HEDENDAAGSE HENSOPPERS

Jeanette Koekemoer

Mnr Jaap Marais het in Maart 2000 gesê dat Afrikaners wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort, trou aan mekaar moet sweer dat ons stryd sal voer tot ons ons vryheid herwin het. Dit maak van diegene wat steeds dié stryd voer, Bittereinders.

Die onoorbrugbare kloof tussen die hedendaagse hensoppers en die Bittereinders van vandag word al groter. Nog ‘n foefie van die hensoppers is om nou binne die grondwet van die onwettige swart regime na ‘n manier te soek om sogenaamde selfstandigheid te verkry. Die resultaat is ‘n eie wetsontwerp wat na vele moeite binnekort deur die Vryheidsfront aan die Parlement voorgelê sal word.

Die Bittereinder van vandag berus nie in hierdie bedrogvolle oorgawe waar joiners soos FW de Klerk deur bedrog en verraad ons land weggegee het nie. Ons sal nie ons vryheid en selfstandigheid binne die godlose grondwet soek nie. Ons sal ook nie soos die VVK-hensoppers by die onwettige regime ‘n stukkie van ons land gaan terugbedel nie want ons aanvaar nie die situasie van vandag as onomkeerbaar nie. Daarteenoor sal die hensopper nooit besef dat elke betuiging van onderdanigheid aan die swart barbaar se doen en late met absolute veragting en toenemende aggressie begroet word nie. Dit voorspel reeds die uitkom van die Parlement se besluit oor die voorgelegde wetgewing.

Wat ons vernederde en verguisde volk nóu nodig het, is wyse en dapper manne wat ons volk met die realiteite van ons toestand kan opvoed, ons in die waarheid kan ophef, ons só met moed besiel dat ons volkstrots kan herstel – nie ‘n groep Afrikaners wat in onderdanigheid ‘n plekkie onder dieselfde son en ‘n klein bietjie meer vryheid van ‘n onwettige, korrupte swarte regime bedel nie. Al wat hulle daarmee kan bereik, is die status van erkenning dat die huidige regering bestaansreg het, wat fatale skade berokken aan die saak van die Afrikaner as sulks.

Die trou wat ons Bittereinders teenoor mekaar sweer, sluit in dat verloopte Afrikaners en hedendaagse hensoppers vir eens en vir altyd buite die laer sal wees want hulle verteenwoordig alles wat ons nie wil wees nie.