CLIVE DERBY-LEWIS SLAGOFFER VAN KORRUPTE REGIME

Ons het tot dusver slegs 'n verklaring van die Herstigte Nasionale Party ontvang oor die tweede aanval op Clive Derby-Lewis:

Mediaverklaring

Clive Derby-Lewis is die slagoffer van ’n korrupte regime

Mnr Clive Derby-Lewis is ’n veronregte slagoffer van ’n korrupte regime. Só sê die leier van die HNP, mnr Andries Breytenbach, na aanleiding van die tweede aanval op mnr Derby-Lewis.

“Dit is ’n onreg wat teen hom gepleeg word deur hom steeds aan te hou terwyl hy bejaard, siek en gewond is. Hierdie tweede aanval op mnr Derby-Lewis is die bewys dat hy onder lewensgevaarlike omstandighede aangehou word. Hy word nie deur die owerhede teen sulke aanvalle beskerm nie, in weerwil daarvan dat hy lankal reeds vir parool gekwalifiseer het”, sê mnr Breytenbach.

Die volgehoue weiering om mnr Derby-Lewis vry te laat, is haatdraend en onmenslik. Die tweede aanval het juis gebeur tydens die langnaweek wat die ANC-regime as “menseregte dag” gevier het.

Mnr Derby-Lewis is reeds twee keer vir parool aanbeveel, maar weens politieke inmenging is dit elke keer van die hand gewys.

Selfs Nelson Mandela, wat vir veel ernstiger misdade as mnr Derby-Lewis skuldig bevind is, is deur die destydse apartheidsregering so beskerm dat hy nooit in die tronk beseer is nie. Hy is ook lank voor sy ontslag uit die tronk in die huis wat eers deur die hoof van die gevangenis benut is, aangehou en het selfs ’n persoonlike kok gehad wat na sy etes omgesien het.

Die HNP eis dat Clive Derby-Lewis onmiddellik op parool vrygelaat word.

’n Protesaksie vir sy vrylating word op 12 April voor die Pretoria Sentraal Gevangenes gereël.