WAS JAN DE KLERK BY VERWOERDMOORD BETROKKE?

Kobus Ferreira

Ek wil graag repliek lewer op die artikel “Wie was betrokke by dr Verwoerd se moord?”

Dit was destyds die algemene mening dat senator Jan de Klerk, die vader van FW de Klerk, ‘n man met ‘n vaste gees en hoë morele waardes was, soos ook in bg artikel na verwys word. Maar daar is baie vrae wat mettertyd ontstaan het en in hierdie verband gevra kan word.

Jan de Klerk was destyds ‘n onderwyser in Nylstroom. Na aanleiding van talle gerugte dat hy skoolmeisies gemolesteer het moes hy vlugtend na ‘n ander dorp verhuis om die woede van die Nylstromers te ontkom.

In genoemde artikel word gemeld dat Jan de Klerk nie opgedaag het vir die volksraadsitting nie, juis die dag toe die Van Wyk-kommissie se verslag besreek sou word – ‘n saak waarin De Klerk ‘n groot aandeel gehad het aangesien hierdie verslag van Regter Van Wyk die antwoorde sou bied op ‘n ondersoek na die nalatigheid van verskillende Departemente wat gelei het tot die moord op dr Verwoerd.

Dít, ten spyte daarvan dat hy spesifiek in kennis gestel is om daar te wees, het De Klerk nie die sitting bygewoon nie. By nadere ondersoek is daar besluit om Koos Potgieter, hoofsweep van die senaat wat die boodskap aan De Klerk moes oordra, die skuldige te maak, as sou hy die boodskap nie oorgedra het nie.

Ek het Koos baie goed geken want ons was destyds bure in Brits. Koos het die pak slae soos ‘n man gevat maar ek glo hy was onskuldig. Hy het beweer hy het wel deeglik aan De Klerk gesê dit is van groot belang dat De Klerk daar moet wees, soos aangedring is hy moet doen.

Nou kan gevra word waarom De Klerk nié daar was nie, en veral waarom hy spesiaal aangesê moes word om daar te wees – was dit nie sy normale verpligting om raadsittings by te woon nie? Daar is vasgestel dat hy nie liggaamlik siek was nie, dus blyk niks opsigtelik ‘n verskoning vir sy afwesigheid te wees nie.

Jan de Klerk het die voorafgaande paar jaar as Minister van Binnelandse Sake gedien. Waarom hy dit nodig geag het om binne sy Departement nóg ‘n afdeling vir immigrasie te skep is wie weet, moontlik nie so ‘n groot raaisel nie. Tsafendas, die moordenaar van dr Verwoerd kon langs hierdie weg dalk sy SA-verblyfpermit bekom het aangesien geen ander verklaring in die Van Wyk-verslag daarvoor gegee kan word nie. Tsafendas was tevore reeds verban uit die land en is meer as een permit-aansoek geweier veral oor sy kommunistiese uitlatings. Tog is hy onverklaarbaar uiteindelik toegelaat en het boonop ‘n betrekking as bode binne die Parlement bekom sonder dat enigiemand dit tot vandag toe nog kon verduidelik . En die verantwoordelike vir sy toelating tot die land is steeds op vrye voet...

Natuurlik was John Vorster as Eerste Minister en Minister van Polisie ten nouste betrokke by dr Verwoerd se moord, so ook die lang generaal, Hendrik van den Berg, wat al die vuil beplanning moes uitvoer soos ook die Smit-moorde maar dis algemene kennis. Ons praat hier van senator Jan de Klerk, vader van die man FW de Klerk. FW, wat dmv ‘n staatsgreep op PW Botha aan bewind gekom het - só noodsaaklik was dit vir hom om daardie magsposisie te verkry, anders sou hy Mandela, die terroris-bomplanter, nie kon vrylaat en Suid-Afrika aan die ANC oorgee nie.

FW se vergoeding was aanloklik, die Internasionale Geldmag se aanbod was ‘n gedeelde Nobelprys (met Mandela) plus R45 miljoen op die korttermyn en miljarde meer op die lange duur. Dat ‘n man nie genoeg integriteit het om sy volk te beskerm nie twv die geldgod kan mens amper begryp, maar wat sou Jan de Klerk se beweegrede tot samewerking vir die moord op dr Verwoerd wees indien hy wel betrokke was? Was dáár ook groot vergoeding deur die Geldmag aagebied? Of is die ware oorsaak die gene van verraaiersbloed in hulle are?

Hoe sal ons regtig weet?