ANC VERKLAAR OORLOG

Grondwetwysiging maak diefstal wettig

Die besluit wat die ANC-parlement vandag geneem het oor die “herverdeling van grond sonder vergoeding” wettig diefstal in Suid-Afrika nou grondwetlik.

Die HNP en die Boere-Afrikanervolksraad het reeds op 27 Februarie 2017 verklaar dat “wanneer ‘n staat of volk ‘n ander volk se grondgebied vir homself toe-eien, lei  dit noodwendig tot oorlog”. Hierdie “wettiging” van gronddiefstal deur die parlement is niks anders as ‘n oorlogsverklaring teen die wettige eienaars van ons vaderland nie.

Die leuen word deurlopend verkondig dat die land aan sy regmatige eienaars “teruggegee moet word”. Die besluit wat nou geneem is, is om die land van die wettige eienaars te steel.

Die wettige eienaars het nie die besluit oor hulle eiendom geneem nie. Die besluit is geneem op grond van mondelinge opsweping en dreigemente deur grondloses tydens openbare byeenkomste waar hulle die eiendom van die wettige eienaars geëis het.

Die Boere-Afrikanervolk het die grondgebied wat hy besit, regmatig verkry. Die feite hieroor is al verskeie kere nagevors in die goed gedokumenteerde geskiedenis van landbesetting en grondbesit in Suid-Afrika, en kan maklik nagegaan word.

Die bewyse dat Suid-Afrika geskiedkundig en volkeregtelik aan die Afrikaner (die Witman) behoort, is reeds op 18 Julie 1966 tydens die Suidwes-Afrika-hofsaak voor die internasionale hof in Den Haag voorgelê. Op grond van hierdie bewyse was die hof se uitspraak ten gunste van Suid-Afrika.

Ons verklaar weer opnuut (soos ook in ons voorlegging aan die Parlementêre Oorsigkomitee op skrif gestel):

  1. Die Boere-Afrikanervolk het niemand se land gesteel nie. Die grondgebied wat ons besit, is regmatig en op internasionaal aanvaarde maniere bekom en deur God as erfdeel aan ons toebedeel om te verdedig en te bewaar. Ons mag en sal dit nie prysgee en toelaat dat ons tot besitlose bywoners in Suid-Afrika gedegradeer word nie.

Die besluit deur die parlement sal enorme ekonomiese reperkussies vir Suid-Afrika inhou. Hoe die ANC-leiers en -segsmanne ook al gaan probeer om dié besluit te regverdig, kan dit nie regdenkende mense oortuig dat diefstal gewettig kan word nie. Dit sal noodwendig beleggers afskrik en tot ernstige nadelige gevolge vir al die mense van Suid-Afrika lei.

LJ van der Schyff

Sekretaris                                              4 Desember 2018