MONUMENTE VAN SUID-AFRIKA (12)

Lees reeks by Monumente van Suid-Afrika

Tweede Vryheidsoorlog Oudstrydersmonument - Johannesburg

Ligging: Op die koppie direk noord van die straathoek waar 2e Straat en Hullstraat bymekaarkom, Vrededorp (reg wes die Hervormde Kerk), Cottesloe.
GPS-koordinate: 526*11.525, E28°01.118.
Toegang: Daar is geen toegangsbeheer nie en voldoende parkering langs die straat.
Geriewe: Geen.
Onthulling: Deur 'n oudstryder,  kommandant Koos Jooste,  3 Desember 1938.

Hierdie monument is opgerig ter ere van Republikeinse Oudstryders wat aan die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) deelgeneem het.

Die klipstapeling het op 1938/11/19 plaasgevind en is georganiseer deur Gert Jooste, wat self 'n oudstryder was.

Tydens die klipstapelingsplegtigheid het verskeie oudstryders elk 'n klip of gedenkplaat waarop hulle name gegraveer was, saamgebring. Hierdie klippe en gedenkplate is in die monument ingemessel. Verskeie voorwerpe is in 'n ou driepootpot geplaas en in 'n holte binne-in die monument toegemessel. Dit sluit Johannesburgse koerante van 19 November 1938, 'n Afrikaanse en Hollandse Bybel en Psalmboek en 'n kaartvan die roetes van die simboliese Ossewatrek van 1938 in.  Dit was tydens die Groot Trek-eeufees, met die besoek van die Transvaalse Hooftrek aan Johannesburg.

Die monument het aanvanklik aan die Oudstryders Monument Komitee behoort, maar is tans die eiendom van die Munisipaliteit van Johannesburg. Sommige inskripsies het met verloop van tyd verweer en is nie meer leesbaar nie.