GODDELIKE WAARSKUWINGS (3)

Lees reeks by  Goddelike waarskuwings

Hierdie reeks handel oor visioene van verskeie persone, hoofsaaklik oor Suid-Afrika.

Die profesiekongresse onder leiding van Zunata Kay

'n Groep toegewyde gelowiges onder leiding van Zunata Kay, het in 1999 in Transvaal 'n aantal profesiekongresse gehou waartydens aandag geskenk is aan die visioene van Johanna Brandt, Rick Joyner, Siener van Rensburg, profesieë in die Bybel, en 'n paar ander.

Daar is spesifiek gesoek na raakpunte uit bogenoemde bronne om sodoende 'n rooster of 'tydlyn' op te stel oor moontlike gebeure; die verslag sluit die volgende in:

  1. Die gras sal groen wees, dan weer wit (winter) en weer groen word voordat ernstige moeilikheid begin. Daar sal 'n abnormale gang van seisoene wees, baie reën, storms, ens.
  2. Die goudprys sal na 'n tydelike opswaai baie laag terugval. Dit sal tot gevolg hê dat oa goudmyne sluit. Die olieprys sal die hoogte inskiet en Suid-Afrika se wankelende ekonomie baie ernstig raak.
  3. 'n Tweede Parlementsitting sal skielik opbreek en uitmekaarspat nadat 'n bekende leier en andere aan gewelddadige oorsake sterf.
  4. Beide Siener en Johanna het gesien dat groot geweld oor Johannesburg spoel wat na Pretoria sal uitkring. Johanna het gesien hoe swartes in die nanag gedurende 'n groot staking in Johannesburg op blanke woonbuurtes toesak en uitmoor sover hulle gaan; en in die oggendure in Pretoria daarmee voortaan –  met 'n verskriklike bloedbad tot gevolg.
  5. Uit regse groepe begin teenaanvalle op swartes terwyl baie blanke en swart bloed vloei.
  6. In Oos-Europa begin dinge versleg wat lei tot 'n verwoestende oorlog.
  7. Daar word drie briewe van Duitsland aan Suid-Afrika se regering gestuur wat chaos en verskrikking bring.
  8. Daar land vyf Duitse skepe aan die Weskus van Suidwes-Afrika wat direkte hulp aan die Boerevolk bring.
  9. In Europa is 'n verwoestende oorlog besig om talle volkere heeltemal uit te delg.  Siener se visoen beduie dat die Boerevolk weer vry sal word terwyl die oorlog in Europa nog voortwoed.

Rick Joyner
"Toe sien ek hoe 'n blanke eilite gevegsgroep in die geheim op die been gebring word en as 'n gesofistikeerde leërmag optree. Hulle het die vyand op elke front gepak en van 'n kant af uitgewis. Daar was by hulle geen twyfel dat die oorwinning hulle s'n sou wees nie, en hulle sou onder geen omstandighede daaraan dink om oor te gee nie. Hulle was die mees onverskrokke leërmag wat die wêreld nog ooit gesien het. "
Hy voorspel ook dat die rasse-oorlog in Suid-Afrika vinnig wêreldwyd sal versprei sonder dat wêreldleiers hierdie vloedgolf van geweld sal kan keer.

UNESCO, 'n filiaal van die VN, het die volgende verslag op 4 Desember 1963 uitgereik:
"' Rasse-konflik in Suid-Afrika, sal rasse-verhoudinge oral in die wêreld beïnvloed, met internasionale gevolge van ongekende omvang.
Dit is met die kennis van hierdie gevaar en die volle bewustheid van UNESCO se toewyding tot die waardigheid van die mens en tot vrede, dat hierdie verslag saamgestel is."

Die verslag noem ook dat die VN-Sekretaris-generaal op 3 Februarie 1964 die volgende uitlating gemaak het:
"Daar is 'n duidelike vooruitsig dat rasse-konflik, as ons nie in staat is om dit aan bande te lê en finaal te vernietig nie, sal groei tot 'n vernietigende monster. In vergelyking hiermee sal die godsdienstige en ideologiese konflikte van die hede en van die verlede lyk na klein familietwissies. Om hierdie rede, ter wille van al ons kinders, ongeag hulle ras en kleur, mag ons nie toelaat dat dit gebeur nie."

Die VN het openlik reeds in die sestigerjare voorsien dat indien die Boerevolk kwaad genoeg kan raak en Afrika begin skoonmaak, en dat dit direk daartoe sal lei dat blanke volkere wêreldwyd die juk van die Joodse geldmag sal afgooi en van alle volksvreemdes in hulle lande ontslae sal wil raak.

Dr Servaas Rossouw
In 1920 het die Siener aan 'n predikant van Swellendam, dr SH Rossouw, gesê "...daar sal nog 'n tyd kom dat die volk dinge in sy eie hande sal neem, en dié wat nie wil padgee nie, trap hulle dood. Dan sal daar 'n groot stilte net voor die storm wat geweldig, maar kort van duur sal wees, heers. Daar sal een emmer bloed omval en daarin sal ons vlag gedoop word en die bloedvlag sal dan wapper oor 'n vrye volk."

Volgende keer meer oor die Slag van Pretoria, en Pretorianers se visoene en drome hieroor...