PERSVRYHEID BETEKEN...

...vryheid om te verdraai, om te lieg, om feite te verberg, vryheid om te beswadder, om te skimp, inbreuk te maak op leed en privaatheid en vryheid om te verwar.  - Prof Richard Weaver

Soos daar ook nou rondom die virus-sage gedoen word.