PIK (SWART) SE VERRADERLIKE OORGAWE

Waar het die oorgawe begin?

Die toestand waarin ons vandag verkeer, kan seker op verskillende maniere beskryf word, maar hoe jy ook al daarna kyk, dit is (was) ‘n proses van bloedlose verowering. Nou kan u dadelik vra... wie was die veroweraar?

‘n Mens kan seker by verskeie punte in ons geskiedenis begin om hierdie vraag te probeer beantwoord. Tog is die datum 24 Oktober 1974 vir ons van groot belang wanneer jy die huidige toestand wil beoordeel.

Dit is op hierdie dag dat Suid-Afrika se ambassadeur by die Verenigde Volke, mnr Pik Botha, in die Veiligheidsraad opgestaan en feitlik vir die VVO gesê het ons vra verskoning dat ons anders as die res van die wêreld is, ons vra verskoning omdat ons in Suid-Afrika ‘n toestand het waarin diskriminasie tussen Blank en Nieblank bestaan, maar ons gee die versekeing dat ons daarvandaan sal wegbeweeg met al die middele tot ons beskikking.

Wat mnr Botha daardie dag aan die Veiligheidsraad gesê het, is dat Suid-Afrika altyd in die ongelyk was. Die buitewêreld het nog altyd gelyk gehad; ons was verkeerd.

Hierdie daad het sy weerklank in die Suid-Afrikaanse Parlement gehad toe mnr Vorster in die Senaat verklaar het dat Suid-Afrika by die kruispad aangeland het en dat hy moet kies tussen oorlog en vrede.

Hierdie daad was in die werklikste sin van die woord die Suid-Afrikaanse regering se kapitulasie, sy betuiging dat hy nie die stryd teen die magte van buite gaan voortsit nie.

J A Marais