PERSVERKLARING TLU-SA OOS-KAAP

Johan Dorfling

Boere glo nie die ANC se jongste uitlatings nie. Mnr Johan Steyn, TLU-SA Oos-Kaap se voorsitter, sê in 'n onlangse persverklaring dat daar - onverklaarbaar - groot opgewondenheid heers oor die onlangse vergaderings en die paaipraatjies wat daaruit spruit. Die volgende aanhalings kom uit sy persverklaring.

"Ons moet besef dat ons in 'n langtermynstryd teen 'n kommunistiese regering gewikkel is. Hulle maak van elke slinkse plan gebruik - insluitend misleiding en leuens - om hulle teenstanders te paai en te mislei."

"Die ANC by monde van mnr Ramaphosa en ander senior amptenare het dan al tot vervelens toe herhaal dat hulle eiendom gaan onteien sonder vergoeding. Hoekom sal hulle nou ewe skielik daarvan wil afsien?"

Mnr Steyn het beklemtoon dat die ANC geensins in feite, redelikheid, gesprekvoering en ekonomiese werklikhede belangstel nie.

Hierdie woorde namens die boere wat lid van TLU-SA Oos-Kaap is, is so in die kol as wat kan kom.

Die ANC se kommunistiese metode behels dat onredelike valse hoë verwagtings gestel word, dan word toegegee dat die eise te hoog is en word dit drasties verlaag sodat ons mense moet dink dat hulle redelik geword het, dog dit is nie waar nie. Die onredelike eise het nie verval nie. As ons mense voor die verminderde eise swig, het ons reeds verloor, want ons het toegegee. Verdere toegewings word nou van ons verwag en as ons daarteen skop, is ons mense skielik die onredelikes. Die ANC het mos toegegee, nou moet ons ook.

Let wel, die ANC het tot by punt K ge-eis, tot punt F toegegee, waar ons gelukkig voel want ons het hulle beperk. Hulle volgende eis is van punt F tot by punt J en dit klink nou beter. Maar dit beteken dat ons van punt A tot punt J verloor het. Daarna volg nog eise tot ons by punt P uitgekom het. So eenvoudig gestel, beweer ons dadelik dat ons dit nie sal toelaat nie, maar ons is reeds daar sonder dat ons sake oordink het. Ons was geleidelik saggemaak. Dankie TLU-SA Oos-Kaap dat julle raaksien wat min ander mense kan insien.

Kyk net na ander optrede van die ANC. Toe jy ja gaan stem het vir maklike oorname deur die ANC, het jy die hele land net so weggegee. Moenie sê dit was die destydse blanke regering se skuld nie, jy het van punt A reguit tot by punt P prysgegee. Dit was immers jy wat gestem het. Jy kan help om die hele saak om te keer, en moenie dink dit is nou te laat nie. Ons is geestelik sterk genoeg soos die Boere wat die stryd tussen 1902 en 1910 teen die kragtige Brittanje gewen het. Die boere van TLU-SA Oos-Kaap is steeds van daardie stoffasie.

Op die oomblik gaan daar stemme vanuit die swartes op om aan Donald Trump te stel dat hy nie in Suid-Afrika se binnelandse sake moet inmeng nie. Nie-inmenging was die beleid van die apartheidkenners soos dr D F Malan, adv Hans Stijdom en dr H F Verwoerd. Vreemd dat die teenapartheidstryders van apartheidbeginsels gebruik maak. Destyds het juis die ANC en ander swart partye na die buiteland gehardloop om met Suid-Afrika se huishoudelike sake in te meng. Nou swaai hulle om.

Ramaphosa het pas 'n beroep op die opposisie in Zimbabwe gedoen om die uitslag van die verkiesing te aanvaar en saam te werk. Dit is mos inmenging in Zimbabwe se binnelandse sake. Wat hy teenoor Donald Trump doen, moet hy ook teenoor Zimbabwe doen. Dit bewys weer eens dat hy nie geglo kan word nie. Ramaphosa het destyds by Rusland aangeklop om met geweld in Suid-Afrika se binnelandse sake in te meng. Waar Afrikaners by ander lande om hulp aanklop om sonder geweld te help, is dit vir hom onaanvaarbaar. Wat is sy vaste beleid, of het hy niks?  Waar is sy betroubaarheid?

Tans doen die ANC 'n beroep op blankes om saam te werk en met hulle te onderhandel. Maar hulle bied van hulle kant niks aan nie en het niks om met blankes te deel nie. Waarmee kom hulle na gesprekke en vergaderings vir samewerking?  Net mooi niks, net soos voor die 1994 verkiesing, net sinnelose praatjies. Net blankes moet toegee en aan die ANC afstaan. Die klem is nou op grondonteiening waar net blankes moet gee en die volkvreemde regering wil neem. Net wil vat is 'n beter uitdrukking.

Die begrip transformasie word nou afgewater omdat die valsheid daarvan blootgelê is. Transformasie het geblyk die oorneem van goedgeboude strukture op alle terreine deur onkundiges te wees. Oorname sonder vergoeding van suksesse wat blankes bereik het. Saamwerk word nou asof 'n hand van vriendskap na blankes uitgesteek. Kyk 'n bietjie dieper, dit is niks anders nie as om 'n hand uit te steek en van blankes te vat wat hulle het. Dieselfde as in 1994 toe die ANC die regering gevat het sonder om enigiets prys te gee. Die blankes moes hulle politieke beheer, hulle skole, hulle gemeenskaplewe, hulle woongebiede, hulle kerke, hulle besighede en wat nog alles sommer net prysgee. Dit het in 1994 verskuilde geveinsde onteiening van besittings ingesluit.

Moet ons blankes op die uitnodiging van saamwerk met die ANC gunstig reageer. NEE, op geen manier moet ons nog verder teenoor die valsheid van kommunisme buig nie. As geestelik onafhanklik en sterk van inbors moet ons op 'n gelyke vlak en toonaangewend teenoor kommunisme optree. Eerstens moet ons vra wat het die volkvreemde regering om aan ons te bied, en nie wat kan ons nog afstaan nie. Kruiperigheid pas nie by ons geestelike sterkte nie.

Asseblief, staak alle samewerking met kommunisme. Ons kan nie in een span werk nie.