NOG GOUD IN PELGRIMSRUST

Mediaverklaring: Herstigte Nasionale Party

Regter ontdek tog nog ’n stukkie goud in Pelgrimsrus

Die uitspraak van die hooggeregshof dat die status quo in Pelgrimsrus gehandhaaf moet word en dat die huidige huurders mag voortgaan om in dié geskiedkundige dorpie besigheid te doen, word verwelkom.

Die uitspraak van die regter dat daar geen bewyse is dat die respondente aan wie die tenders nou toegeken is, die bevoegdheid het om sake-ondernemings te kan bestuur nie, is insiggewend. Daarby is bevind dat die nuwe huurders aan wie die tenders toegestaan is, nie in staat sou wees om drank- of brandstoflisensies betyds in plek te hê nie. Die toestaan van die nuwe tenders sou dus huidige wetgewing verontagsaam.

In die hofstukke is getuienis dat die saak oor Pelgrimsrus gegaan het dat daar te veel Witmense is. Die personeel van die provinsie se departement van openbare werke, paaie en vervoer het ’n politieke besluit geneem. Dit was ’n rassistiese besluit om swart mense bo blanke mense te bevoordeel, ongeag bevoegdheid, verantwoordelikheid of regsgeldigheid.

Dit is verder insiggewend dat prof Gregory Stanton, wat op besoek in Suid-Afrika is, gesê het dat die Kommuniste alle private eiendomsreg vernietig. Wanneer dit gebeur, is die bevolking ekonomies totaal ontmagtig om weerstand te bied. Die poging om die huurkontrakte op Pelgrimsrus van die bestaande huurders weg te neem, was ’n poging om dié blanke eiendomsreg te vernietig.