WIE ORE HET OM TE HOOR...

Soos aangedui op hierdie webwerf sit ons die politieke stryd hier voort op 'n nie-partypolitieke wyse om só kulturele mag vir ons volk te help bewerk sodat hy homself kan handhaaf in die hoop dat dié kulturele mag een of ander tyd in die toekoms sal oorvloei in politieke mag na die hande van ons volk. Daarom plaas ons soms mediaverklarings met aktuele inhoud van ander instansies in die hoop dat dit ons volk se ore sal bereik en hulle aanspoor om die stryd te bly stry.

As Zuma nie wil hoor nie

Dit is tog nodig om te let op Beeld se geklaag oor wat die gevolge kan wees indien Zuma nie vir FW de Klerk hoor nie. “Dan is dit nag vir Suid-Afrika,” sê Beeld.

Die HNP kan vandag die geskiedenis in herinnering roep en Beeld herinner hoe mnr FW de Klerk nie vir wyle mnr Jaap Marais wou hoor nie. Meer nog. Nie mnr John Vorster, nie mnr PW Botha en self nie die KP-koukus wou hoor toe mnr Jaap Marais gewaarsku het nie.  Ook Beeld wou nie hoor nie en het van mnr Jaap Marais en die HNP karikature probeer maak toe hulle teen die oorgawe van die NP gewaarsku het.

Onthou mnr De Klerk die besoek van mnr Jaap Marais en ander op 26 Junie 1990 toe Afrikaners hom in sy kantoor by die Uniegebou besoek het en gepleit het dat hy die politieke toegewings moet staak en herbesin oor die pad wat hy loop na “die Nuwe Suid-Afrika”? Onthou hy wyle mnr Willie Marais se woorde toe hy vir hom gesê het dat hy en FW se pa, wyle mnr Jan de Klerk, tuis was in dieselfde politieke party?

Onthou Beeld die plakkaat in die tussenverkiesing in Westdene toe die HNP gewaarsku het: Met Pik Botha is u toekoms pikswart? Onthou die lede van die KP-koukus toe mnr Jaap Marais tydens ’n vergadering in die saal by die TLU SA (waar hulle almal teenwoordig was) gepleit het dat die regses moet kragte saamsnoer en De Klerk na die stembus dwing om sy politieke oorgawe te stuit? Onthou u die opmerking van genl Constand Viljoen: “Ons sal die verkiesing wen en die politieke mag kry, maar wat doen ons dan?”

Nou waarsku Beeld dat Zuma nie vir mnr De Klerk hoor nie. Het Beeld en De Klerk en die NP en die KP maar gehoor toe mnr Jaap Marais gepraat het, dan was Beeld se waarskuwing vandag nie nodig nie.

HNP-hoofkantoor – 3 Junie 2011