ANDER STERFTESYFERS...

...LAAT COVID-19 NA 'N KINDERPARTYTJIE LYK

Waarom gaan die wêreld so te kere oor Covid-19 terwyl daar talle ander en duisendmaal meer dodelike oorsake is?

Kom ons kyk na die sterftesyfers van ‘n paar verskillende oorsake vanaf 1 Januarie tot 30 Maart 2020.

COVID-19                                            35 016

Selfmoord                                            262 441

Malaria                                               240 056

Padongelukke                                     330 367

VIGS                                                      411 415

Kanker                                            2 009 990

Seisoengebonde griep                       118 980

Sigaretrook                                      1 223 439

Alkohol                                                 612 105

Moeders tydens geboortes               75 645

Oordraagbare siektes                      3 177 081

Aborsies                                          10 402 251

Begryp u nou dat daar ‘n agenda agter die verskyning van en bohaai oor COVID-19 is, een wat wêreldwyd uitgevoer moet word om beheer oor ieder en elk uit te oefen waarvan COVID-19 sover 'n uitstekende oefenlopie was en steeds is? Met hierdie virus het die Wêreld Geldmag bepaal hoeveel mag hy werklik reeds oor verskillende state het sodat sy finale oorname tot 'n Een Wêreldregering foutloos kan verloop.

Maar, Suid-Afrika is nie soos ander lande nie. Die verskeidenheid van volke hier bring telkens verrassings en sal ons hierdie keer ook nie teleur stel nie. God sal hierdie situasie gebruik om ons land weer te reinig van al die onheil en afgode, op sy eie tyd. Wees net geduldig.