KOMMUNISTIESE REGIME DRUK PRIVAAT- SEKTOR DOOD

Sarie Pieterse

Dit is die plig van 'n kommunistiese owerheid om alles in sy vermoë te doen om die privaat-sektor uit die ekonomie te dwing sodat slegs die staat in beheer van die arbeidsmag is waar hy besluit wie mag werk en wie werkloos moet wees . In Suid-Afrika is die blanke die vyand van die swart regime en is dit die witman wat deur regstellende aksie vir die swartes werksplek moet maak, ongeag of die werk gedoen word of nie.

Daar is die afgelope vier maande 'n verskerpte poging deur die ANC om hierdie plan verder te voer en daarom het nog 49 306 werksgeleenthede so pas weer in Augustus verlore gegaan. Hierdie syfers is volgens die gesaghebbende Adcorp Employment Index reeds die vierde agtereenvolgende maande dat dié afwaartse pad met spoed gevolg word.

Selfs Adcorp meen dat dié neiging toegeskryf moet word aan die doelbewuste set van die ANC-regime om die privaat-sektor uit die ekonomie te dwing.

Volgens Loane Sharp, Adcorp se analis van die arbeidsmark, het die staatsektor tot dusver in 2011 vir al die werkskepping in die land

gesorg. Deur belastings en verskerpte wetgewing word die privaatsektor aan bande gelê om nuwe werksgeleenthede te skep. Indiensneming het in Augustus die skerpste in die vervaardigingsterrein gedaal (19,9%).

In die mynbedryf was die daling 19,3 % en in die konstruksiewese het dit met 16% afgeneem.

Met drakoniese wetgewing soos in die motorhandel waar klein privaat-sakeondernemings gedwing word om sewe swartes vir elke blanke aan te stel, is die ANC vinnig besig om hul kommunistiese plan in alles besigheidsterreine suksesvol uit te voer – vandaar die nagenoeg 800 000 uit-die-arbeidsmark-geworpe blankes wat in plakkerskampe onder swart plastieksakke woon.