ANC SKOLE: HOE OM TE VERKRAG

Mediaverklaring

Eksamenvraag in drama is satanies

Herstigte Nasionale Party

Die verpligte vraag waarin matrikulante in die drama-eksamen moes beskryf hoe hulle ’n verkragtingsdaad sou laat uitvoer om die aakligheid aan die gehoor oor te dra, is skokkend en onaanvaarbaar.

Die vraag was verpligtend en kinders wat sou weier om dit te beantwoord, het die risiko geloop om nie hulle eksamen te slaag nie.

Om kinders in ‘n eksamen te dwing om sulke banale voorstellings te maak, is satanies. Dit bevestig andermaal die totale onbevoegdheid van die ANC se onderwysdepartement om betrokke te wees by die opvoeding van die Afrikanervolk se kinders.

Dit beklemtoon die noodsaak van ’n eie onderwysdepartement vir die Afrikanervolk waar ons kinders deur ons eie mense volgens ons waardes en opvattings in die Christelik- Nasionale lewensbeskouing opgevoed en onderrig kan word.