KERK EN MEDIA PLEEG BLANKE VOLKSMOORD

Bittereinder

Die kerk in Suid-Afrika (met moontlik die uitsondering van die APK) het die  Afrikanerdom gefaal. Die APK het egter nou ook voor daardie keuse te staan gekom om baie hard en duidelik namens die Christen-Afrikaner te praat. Ek wil glo dat meeste van sy individuele predikante bereid is om dit te doen. Die vraag is of die APK dit gaan doen.

In Suid-Afrika moes almal saamstaan teen "vreemdelinghaat". Hierdie vreemdelinge kon in hulle eie Afrika modelstate nie oorleef nie en ding nou mee met inheemse Swartes vir maatskaplike toelaes en dies meer. Sommige van hulle, veral uit die noorde van Afrika, is veel slimmer as dié hier by ons en word gehaat juis omdat hulle daarin slaag om winkels op te sit en dit winsgewend te bedryf. Die gevolg is die chaos wat ons beleef.

Uiteraard moes apartheid ook daarvoor die skuld kry — wat anders tog kan die rede wees vir Swart mislukking? En ook by ons vind ons dat die drie sogenaamde susterskerke nie 'n woord sal rep oor die gevolge wat hierdie instroming van miljoene vreemdelinge vir die behoud van die Afrikanerdom inhou nie. Hierdie kerke is soos hulle Europese eweknieë deurtrek met links-liberale gemors wat aldag verkondig oor die onreg wat die arme Swartes aangedoen is. Die Christelike kerke in Europa het alles met hierdie feit te make deurdat die Christelike kerke daar deurtrek is met die links-liberale ideologie van menseregte. Om in enige kerk van nasionalisme en die behoud van 'n Blanke identiteit te praat, is absoluut verbode. Die kerk in Europa het die Blankes van Europa gefaal. Die kerke self verwelkom hierdie barbare in hulle midde! Die Christelike moralisme (deur kerke ingevoer) wat die wêreld beetgepak het, het die Blanke versaak.

Terwyl immigrante ook uit veral Afrika instroom in Europa, word Europeërs verkwalik dat hulle nie meer doen om hierdie onwettige immigrante in hulle lande te verwelkom nie! Omdat dit universeel wil wees kan dit nie tot redding van die Blanke kom nie. Wat help die verkondiging van die Woord in Europa as dit juis die ondergang van die beskawing tot gevolg het? Europa gaan verdrink in Nie-Blanke immigrasie. Die kerk in sy huidige vorm het die instrument geword om dit te bespoedig.

Ons wil dit blykbaar nie hoor nie maar volgens statistiek is Swartes se misdaadsyfers dwarsoor die wêreld loshande meer as enige ander volk s’n : in Denemarke 73% meer as die Deense bevolking s'n, in Finland stel hulle 2.2% van die bevolking daar maar pleeg hulle 21% van die verkragtings. In Duitsland is hulle misdaadsyfers vyf keer dié van die Duitsers, in Griekeland pleeg hulle 50% van alle misdaad, in Nederland  pleeg hulle 63% van alle jeugmisdaad. In Noorweë pleeg hulle alle (100%) verkragtings! In Switserland is hierdie tot-nou-toe klein groepie Swartes 70% van die tronkbevolking en is hulle misdaadsyfer 600% groter as die res van die bevolking.

Voeg by alles die liberale media hier in Suid-Afrika, waaronder Freeslike Freek se TV-nuus saans waar dit vir hom onmoontlik is om sy pakkie twak af te sluit sonder om met een of ander sogenaamde verontregte swart twakstorie die kykers emosioneel te probeer betrek. Dit is nie eers nodig om van al die ander liberale media melding te maak nie. Hierdie mense is hoofsaaklik verantwoordelik vir die moord op Blankes in Suid-Afrika omdat hulle weier om die ware stand van sake weer te gee en kykers totaal mislei. Dit komende meesal uit Blanke geledere!

Wat verstaan moet word is dat ons, soos Europa, 'n kentering nodig het om ons volk tot stilstand te ruk en tot die besef te bring dat die moord op ons volk net gestuit kan word as ons deur middel van ons kerke en ons media ophou om self daaraan aandadig te wees!

 

KERK EN MEDIA PLEEG BLANKE VOLKSMOORD

Bittereinder

Die kerk in Suid-Afrika (met moontlik die uitsondering van die APK) het die  Afrikanerdom gefaal. Die APK het egter nou ook voor daardie keuse te staan gekom om baie hard en duidelik namens die Christen-Afrikaner te praat. Ek wil glo dat meeste van sy individuele predikante bereid is om dit te doen. Die vraag is of die APK dit gaan doen.

In Suid-Afrika moes almal saamstaan teen "vreemdelinghaat". Hierdie vreemdelinge kon in hulle eie Afrika modelstate nie oorleef nie en ding nou mee met inheemse Swartes vir maatskaplike toelaes en dies meer. Sommige van hulle, veral uit die noorde van Afrika, is veel slimmer as dié hier by ons en word gehaat juis omdat hulle daarin slaag om winkels op te sit en dit winsgewend te bedryf. Die gevolg is die chaos wat ons beleef.

Uiteraard moes apartheid ook daarvoor die skuld kry — wat anders tog kan die rede wees vir Swart mislukking? En ook by ons vind ons dat die drie sogenaamde susterskerke nie 'n woord sal rep oor die gevolge wat hierdie instroming van miljoene vreemdelinge vir die behoud van die Afrikanerdom inhou nie. Hierdie kerke is soos hulle Europese eweknieë deurtrek met links-liberale gemors wat aldag verkondig oor die onreg wat die arme Swartes aangedoen is. Die Christelike kerke in Europa het alles met hierdie feit te make deurdat die Christelike kerke daar deurtrek is met die links-liberale ideologie van menseregte. Om in enige kerk van nasionalisme en die behoud van 'n Blanke identiteit te praat, is absoluut verbode. Die kerk in Europa het die Blankes van Europa gefaal. Die kerke self verwelkom hierdie barbare in hulle midde! Die Christelike moralisme (deur kerke ingevoer) wat die wêreld beetgepak het, het die Blanke versaak.

Terwyl immigrante ook uit veral Afrika instroom in Europa, word Europeërs verkwalik dat hulle nie meer doen om hierdie onwettige immigrante in hulle lande te verwelkom nie! Omdat dit universeel wil wees kan dit nie tot redding van die Blanke kom nie. Wat help die verkondiging van die Woord in Europa as dit juis die ondergang van die beskawing tot gevolg het? Europa gaan verdrink in Nie-Blanke immigrasie. Die kerk in sy huidige vorm het die instrument geword om dit te bespoedig.

Ons wil dit blykbaar nie hoor nie maar volgens statistiek is Swartes se misdaadsyfers dwarsoor die wêreld loshande meer as enige ander volk s’n : in Denemarke 73% meer as die Deense bevolking s'n, in Finland stel hulle 2.2% van die bevolking daar maar pleeg hulle 21% van die verkragtings. In Duitsland is hulle misdaadsyfers vyf keer dié van die Duitsers, in Griekeland pleeg hulle 50% van alle misdaad, in Nederland  pleeg hulle 63% van alle jeugmisdaad. In Noorweë pleeg hulle alle (100%) verkragtings! In Switserland is hierdie tot-nou-toe klein groepie Swartes 70% van die tronkbevolking en is hulle misdaadsyfer 600% groter as die res van die bevolking.

Voeg by alles die liberale media hier in Suid-Afrika, waaronder Freeslike Freek se TV-nuus saans waar dit vir hom onmoontlik is om sy pakkie twak af te sluit sonder om met een of ander sogenaamde verontregte swart twakstorie die kykers emosioneel te probeer betrek. Dit is nie eers nodig om van al die ander liberale media melding te maak nie. Hierdie mense is hoofsaaklik verantwoordelik vir die moord op Blankes in Suid-Afrika omdat hulle weier om die ware stand van sake weer te gee en kykers totaal mislei. Dit komende meesal uit Blanke geledere!

Wat verstaan moet word is dat ons, soos Europa, 'n kentering nodig het om ons volk tot stilstand te ruk en tot die besef te bring dat die moord op ons volk net gestuit kan word as ons deur middel van ons kerke en ons media ophou om self daaraan aandadig te wees!