STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (15)

LW Bienedell

Lees reeks by Stryd teen vreemde oorheersing

FW TERREGGEWYS IN OPE BRIEF

2 Desember 1994

DIE uitlating van mnr. FW de Klerk tydens die NP-kongres in die PWV-gebied dat die ANC slegter is as wat die NP was toe mnr. Jaap Marais en dr. Andries Treurnicht lede daarvan was omdat hulle diskriminasie op ’n rassegrondslag beoefen, het reaksie van mnr. Marais uitgelok. In ’n ope brief wys mnr. Marais daarop dat mnr. De Klerk se vader, senator Jan de Klerk ook nog lid was van daardie party toe dit korrekte nasionale beginsels toegepas het. Mnr. De Klerk se klap na die NP van dr. Verwoerd, is dus ook ’n direkte repudiëring van sy vader en sy grootvader wat nog ’n positiewe bydrae tot die NP gelewer het.

Die volledige brief lees soos volg:

“Geagte mnr. De Klerk

“Daar word opgemerk dat u op ’n konferensie van die ‘Nasionale’ Party onder andere gesê het dat die ANC krasse diskriminasie op rassegrondslag beoefen. ‘Die ANC’, lui die berig, ‘is slegter as wat die NP gelyk het toe Jaap Marais en Andries Treurnicht nog binne-in hom was’.

“Wat Andries Treurnicht betref, laat ek dit aan sy ondersteuners om te praat. Hy was 13 jaar saam met u in die NP van 1969 tot 1982, toe ek die NP se liberalisme beveg het wat onder dekmantel van ‘hervorming’ toegepas is en waardeur die grondslag gelê is vir die verraderlike magsoordrag aan ’n Kommunisties-beheerde ANC-regering, in naam van demokrasie.

“U uitlating oor my het ’n ironiese kinkel weens die feit dat ek deurgaans die politieke beginsels gehuldig en die politieke beleid gehandhaaf het wat ook u vader, wyle senator Jan de Klerk, en u grootvader, wyle ds. Willie de Klerk, gehuldig het.

“Wat u my ten laste lê weens my ondersteuning van die ware Nasionale Party, u dus u vader en grootvader ten laste. En om hierdie politieke verraad van u voorgeslag egter te verberg, roep u my in as ’n skildvel om agter te skuil. U uitlating moes daarom na regte gelui het: ‘Die ANC is slegter as wat die NP gelyk het toe my vader, senator Jan de Klerk, nog binne-in hom was’. Dit sou toon wat u van u vader dink. U het derhalwe geen reg op skuiling agter my en andere om die aanklag van verraad van u ouers en grootouers te ontwyk nie: u sit in die kring van hulle politieke bespotters.

“En u is vir die familiale verloëning beloon met pryse van die vreemdes en die vyande, waardeur die politieke verraad beklemtoon en vererger word.

“Afrikanernasionaliste wat trou is aan wat u vader, senator De Klerk, en u grootvader, ds. Willie de Klerk, en deur hulle begeester is, gee u graag present aan die vreemdes en die vyande, en gun u die loon van politieke verraad in die vorm van erepryse in die vreemde.

“Ons, die Afrikanernasionaliste wat volg in die spoor van Kruger, Steyn, Hertzog, Malan, Strijdom en Verwoerd, sal bewaak en beskerm wat u vader en grootvader aan geglo en voor geveg het. U het reeds vrolik van hulle afskeid geneem, met die liberalistiese slagkreet van ‘verandering’ as verskoning vir politieke verraad.

“Op die duur het niemand respek vir iemand wat sy voorgeslag verloën nie. U sal ervaar hoe die tol hiervoor van u geëis sal word wanneer die vyande nie meer nut van u sal hê nie. U sal dan vervreem wees van u voorgeslag en u volk, en ook van die vreemdes wat u teen u voorouers en u volk gebruik het.

“U moet aanneem dat die gebroeders Wimpie en FW de Klerk reeds gebrandmerk is as politieke broedertwissaaiers en vaderverraaiers.”

Vervolg...