GODSDIENS- VRYHEID SE DAE GETEL

Ons het verneem dat die Staat die wet op die vryheid van kerke in hierdie maand gaan hersien met die doel om die kerk onderhewig aan staatsbeheer te maak. Hierdie maand, Oktober, word ook in die Protestantse Kerke as die maand van die Kerkhervorming beskou, en jaarliks word dit op die Sondag die naaste aan 31 Oktober herdenk. Die datum is dié waarop Maarten Luther 95 stellinge aan die deur van die slotkerk in Wittenberg aangebring het. Nou wil dit lyk of Protestantse Kerke in Suid-Afrika ook in hierdie maand die begin van ‘n verbod op godsdiensvryheid gaan beleef en ons weer die geveg wat Maarten Luther geveg het, sal moet deurgaan. Sover het talle van ons Christen-Afrikaners reeds van vóór 1994 die padda-in-warm-water-reaksie getoon - waar die padda in koel water wat gelydelik tot kookpunt verhit word, heerlik rondplas tot hy skielik doodbrand. Sal ons hierdie keer dieselfde doen, of sal ons besef dat die laaste bastion die moeitewerd is om voor te veg en die moed daarvoor aan die dag lê?

Die inhoud van Luther se stellinge het gehandel oor die verwerplikheid van die aflaathandel en die aard van die ware boetedoening. Luther se daad het heelwat opsien verwek en uit verskeie oorde steun ontvang. Die Pous was verplig om te reageer, en toe Luther weier om sy stellinge terug te trek tensy met bewyse uit die Skrif aangetoon kan word dat hy verkeerd is, is hy in die ban gedoen.

Jesus sê: “As julle My liefhet, bewaar my gebooie” (Joh.14:15). En dis wat Maarten Luther gedoen het. Al 95 stellings wat hy op Sondag 31 Oktober 1517 teen sy kerkdeur in Wittenberg vasgespyker het, was oor dinge waar die kerkleer nie met die Bybel se waarheid ooreengestem het nie. Luther het bv. ernstig beswaar daarteen gemaak dat mense by priesters gaan bieg het om van sonde bevry te word en in baie gevalle selfs daarvoor betaal het. Die eertydse aflaathandel waar die RK mense geld laat betaal het om gestorwenes uit die sg. vagevuur te bevry, om die Petruskerk in Rome te kon bou, was bedrog. Luther het hierdie bedrog ontbloot en in 1521 is hy voor die Ryksdag in Worms gedaag waar sy saak ondersoek is. Toe hy weer weier om sy geskrifte terug te trek is hy tot ketter verklaar en is die ryksban op hom toegepas. In Wartburg by Eisenach het hy skuiling gevind en daar die Bybel in Hoogduits vertaal. Toe hy in 1546 sterf was die Hervorming in Duitsland in volle gang.

Die Kerkhervorming het ook na lande soos Engeland, Skotland, Frankryk en Nederland uitgebrei. Die Gereformeerde leer het sy stempel op die Protestanse Kerke in Nederland afgedruk omdat die geloofsbelydenis opgestel is deur persone wat kwekelinge van Calvyn was. By die Nasionale Sinode van Dordrecht (1618 tot 1619) is die belydenisskrifte aan die Skrif getoets en finaal goedgekeur. Ook Frankryk het by die Gereformeerde belydenis ingang gevind.

Die Gereformeerde belydenis is saam met Van Riebeeck en die eerste nedersetters na die Kaap gebring en is in 1688 versterk met die aankoms van die eerste Hugenote wat op verskeie gebiede 'n groot invloed op die Afrikanergemeenskap uitgeoefen het.

Hoewel daar godsdiensvryheid in ons land bestaan het, het die Kerkhervorming, en by name die Gereformeerde leertipe, so 'n groot rol in die godsdienstige lewe van die Afrikaner gespeel dat die belydenis van die oorgrote meerderheid daardeur gevorm en hul optrede in baie opsigte daardeur bepaal is.

Alles in ag genome kan ons God nie genoeg dank vir die egtheid en eenvoud van Protestantisme nie. Ons dank Hom vir ʼn Maarten Luther wat teen die Satan se leer opgestaan het en Protestantisme op die regte fondament begin bou het.   Dis ʼn vaste fondament omdat Jesus Christus die fondament is.

Bid dat die Here die Staat verhoed om ons Protestantse Kerke in Suid-Afrika onder hulle beheer te neem want die volgende stap is ‘n algehele verbod op godsdiensbeoefening. Soos dit in alle kommunistiese lande gebeur het, is die ware God van hemel en aarde met wette verban en moes Christene òf kapituleer, òf hul godsdiens ondergronds neem. Sien ons enigsins vir enigeen van die twee kans ?   Of sal ons gereed maak vir die groot stryd tussen Lig en Donker vóór wetgewing ons verbied om ‘n erediens te hou, of Bybel te lees en dit te behou wanneer daar van huis tot huis deur kommunistiese staatspersoneel inspeksie gedoen word? Mag elke Christen in ons land die regte besluit neem!