en so ook sy volk.

Dit pas die samesweerders dat hierdie feite eers nou aan die lig kom. Wie kan immers nou tot verantwoording geroep word? En wie sal nou in opstand kom?

Maar tog is daar die hoop dat die vlam van nasionalisme weer sal brand as die Afrikaner besef hoe hy verraai is. Ja, van binne uitgekalwe en oorgelewer was.

Mnr. Jaap Marais het altyd gesê ons was nie sleg nie; ons is verraai deur leiers – Ja, nogeens was hy reg!

Naskrif: Natuurlik sal daar nou stemme opgaan wat sê dat Tsafendas wel mal was, soos bewaarders wat hom opgepas het, en dies meer. Die “amptelike” weergawe van gebeure moet gehandhaaf word. Daarby het dit dalk vir Tsafendas gepas om “mal” te weer en die doodstraf só vry te spring. Het Rudolf Hess nie dieselfde by Nuremberg gedoen nie? Daarby is dit ook so dat Tsafendas “hanteer” was, dit wil sê soos Bird in sy boek Bird on a Wing geopenbaar het, dat dr. Solly Jacobson vir Tsafendas by die Brighton Sielsieke Hospitaal in Engeland onder hipnose geplaas het met die opdrag/suggestie om Verwoerd te vermoor.

Feit is dat die moord op dr. Verwoerd nooit behoorlik ondersoek is nie, en met ‘n doel – om die samesweerders te beskerm!

Waarom wil die liberaliste die “rekord” oor Tsafendas “regstel”? En waarom dit ware nasionaliste sal pas!

Die boek oor Tsafendas, The Man who killed Apartheid deur Harris Dousemetzis is deel van ‘n voorlegging aan die Departement van Justisie om die rekord oor Tsafendas reg te stel, naamlik dat hy nie mal was nie, maar presies geweet het wat hy doen.

Dit word ondersteun deur ‘n petisie van George Bizos, John Dugard, Zak Yacoob, Dumisa Ntsebeza en Krish Govender, almal bekende links-liberales.

Die argument is skynbaar dat Tsafendas ‘n man was met ‘n “diep, sosiale gewete” wat hewig gekant was teen apartheid en dat sy doel dus polities was. So gesien was hy dus eintlik ‘n held en moet skool- en ander kurrikulums ook gewysig word om Tsafendas se ware (edele) motief weer te gee.

John Dugard, bekende professor in Internasionale Reg het die volgende oor die saak te sê:

The apartheid state was embarrassed, discompted and weary of how Verwoerds assasination disrupted its white supremacist narrative.

Hy voer aan dat die “lintwurm-storie” en “malheid” die politici gepas het. Hy stel ook dat:

the security apparatus led by minister of justice and police John Vorster wished to avoid culpability

Dugard maak ‘n fout dat nasionalistiese Afrikaners nie kan dink dat ‘n normale persoon iemand soos Verwoerd sou vermoor nie. ‘n “Normale” Kommunis, wat Tsafendas was, sou dit juis doen! Waarom sou ‘n nasionalis anders dink oor die saak?

Dugard maak ‘n tweede fout wat egter van belang is. John Vorster wou die blaam verskuif deur die “mal alleenloper” storie, aangesien hy verantwoordelik was vir dr. Verwoerd se veiligheid. Daarmee stem ek saam.

Met ander woorde dit gaan veel verder as dit. Vorster was deel van die komplot. Hierdie was nie gewone nalatigheid nie, dit was berekende nalatigheid. Vorster het homself weggegee toe hy binne ure na Verwoerd se dood, sonder enige getuienis te dien effekte, verklaar het dat dit die werk van ‘n “mal alleenloper” was.

Nou moet ons kennis neem dat Tsafendas nie mal was nie. So, in stede daarvan dat hierdie links-liberales dink hulle slaan ‘n slag vir hulle “weergawe” van die werklike gebeure, bevestig hulle wat nasionaliste altyd geweet het, of in elk geval vermoed het, naamlik dat dit ‘n beplande sluipmoord was waarby talle betrokke was. So gesien lewer hulle ‘n bydrae om die waarheid oor die gemene spel van Vorster en sy bende aan die kaak te stel en het dit hoegenaamd niks te doene met die feit dat die “apartheid-narratief” bewaar moes bly nie.

Waarom sou ‘n nasionalis wou hê dat die werk van ‘n liberalis soos John Vorster nie aan die kaak gestel word nie? Dugard en sy groepie intellektuele het dus die pot ver mis gesit. Die nasionalis wil juis hê dat die geknoei van die Afrikaner-meelopers en -verraaiers aan die kaak gestel word.

Hoe ver die links-liberales sal gaan om ‘n deurtrapte Kommunis soos Tsafendas se veragtelike en lafhartige daad as edel te beskryf, is nou deur hulleself aan almal openbaar. Dit kan net ‘n liberalis wees wat ‘n lafhartige daad wat sy agenda pas, te prys!

Wat is volgende? Die Nobelprys vir Vrede (postuum) aan Tsafendas? Wel, watter nasionalis gee om!