VALSE BEWERINGS

Johan Dorfling

Wanneer iemand die selfgemaakte term fopnuus gebruik, staan daardie persoon dikwels self agter die deur sonder om die ontstaan van wat hy as as fopnuus beskryf, aan te dui. Soos gewoonlik is daar geen oorsprong nie, maar slegs 'n bewering wat as 'n strooipop opgestel is om self af te skiet. Sodoende word 'n onkruidsaadjie gesaai waarvoor daar geen regverdiging is nie.

Die woord fop beteken egter iets heeltemal anders. 'n Rugbyspeler wat maak of hy 'n bal uitgee sodat 'n gaping ontstaan wat hy doeltreffend kan gebruik, het sy teenspeler op 'n wettige manier openlik gefop of geflous of gepypkan. Dit is heeltemal aanvaarbaar en daardie speler word as rats en vlugvoetig beskryf. Geen valshede is betrokke nie. Mense wat van fopnuus praat, bedoel vals nuus, maar wil dit nie so noem nie. Vals omsluit geslepe, listig, onedel, oneg en oneerlik.

 

 

Dit plaas Ramaphoza in die beskuldigdebank. Hy het sowat twee weke gelede gesê dat (hulle) die kwessie van rassegrondonteiening sonder vergoeding sal oplos soos hulle met apartheid gedoen het. Hieruit vloei verskeie vertakkinge van wanorde.

Ten eerste, apartheid word gereeld deur die regering bevestig. Is dit die oplossing waarvan hy praat?  Private Afrikaanse skole het bewys dat hulle standaard hoër is as dié van staatskole omdat dit moedertaalonderrrig is. By universiteite word steeds aandag gegee aan Afrikaans as taal. Laer sportstandaarde word ondervind wanneer spelers of deelnemers op grond van  "deurmekaar"  gekies word. Dit word telkens in die praktyk bevestig. Op grond van "deurmekaar" word juis onderskeiding gemaak tussen wit en swart, dus apartheid. Sommige blanke kerke bou voort op blanke lidmate. Blanke gemeenskappe bly voortbestaan. Druk word op blankes geplaas om saam met swartes te werk, maar wat bring die swartes saam?  Deur blankes te onderskei, bevestig Ramaphosa apartheid, of verstaan hy dit nie?

Alle Suid-Afrikaners moet die reg geniet om eiendom te besit. Daarmee is hy reg, want die Transkei en Boputhatswana het hulle eie grondgebied gehad, maar nou is die Kȏsas en die Tswanas hulle grondgebied ontneem. Volgens Ramaphoza moet teruggegee word wat aan hulle behoort het. Dit is mos die teenoorgestelde as wat hy vals beweer. Daar was ook grondgebied gegee aan volke in die Ciskei, KwaNdebele, KwaZulu, Lebowa, Venda en nog ander wat hulle eie was, maar wat deur die huidige regering van hulle afgeneem was. Daardie grondgebiede wat hulle hartlande was, moet eerste teruggegee word anders weerspreek Ramaphoza homself. As 'n Venda behoort slegs daardie grondgebied aan hom en die Vendavolk.

Wat gebeur is dat die volkvreemde regering net tussen blankes en swartes onderskei (dit is mos ook apartheid) en nie tussen die onderskeie volke nie. Apartheid is 'n volledige omvattende regeerstelsel wat regverdigheid aan elke volk laat geskied. Die swart mense is nie net een volk nie. Hy misken die bestaan van die Zoeloes, Kȏsas, Tswanas, en so meer. Daarmee misken hy ook hulle reg op elkeen se eie taal anders moet hy onderskei, dit wil sê, apartheid toepas, dog hy erken die tale sonder om te besef dat dit apartheid is.

Die bewering dat Donald Trump byna 'n diplomatiese getwis aan die gang gesit het toe hy vir 'n noukeurige ondersoek na die Suid-Afrikaanse landbeslaglegging en die moorde op blanke boere gevra het, is skeefgetrek. Trump se navraag was slegs die begin en die ondersoek duur word. Nou maak Ramaphoza asof die saak afgehandel is en hy gewen het. Sy bewering van sukses is vals, net om blankes te probeer breinspoel. Dis mos gekheid op groot skaal.

Vermenging van rasse het ernstige rassehaat na vore gebring. Feitlik elke dag is daar rassespanning wat in die apartheidtydperk selde gebeur het nadat dr Verwoerd rus en vrede in die land gebring het. In sy latere leeftyd het al hoe meer swartes die waarde van die apartheidbeleid besef. Steeds is daar groter begrip vir apartheid bo die mislukte pogings om dit af te skaf. Let mooi op, net soos tydens die Rivonia-verhoor erken is, maak slegs 'n paar honderd swartes 'n groot lawaai en die meerderheid bly op die agtergrond omdat hulle persoonlike benadeling vrees.

Weer eens was dr Verwoerd korrek in sy siening. Vandag is daar meer en meer voorvalle van rassehaat wat kort-kort opduik, terwyl daar net klem op blankes se uitdrukkings geplaas word wanneer hulle dit as gebruiklik beskou. Pas is aangekondig (blykbaar verminderde syfers) dat daar daagliks 57 moorde per dag plaasvind, meeste tussen swart volke. In Port Elizabeth het die burgemeester na ons (inwoners van die ingewing) verwys en onmiddellik is valslik beweer dat hy van blankes gepraat het. Sodanige bewerings word aan die groot klok gehang en oor die valsheid daarvan word stilweg wegbeweeg. Later word weer na die bewering verwys asof dit waar was.

Wanneer 'n swarte beledigend teenoor 'n blanke optree, laat die meeste blankes dit stil verby gaan om gemoedere te sus en die koste van hofsake te hoog is. Buitendien is daar nie groot vertroue in hofuitsprake nie. Verwysing na swart mense is al gelykgestel aan die k-woord. Rassisme (kennis van rasse) word valslik gelykgestel aan rassehaat. Hoe dan nou?  Is alles wat blankes doen verkeerd?

Wat ons in Suid-Afrika nodig het, is weer 'n leier soos dr Verwoerd.