VOLKSGENOTE ONBEWUS VAN DUISTERE REGERINGSMAGTE

Bittereinder

Die situasie lyk sleg in hierdie land. Botsende kulture met uiteenlopende verwagtings sê mekaar die stryd aan. Barbaarse optrede is aan die (wan)orde van die dag. Dit is natuurlik voorspel gegewe die les van die geskiedenis; al het die waarskuwings op dowe ore geval. Tog lyk dit in 2018 of ons baie nader aan 'n situasie beweeg waar die geweld, chaos en ellende 'n klimaks kan bereik. Dan kan ons jonger geslag vra: maar wat van ons? Ons wat nog (eers) ons talente wil ontgin? Ons wat nog die vreugdes van die lewe wil ervaar? Die toestande wat ons vandag beleef in hierdie land noop baie van ons om by die Here te smeek om ingryping, ander weer dink die situasie is onomkeerbaar op pad na verwoesting en ander vra dat die Here se wederkoms tog gou sal plaasvind.

 Ons situasie is verseker nie uniek nie. Ten spyte van die geldmag-beheerde media se propaganda tot die teendeel, lyk die prentjie wêreldwyd uiters ellendig. Europa is deur Moslems oorstroom weens die onrus in die Midde-Ooste wat deur die VSA geïnstigeer is. Ja, ISIS ('n klomp huursoldate), is 'n uitvoerproduk van die VSA. Die ekonomieë van verskeie state is op die rand van ineenstorting. En ironies genoeg is dit veral Rusland, maar ook die ontwakende reus China, eens die geswore vyande van die Christendom, wat nou die morele hoë grond betree. Ja, ons eertydse bondgenote (as mens dit enigsins so kan beskryf) in Europa, (om nie te praat van die VSA nie), het die pad totaal byster geraak.

Hier by ons kan dit in klip uitgekap word dat die spanning tussen die volkere groter sal word en die Afrikaner hoe later, hoe meer in die spervuur sal kom. Propaganda wil dit steeds hê dat ons, ten spyte van 26 jaar se verontregting, verantwoordelik is vir die armoede en ellende van miljoene Swartes. Hierdie leuen is aanvanklik deur die geldmag-beheerde media uitgeding en word daagliks aangeblaas. Weet ons mense dan nie dat die blaam vir elke plaasmoord op die skouers van die geldmagte rus wat die haat in die hart van die barbaar aanwakker nie?

Ons is 'n beleërde volk. Ons staan steeds (onskuldig) in die beskuldigdebank. Ons word dag na dag weggeruk van ons wortels. Te midde van hierdie bedenklike toestand is daar mense wat Afrikaans praat wat die vyand nie genoeg ter wille kan wees nie. Ja, ons is 'n verskeurde volk. Uitgelewer. Aan flarde geskeur. Verkneg. Besef ons dit werklik elke dag?

In Efesiërs 4 lees ons van die worstelstryd wat ons sal hê. Maar dan lees ons dit is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte van die duisternis. Ja, agter hierdie volksvreemde regering sit duistere magte en meeste van ons volksgenote is salig onbewus daarvan. Die regime en sy miljoene staatsamptenare wat hom aan bewind hou is maar net nuttige pionne in die hande van hierdie bose magte. Hulle nuttigheid lê in hulle wesensaard, hulle herkoms en hulle oppervlakkige lewensbeskouing en toekomsverwagting.

Maar ons — diegene wat glo aan 'n roeping vir hierdie God-gewilde volk — waar laat dit ons?

Dit laat ons; al is dit party dae moeilik, en al sal dit nog moeiliker word by die besef en die wete dat ons Heiland beheer oor hierdie lewe van nou net tydelik aan die satansmagte gegee het, en dat ons, terwyl ons biddend op Hom wag steeds blymoedig kan sing: "Roem Christus heel my lewe. Is veilig by my God!"

Ja ons ken nie God se tye nie en weet dat 'n honderd jaar vir Hom soos 'n flitsende oomblik is. Daarom, terwyl ons gereed moet maak en moet wees vir sy koms het ons die opdrag om dit nie te probeer verhaas nie. Hy is by ons elke dag. Hy ken ons nood.

Ja, ons kan by Hom wees terwyl Hy nog in die hemel en ons op die aarde is!