DAAR IS NIE SO DING...

 ...soos 'n onafhanklike pers nie. . . nie een van ons kan dit waag om 'n eerlike mening te uiter nie. Dis 'n joernalis se plig om te lieg, verguis, om bek te lek en stert te swaai aan Mammon se voete. . . ons is marionette. . . hierdie manne trek die toutjies en ons dans. . . ons is intellektuele prostitute - John Swinton