ONS GROOT CHAOS KOM NADER...

Daar is sekerlik baie indirekte redes waarom die ANC nie veel langer die land sal ‘regeer’ nie, waarvan Malema ook een is, maar daar was nog altyd twee uitstaande redes waarom hierdie bestel met 'n harde slag tot 'n einde sal kom; 'n onomstootlikheid wat uit ons geskiedenis duidelik blyk:

Eerstens, ‘n eenheidstaat bestaande uit volke (gemeenskappe) wat etnies en andersins grootliks verskil, werk nie.  Met verwysing na die Europese geskiedenis sê dr Verwoerd in 1961:

“Wanneer vreemde nasies … bymekaar saamgepers gebly het in een staat, was dit ‘n ewige kanker totdat die hele liggaam uitmekaar gespat het.”

Nadat dr. Verwoerd gewys het op die veel groter verskille tussen Suid-Afrikaanse volke (as dié tussen Europese groepe) sê hy:

“Net so min sal blank en Bantoe in een veelrassige eenheid behou kan word met vrede en sonder botsings, as kan gebeur met swart nasies in ander dele van Afrika, of met Xhosa, Basoeto en Zoeloe in een gemeenskapseenheid sonder dat daar botsings sal wees.  Ook hulle is trots op hulle eie nasionale identiteit soos wat ons as blankes trots is op ons nasionale identiteit.”

Hierdie waarheid is gedurende die laaste twee dekades dramaties geïllustreer met die verwikkelinge in die Sowjet-Unie, Joego-Slawië en Afrika.  Die eensydige onafhanklikheidsverklaring  van Kosovo en die etniese geweld in Kenia is die jongste getuienis dat nasionalisme ‘n onstuitbare mag is wat nie deur ‘n eenheidstaat ingeperk kan word nie.

Tweedens, die bestel sal totaal in duie stort omdat die ANC-regime nie in staat is om ‘n moderne en ontwikkelde staat te bestuur nie.

In 1963 het die historikus, prof AN Pelser, die standpunt van dr Verwoerd in die verband só opgesom:

“Op grond van hulle [‘n swart meerderheidsregering] gebrekkige vermoë om ‘n ingewikkelde bestuursapparaat te hanteer, sal die land buitendien administratief en ekonomies ten gronde gaan en vir almal – blank en gekleurd – in chaos eindig.”

En daardie chaos is nou baie naby. Die krisis in die land-administrasie is ‘n bewys van die korrektheid van dr Verwoerd se standpunt in 1963.

Mnr Jaap Marais het ons uit die geskiedenis geleer dat wanneer so ‘n bestel ineenstort, dit gepaard gaan met geweld.  In 2000 het hy gepleit dat Afrikaners dringend aandag gee aan saambinding in politieke organisasie wat nasionalisme as uitgangspunt het.

In 2000 rig mnr Marais ook die belangrike waarskuwing:

“Die algemene begeerte van baie Afrikaners is dat die pas van die geskiedenis versnel moet word om uit die huidige beknelling te kom. Dit kan daartoe lei dat mense verkeerde besluite neem. Die vereiste is tans hoofsaaklik ‘n gees van verset wat aangewakker moet word. Dit lei tot meelewing met ander en vandaar betrokkenheid op ‘n gemeenskaplike grondslag.  Dit moet omgesit word in organisasie.  Eers as daar organisasie is, kan daar effektief opgetree word."

Slegs dan sou die Afrikanervolk in staat wees om te doen wat gedoen moes word wanneer die bestel ineenstort en die nuwe grense op ‘n etniese grondslag in Suid-Afrika getrek sal word. Maar dit is nou baie laat in die dag en die uur van ontbloting van die ware toestand van ons land kan is onvermydelik naby.

Die situasie is nou een van elkeen sorg vir homself. En ongelukkig het die verlede getoon dat individue nie eintlik vir hulself kan sorg nie; dit was gewoonlik 'n goeie leier en 'n stabiele ekonomie wat in ons geskiedenis gesorg het dat die burgers van Suid-Afrika veilig en op die meeste gebiede beskermd geleef het.

Laat elkeen wat hoor nietemin in hierdie tyd voorsorg tref vir daardie verwagte chaos wat nie meer ver kan wees nie.