NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

HERE, help my asseblief om nie 'n praatsieke ou mens te wees nie; en behoed my van die noodlottige gewoonte om oor elke onderwerp by elke geleentheid iets kwyt te raak in plaas daarvan om na ander te luister.

MOET OP PRINSE NIE VERTROU NIE

E. Van Nantes

02 Feb 1990 - Toespraak : Parlementsopening : F.W. De Klerk[1]

Tydens hierdie toespraak word spesifiek daarvan melding gemaak dat onderhandelinge met die leiers van die totale populasie moet plaasvind ten einde ‘n standhoudende vrede te bewerkstellig aangesien die alternatief daarvoor net groeiende geweld, spanning en konflik sou beteken. Dit word ook gestel dat kontak en samewerking met die res van die wêreld nodig is om die sekuriteit van landsburgers te bevorder en verder, dat armoede, werkloosheid, opvoeding, ongeletterdheid, ensovoorts in die pad staan van ‘n beter algemene lewenstandaard. Alhoewel nie deel van hierdie toespraak, wil ek my tog herinner dat internasionale sportmededinging by ander geleenthede as verdere aansporing deur die NP ingespan is om die Blanke bevolking daarvan te oortuig dat n vreedsame magsoorname aan die ANC noodsaaklik was, maar ek staan gekorrigeer te word.

16 Des 2012 - “South Africa is not falling apart”[2] en op 11 Aug 2015 - “The country has not gone down. The country is moving ahead. It’s developing. It’s fine, so it’s not true that the country is going down”[3] - Zuma.

Vereenvoudig, skets bogenoemde aanhalings twee Staatspresidente, die een doen alles in sy vermoë om mag weg te gee omdat hy ‘n burgeroorlog (of ten minste geweld, isolasie en armoede) voorsien, terwyl die ander alles in sy vermoë doen om aan die mag vas te klou omdat hy voorspoed sien.

Dit is sekerlik maar net menslik om na verloop van tyd, die verlede met die hede te wil vergelyk ten einde te bepaal of jou besluite en daaropvolgende optrede wel korrek was, al is die waarde daarvan dan bloot beperk tot die interessantheid daarvan. Dit moet egter beklemtoon word dat die skrywer nie oor enige spesiale inligting beskik nie, en is die opinie suiwer gebaseer op inligting vanuit daaglikse mediaberigte. Lesers met ‘n beter agtergrond uit hierdie era mag derhalwe, en met reg, ‘n totaal teenoorgestelde opinie as hierdie huldig.

GEWELD

Die noodwendige gevolge van burgeroorloë is die daarmeegepaardgaande lewensverlies, vernietiging van infrastruktuur en uiteindelike ekonomiese ineenstorting.

Die grensoorlog wat gedurende 1966 tot 1989 grotendeels in Suid-Wes Afrika en Angola gevoer is, het na die binneland van Suid-Afrika begin oorspoel. Met die eerste oogopslag is dit daarom te verstane dat die NP bekommerd moes wees oor die situasie wat 21 jaar gelede in die land geheers het en daarom van mening was dat opgetree (lees onderhandel) moes word. Maar presies wat wás die situasie? Die bevolkingsamestelling :

JAAR

SWART

BRUIN

ASIëR

WIT

1993[4]

23.016m

3.402m

1.022m

5.149m

2014[5]

43.333m

4.771m

1.341m

4.554m

Die verhouding van Blank teenoor Nie-Blank gedurende 1993 was 1/5. Wat interessant is, is dat die verhouding by die Slag van Bloedrivier 1/44 (470/21000[6]) en Tydens die Vryheidsoorlog, 1/8 (52000/448725[7]), was.

Wat verder van belang is, is dat die die SAW, wat destyds allerweë as die sterkste weermag op die kontinent gereken is, vir ‘n periode van 23 jaar effektief die landsgrense kon beskerm teen sy vyande, te wete Angola, Kuba en SWAPO.

Dit moet ook genoem word dat elke man oor weermagopleiding beskik het as gevolg van verpligte nasionale diensplig en so ook byna elke huis oor ten minste een vuurwapen.

Ons voorouers het hulle klaarblyklik nooit laat verskrik deur deur die aantal vyande waarvoor hulle te staan gekom het nie. Die rede hiervoor moet daarin geleë wees dat hulle altyd op die Almagtige God vertrou het om hulle te verlos.

Dit wil dus voorkom asof ons in 1994, ten spyte daarvan dat ons teen ons “kleinste” vyand tot nog toe te staan gekom het en oor baie beter opleiding en toerusting as ooit tevore beskik het, nie kans gesien het om ons eie land te verdedig nie. Hoekom nie? Moontlik was ons nie Godvresend genoeg nie - besluit maar self.

SPANNING

"In 2004 the World Health Organisation called workplace violence in South Africa 'alarming', with half of all healthcare workers in government hospitals reporting verbal abuse, and 42.5% witnessing or being attacked at work[8]." Stakings is natuurlik ‘n verdere bydraende faktor tot spanning in die werksomgewing.

Maar spanning is nie beperk tot net die werksomgewing alleen in Suid-Afrika nie. Die huidige aanvalle op tradisioneel Afrikaanse instansies soos US en Elsenburg, die verwydering van Afrikaner monumente en -name en uitlatings soos dat Afrikaans op sy plek gesit moet word, dra verder by tot onderlinge spanning.

Wat hier van belang is, is dat hierdie huidige faktore tydens 1994 totaal afwesig was en word die opinie gehuldig dat die huidige spanningsvlakke derhalwe tans baie hoër moet wees as gedurende 1994. Mens kan dus nie anders as om die 1990 NP-opinie betreffende hierdie faktor, ook te verwerp nie.

KONFLIK

Die beste voorbeeld van binnelandse konflik gedurende die apartheidsjare, moet sekerlik die Sharpville slagting van 1976 wees waar 69 gedood is. Vergelyk hiermee die 44 sterftes aan die hand van die polisie tydens die Marikana-voorval in 2012, dan besef mens dat die konflik soos destyds aan ons voorgehou, geensins so uniek was nie. Syfers met betrekking tot protesoptredes vir daardie tyd is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar kan dit genoem word dat soveel as 30 protesoptredes per dag alreeds gedurende Februarie 2014 gerapporteer is.

Lewensverlies

Volgens Africa Check beloop die aantal moorde per 100 000 gedurende 2013/14, 32[9] terwyl dit 66.9 in 1994 was[10]. Alhoewel die magsoorgawe dus ‘n 50% verbetering m.b.t. moord tot gevolg gehad het, is hierdie syfer steeds 5  maal hoër as die wêreldgemiddeld vir 2013 en derhalwe vêr verwyderd van die “standhoudende vrede” wat die NP aan ons voorgehou het.

Vernietiging van infrastruktuur

Die algemene toestand van paaie en staatsinstansies is reeds aan almal goed bekend. Dit kan egter met veiligheid gesê word dat die situasie m.b.t. hierdie aangeleentheid sodanig verswak het dat 1994 nou as idiaal voorgehou kan word, eerder dan die swakste scenario.

Ekonomiese ineenstorting

Die verhouding van die Rand teenoor die Amerikaanse Dollar :

1961

1974

1985

1994

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2012

2013

2014

0.72

0.87

2.23

3.55

6.11

8.60

7.55

6.36

7.05

8.41

7.25

8.34

9.64

10.5

 

Word 1994 as basisjaar gebruik, blyk dit dat die Rand met byna 300% verswak het tot en met 2014. Ja, die globale finansiële krisis dra sekerlik by tot hierdie verswakking, maar indien ons nie deel geword het van die wêreld   ekonomie in 1994 nie, sou ons nie dalk net beter daaran toe gewees het nie?  Dink daaraan, die ANC gaan die een lening na die ander aan wat ons net    verder en verder in die skuld dompel, terwyl selfverryking en korrupsie hoogty vier. Die totale buitelandse skuld in 1994 was minder as $25 bilj. waar dit tans byna $150 bilj. beloop, wat ‘n 600% verhoging onder die bewind van die ANC verteenwoordig[11]. Die gevolg van die magsoorgawe is dus ‘n skuldlas  wat, teen die huidige wisselkoers, nooit terugbetaal sal kan word nie,  grootskaalse werkloosheid, swak verdienste op beleggings en die uiteindelike     verdwyning van die Blanke uit die werksmag. Hoedanig is die “sekuriteit” van landsburgers dan nou hierdeur verbeter?

SOSIALE FAKTORE

Voor 1994 is skole afgebrand, dit gebeur nog steeds. Netso is armoede, behuising, werkloosheid, opvoeding en ongeletterdheid nog steeds wesenlike probleme in 2015. Verder het die onderwysstelsel tot ‘n laagtepunt, vergeleke met die res van die wêreld gedaal en is ‘n beter lewenstandaard beperk tot ‘n minderheid voordeeltrekkers. Tot welke mate die magsoordrag dus bygedra het tot ‘n “beter lewenstandaard”, kan u maar self besluit.

SPORT

Geen sport, nie eens rugby nie, is hierdie land se weggee werd nie. Die uiteinde daarvan is wel internasionale mededinging, maar met ‘n kwota-span. Kort voor lank word daardie 7 blankes 5, dan 3 en uitendelik speel die Swart Bokke “internasionaal” teen Wit Afrikaners gekleë in ander lande se truie!

SLOTSOM

Die uitslag van die onderhandelinge tussen die NP en ANC is soortgelyk aan dié van onderhandelinge tussen ‘n werkgewer en vakunie...  die werkgewer mόét altyd toegee maar ontvang niks in ruil daarvoor nie.

Piet Retief het sy lewe gegee en Natal vir die nageslag daarmee verkry, die NP het ‘n grongebied van 1.221m vierkante kilometer gegee en vir elke Blanke ‘n stukkie van die hel van swart bemagtiging, regstellende aksie, ekonomiese verval, die vernietiging van ons taal, substandaard opleiding, kwota-sport en gedwonge integrasie verkry.

Wat meer is, die redes wat die NP aan ons voorgehou het ten einde ons “vreedsame” samewerking te verseker, het boonop in elk geval gerealiseer.....die verskil is net dat dit nie onmiddellik nie, maar oor 21 jaar plaasgevind het.

Terwyl die ANC dus met die land weggestap het en ons met niks nie, word De Klerk in 1993 beloon vir όns vreedsame oorgawe met die Nobelprys vir VREDE. Meer spesifiek lees die motivering vir sy prys soos volg : “for their work for the peaceful termination of the apartheid regime, and for laying the foundations for a new democratic South Africa"[12]

Indien die pre-94 Suid-Afrika homself dan nou in so ‘n benarde posisie bevind het soos wat ons wysgemaak is, en dat dít ‘n rede was vir oorgawe, wat staan die huidige regering dan te doen waar omstandighede duisend maal swakker is as voorheen? Dink u vir een oomblik dat hulle om hierdie rede hul beheer sal laat vaar? Dit word sterk betwyfel, veral as gesien word hoe hulle nie eens sal toelaat dat ‘n mosie van wantroue teen die president deurgevoer word nie.

GEVOLGTREKKING

Terug by die twee presidente. Dit word aan u oorgelaat om aan die hand van hierdie, of u eie besondere kennis, te besin of hulle as eerlik en betroubaar beskou kan word.

Al wat hierdie skrywer weet, is dat die magsoorgawe deur die NP nie hul vrese besweer het nie en dat ons, as gevolg daarvan, ons land kwyt is.

Dink u dat Israel een meter van sy grondgebied aan die Palestyne sal afstaan, sonder om daarvoor te baklei, maak nie saak wat die res van die wêreld daaroor te sê sal hê nie. Inteendeel, géén regering sal toelaat dat in hόm gebeur wat híér gebeur het nie, nie eens die ANC nie!

Persoonlik, totdat die teendeel homself bewys, het die eerste reël van George Carlin ‘n stoere aanhanger bygekry en lees dit soos volg : I have certain rules I live by. My first rule, I don't believe anything the government tells me.


Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1694 gaste aanlyn