RASBEWUSTHEID OF RASSISME

Johan Dorfling

Voordat met 'n bespreking begin word, moet die presiese aard en betekenis van die begrip rassisme uit geklaar word. In die eerste plek beteken ras dat daar 'n oorsprong van 'n groep mense moes wees voordat 'n ras kon ontstaan. Die groep het uit ouers ontstaan wat kinders gehad het en die kinders se nageslag was nou aan mekaar verbonde sodat broers en susters se kinders neefs en niggies geword het. Mettertyd het hulle uitgebrei tot volgende bloedverwante geslagte totdat stamme gevorm het wat vermeerder het totdat volke tot stand gekom het. Families, volke, rasse, nasies is eensoortige begrippe.

Wanneer iemand se woordeskat tekortskiet, of wanneer hy moedswillig poog om 'n goedbedoelde en treffende woord of begrip te gebruik om verwarring te veroorsaak omdat hy die betekenis daarvan nie kan ontken nie, verander hy die afgrensing of omlyning daarvan met die hoop dat hy dit in onguns kan bring. Een voorbeeld hiervan is om demokrasie as vryheid te beskryf, wat waar is, terwyl hy 'n meerderheidvolk se onderdrukking met getalle daarmee wil goedpraat. Diskriminasie (onderskeiding) word uit die bloute en sonder rede as onderdrukking afgemaak terwyl dit juis vryheid bevestig. Hierdie vals strikke lê skynheiligheid bloot.

Die agtervoegsel -isme het vele betekenisse. Een daarvan is kundigheid soos die oorspronklike bedoeling van rassisme in rassekunde vervat is. Meganisme is 'n ander woord waarin die manier van werk van 'n masjien met –isme beskryf word. Die kernbetekenis is alomvattendheid of deeglike kundigheid in die bepaalde gebied. Kwaadwilliges probeer baie hard en openlik om rasbewustheid of rassisme as haatspraak af te maak, maar is self verantwoordelik vir die verdraaide betekenis. Dit is die opstel van strooipoppe in hulle eie gedagtes sodat dit maklik afgeskiet kan word asof hulle 'n nederlaag in 'n oorwinning kan omskep, maar net gekke van hulself maak. Daarby, as blankes durf waag om tussen wit en swart te onderskei, word hulle as rassiste afgemaak, rassiste in die sin van rassehaters, maar self onderskei kwaadsprekers tussen wit en swart en beskou hierdie eensydigheid as reg. Is veral die swartes bang om blankes as rassekenners te erken?

Rasbewustheid sluit dus in rassekunde, rassisme, oorspronklikheid, trots op eie volk (wit of swart). Rassehaat sluit in rasvermenging met die oog op onderdrukking soos deur grondgryping en werkposisies wat blankes verdien het, met 'n vyandige gesindheid op te eis. Hieroor is daar geen verwarring nie soos vervolgens bevraagteken.

Myns insiens word rassehaat (teen Afrikaners in ons geval) weerspieël:

Wanneer verhoed word dat ons volk hulself onafhanklik kan regeer.

Wanneer daarop aangedring word dat ons volk se taal, Afrikaans, misken moet word.

Wanneer Afrikaanse skole en ander opvoedkundige inrigtings verengels of onderdruk word.

Wanneer Afrikanerhelde se standbeelde verwyder of afgebreek word.

Wanneer dorpe en strate met Afrikaanse name summier verander word om in die niet te verdwyn.

Wanneer die duidelike bewyse en getuienisse in die Bybel ten gunste van apartheid, verwerp word.

Ons verwerp die laster dat die Afrikaner haat vertroetel. Ons wil juis vryheid hê, nie net vir onsself nie, maar vryheid vir elke volk in Suid-Afrika en in die wêreld. Ons strewe staan reg teenoor haat soos die regeerstelsel apartheid duidelik uitspel. By ons is geen haat nie en geen begeerte om aanstoot aan enigeen te gee nie. Teenoor rassehaat staan ons volk se bewustheid van eenheid en doen aan ander wat jy vir jouself begeer. Rassisme (rassekunde) help ons om regverdig teenoor ander volke op te tree omdat ons kennis het van hoe hulle hul eie tale, geloofsbeginsels en kultuur en vryheid wil bewaar en uitbou. Het die ander volke in Suid-Afrika ook die welwillendheid teenoor die Afrikaner?

Tereg sal al die swart volke enige Afrikaner wat sy wil op hulle wil afdwing en hulle onderdruk, wil vermoor of uitban. Nie noodwendig letterlik nie, maar minstens geestelik. Daarom kan hulle nie verwag dat 'n swart leier wat sy wil op die Afrikanervolk afdwing, aanvaar sal word nie. Die Afrikaner het nog nooit en sal ook nie sy kosbare eie aard en kultuur verloën nie.

Stel enige volk hom in die posisie van die Afrikaner. Sal hy sy eie volk wil vernietig?  Waarom dit dan van ons verwag?